Har ni en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen?

På äldreboende hamnar vi ofta i svåra samtal. Dessa är lättare att föra om det finns en i grunden bra och uppskattande stämning på arbetsplatsen. Vissa använder handledning och rollspel för att träna sig i att bli bättre. Ofta är det viktigt att dokumentera samtalet. Det finns många knep för att skapa ett bättre samtal som uppnår målsättningen.  

Foto: Mostphotos

Inspiration till denna artikel har hämtats av Gunnel Ryner, föreläsare och författare, hemsidan www.foretagande.se.  

Står du inför ett svårt samtal kan det ibland var bra att avvakta lite. Ofta hinner orden rundas av lite och budskapet kan nå fram bättre. Misstänker du att en kollega missbrukar tabletter eller alkohol behöver du ta upp det. Svettlukt är ett annat känsligt samtalsområde. Likaså om någon inte verkar må bra och beter sig annorlunda på arbetsplatsen. Attitydproblem eller negativ inställning till arbetsuppgifter innebär också svåra samtal. Det går inte att skjuta upp det alltför länge i tiden. Det måste fortfarande vara aktuellt. En person som misstänks vara  påverkad på jobbet behöver hanteras omgående.   

Om ni har en stämning på arbetsplatsen som i grunden är uppskattande, är det lättare att såväl ge som ta emot kritik när det är befogat. Kritik är kritik och beröm är beröm. Blanda inte beröm och kritik, det riskerar att göra samtalet förvirrat och linda in kritiken. Förbered dig inför samtalet. Var klar över vad du vill säga. Tänk igenom hur reaktionen kan tänkas bli och hur du vill bemöta den.  

Inled med att säga att du kommer ta upp något jobbigt/obekvämt/känsligt. Leverera ditt budskap rakt. Linda inte in det i en massa frågor för att ”visa att du bryr dig om”, det skapar enbart förvirring. När du levererat ditt budskap kan du fråga efter den andres tankar kring det du sagt.  

Var inte rädd för känslor, känslor är ofarliga. Den andra kan komma att gråta, reagera med ilska eller andra starka känslor. Visa att du förstår att det är jobbig, men var för övrigt tyst. Låt dig inte dras med i den andres känslor. Backa inte från ditt budskap av någon form av medlidande. Försök att se eventuella goda avsikter, men backa inte från de konsekvenser agerandet fått.

Att lämna budskapet behöver inte ta mer än några minuter, men du behöver gott om tid för att lyssna på medarbetarens upplevelse och för att om möjligt komma överens om hur ni ska komma vidare. Börja gärna med ”Jag vill” istället för ”Du är” Peka på beteendet inte karaktärsdrag hos den enskilde. Det är okej att vara lat, men jag behöver veta att du gör dina arbetsuppgifter fullgott. När du väl berättat vad du ser så undvik påståenden. Jobba istället med frågor. Påståenden uppfattas lätt som kritik.

Beteendeförändringar kommer inte av sig själv. Vill du uppnå en beteendeförändring behöver du följa upp åtgärderna. Ge gärna beröm och uppmuntran i sammanhang där du ser att medarbetaren förändrat sitt beteende. Beröm och uppmuntran är en starkare drivkraft för beteendeförändring än kritik.  

Undersköterska: Vad gör du för att ni ska ha en uppskattande och stödjande kultur på er arbetsplats. Hur vill du bli uppfattad av dina kollegor, de boende och dina chefer? Hur leder du dig själv för att vara en bra medarbetare?

Chefer och legitimerad personal: Vad gör ni för att skapa en öppen och uppmuntrande atmosfär på ert boende? Hur ser ni till att ni uppfattas som positiva och engagerade? Utvärderar ni hur medarbetarna upplever klimatet på arbetsplatsen? Om du nu står inför ett svårt samtal tänk igenom - Vad är ditt syfte med samtalet? Vad vill du uppnå? Vad skulle vara ett perfekt resultat?

Närstående: Hur försöker du bidra till en positiv och utvecklande atmosfär i ditt möte med boendet?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus