Svåra samtal

Finns det en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen är det lättare att ta de svåra samtalen.

Foto: Mostphotos

På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Handledning och rollspel kan användas för att träna sig i att bli bättre. Dokumentera alltid svåra samtal medan du har dem i färskt minne. Det finns många knep för att skapa bättre samtal som uppnår målsättningen.  

Misstänker du att en medarbetare missbrukar tabletter eller alkohol måste det hanteras omgående.  Annars när du står du inför ett svårt samtal kan det vara bra att avvakta lite. Då hinner orden mjukna och budskapet kan nå fram bättre. Attitydproblem eller en negativ inställning till arbetsuppgifter innebär ofta svåra samtal. Svettlukt är ett annat känsligt samtalsområde som kan vara svårt att ta upp. Likaså om någon inte verkar må bra och beter sig annorlunda på arbetsplatsen.  Det går inte att skjuta upp obekväma samtal alltför lång tid. Det måste fortfarande vara aktuellt.

Om ni har en stämning som i grunden är uppskattande, är det lättare att såväl ge som ta emot kritik när det är befogat. Blanda inte beröm och kritik, det riskerar att göra samtalet förvirrat och linda in kritiken.

Förbered dig inför samtalet. Var klar över vad du vill säga. Tänk igenom hur reaktionen kan tänkas bli och hur du vill bemöta den. Om du nu står inför ett svårt samtal tänk igenom - Vad är ditt syfte med samtalet? Vad vill du uppnå? Vad skulle vara ett perfekt resultat?

Inled med att säga att du kommer ta upp något jobbigt/obekvämt/känsligt. Leverera ditt budskap rakt. Linda inte in det i en massa frågor för att ”visa att du bryr dig om”, det skapar enbart förvirring. När du levererat ditt budskap kan du fråga efter den andres tankar om det du sagt.  

Var inte rädd för känslor, känslor är ofarliga. Den andra kan komma att gråta, reagera med ilska eller andra starka känslor. Visa att du förstår att det är jobbigt, men var för övrigt tyst. Låt dig inte dras med i den andres känslor. Backa inte från ditt budskap av någon form av medlidande. Försök att se eventuella goda avsikter, men backa inte från de konsekvenser agerandet fått.

Att lämna budskap tar inte mer än några minuter, men det krävs tid för att lyssna på medarbetarens upplevelse och för att om möjligt komma överens om hur ni ska komma vidare. Börja gärna med ”Jag vill” i stället för ”Du är” Peka på beteendet inte karaktärsdrag hos den enskilde. Det är okej att vara lat, men jag behöver veta att du gör dina arbetsuppgifter fullgott. När du väl berättat vad du ser så undvik påståenden, vilket lätt uppfattas som kritik. Jobba i stället med frågor.  

Beteendeförändringar kommer inte av sig själv. Vill du uppnå en beteendeförändring måste du följa upp åtgärderna. Ge gärna beröm och uppmuntran i sammanhang där du ser att medarbetaren förändrat sitt beteende. Beröm och uppmuntran är en starkare drivkraft för beteendeförändring än kritik.  Glöm inte att samtalspartnern är en vuxen person med ansvar för sitt liv och sina handlingar.

Reflektion - svåra samtal
Undersköterska:
• Vad gör du för att ni ska ha en uppskattande och stödjande kultur på er arbetsplats?
• Hur vill du bli uppfattad av dina kollegor, de boende och dina chefer?
• Hur leder du dig själv för att vara en bra medarbetare och kollega?

Chefer och legitimerad personal:
• Vad gör ni för att skapa en öppen och uppmuntrande atmosfär?
• Hur ser ni till att ni uppfattas som positiva och engagerade?
• Utvärderar ni hur medarbetarna upplever klimatet på arbetsplatsen?

Boende och närstående:
• Hur försöker du bidra till en positiv och utvecklande atmosfär på boendet?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus