Vad har ni för patientskadeförsäkring?

Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring? Det är viktigt att notera att varje ansökan om ersättning bedöms individuellt och att det krävs tydliga bevis för att vårdskadan är en följd av bristfällig vård eller felbehandling. Ersättning kan omfatta kostnader för vård, rehabilitering och eventuell invaliditet. Genom att vara medveten om patientskadeförsäkringen och dess möjligheter kan äldreomsorgen arbeta för att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en trygg och säker miljö för de äldre.

Foto: Mostphotos

Patientskadeförsäkring


Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.  

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan vårdtagaren ha rätt till ersättning för skadan. På ett äldreboende kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som beror på felanvänd medicinskteknisk utrustning kan vara skador som den enskilde har rätt till ersättning för.  

Patientskadeförsäkringen och dess betydelse inom äldreomsorgen


Patientskadeförsäkringen är en viktig del av vård- och omsorgssystemet och syftar till att skydda både patienter och personal vid eventuella vårdskador. För äldreomsorgen är denna försäkring av särskild betydelse, då de äldre ofta är mer sårbara för vårdrelaterade skador och komplikationer. Här ska vi titta närmare på patientskadeförsäkringen och vilken typ av vårdskador inom äldreomsorgen som kan vara aktuella för ersättning.

Vad är patientskadeförsäkringen?


Patientskadeförsäkringen är en nationell försäkring som administreras av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) och täcker vårdskador som uppstått inom den offentliga och den privata vården. Syftet är att ge ersättning till patienter som drabbats av vårdskador samt att stödja och säkerställa kvalitetsförbättringar inom vården.

Vilka vårdskador kan vara aktuella inom äldreomsorgen?


Inom äldreomsorgen finns det flera typer av vårdskador som kan vara aktuella för ersättning genom patientskadeförsäkringen:

Fallskador: Äldre personer har ökad risk för att falla och drabbas av skador som frakturer, blåmärken eller hjärnskakning. Om en fallskada inträffar inom äldreomsorgen och det finns misstanke om bristfällig vård eller tillsyn kan detta utgöra grund för en ansökan om ersättning.

Trycksår: Trycksår och tryckskador, även kallat liggsår, är vanliga bland äldre personer som är sängliggande eller har nedsatt rörlighet. Om trycksår utvecklas på ett äldreboende och det kan påvisas brister i förebyggande åtgärder eller behandling kan det leda till ersättning.

Medicinska felbehandlingar: Felaktig medicinering eller bristfällig övervakning av läkemedelshantering kan leda till allvarliga komplikationer för äldre personer. Om en vårdskada uppstår till följd av medicinska felbehandlingar kan det vara möjligt att ansöka om ersättning.

Fall i samband med förflyttning: Äldre personer kan drabbas av fallskador vid förflyttning mellan olika platser, som säng till rullstol eller stol till säng. Om det föreligger brister i rutiner eller tekniker för förflyttning som leder till skador kan detta vara grund för ersättning.

Undernäring och uttorkning: Bristfällig nutrition och vätskeintag kan leda till undernäring och uttorkning hos äldre personer. Om det kan påvisas brister i kost- och måltidsrutiner inom äldreomsorgen som bidrar till dessa tillstånd kan det vara möjligt att få ersättning.

Det är viktigt att notera att varje ansökan om ersättning bedöms individuellt och att det krävs tydliga bevis för att vårdskadan är en följd av bristfällig vård eller felbehandling. Ersättning kan omfatta kostnader för vård, rehabilitering och eventuell invaliditet. Genom att vara medveten om patientskadeförsäkringen och dess möjligheter kan äldreomsorgen arbeta för att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en trygg och säker miljö för de äldre.

Undersköterska och vårdbiträde:
- Känner du till att verksamheten har en patientskadeförsäkring?
- Har ni haft någon skada som kanske borde ersättas?
- Har den boende och närstående fått information om att det finns försäkring?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni rutiner att informera om patientförsäkringen i samband med vårdskador på enheten?
- Har ni haft någon boende som har anmält skada till försäkringsbolag?
- Har ni något informationsmaterial om er patientskadeförsäkring?

Boende och närstående:
- Kände du till att det finns en patientskadeförsäkring?
- Har ni haft några vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev