Genom att byta arbetskläder minst varje dag minskar risken för smittspridning.

Det kan te sig enkelt att förstå reglerna för personalkläder. Samtidigt visar punktprevalensmätningar ofta att de inte åtföljd fullt ut. Det kan vara nödvändigt att följa upp hela processen för att se var bristerna finns. Personalens klädsel är en viktig del i kampen mot smittspridning. Det bör ingå i personalens hygienutbildning att förstå vikten av att byta kläder dagligen och vid behov. Vårdkläder ställer krav på att kunna tvättas vid 60 grader och vara smidiga att arbeta i. Det är viktigt med bra skor och bra kläder för äldreboende för såväl arbetsmiljö som hygien.

Foto: Mostphotos

Tvätthantering av personalkläder


Personalkläder ska tvättas i 60 grader innan de används igen. Det är viktigt att kläderna är rena när nästa person tar på sig dem. Annars finns risk att någon boende blir smittad. Ofta är tvättstugor trånga och det finns inte så bra ytor till att sortera större mängder tvätt. Detta gör att det är viktigt att ha bra rutiner. Många verksamheter sköter tvätt hanteringen själva.  

Det är inte alla som heller förstår vikten av att kläderna hanteras så att de är vårdhygieniskt rena när nästa användare ska ta dem. Om rena kläder läggs i en hög, hamnar på golvet eller ligger i personalmatsalen i avvaktan på sortering så är det inte alls säkert att de är rena när de ska användas.  

Ofta finns det också en risk att de blivit onödigt skrynkliga. Många medarbetare trivs bättre om de ser propra ut i sina arbetskläder.  

Exempel på riktlinjer från Vårdhygien:


- Samtliga personalkategorier som deltar vid omvårdnadsarbete ska vara ombytta.  
- Arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren och används endast på arbetsplatsen eller vid färd mellan arbetsplatser.  
- Arbetsgivaren ansvarar för tvätt och förrådshållning av arbetskläderna.  
- Arbetskläderna ska tvättas vid minst 60° C,  
- Arbetskläderna ska vara kortärmade dvs sluta ovanför armbågen.  
- Arbetskläderna ska bytas dagligen. Blir de smutsiga eller våta ska de bytas så snart som möjligt.  
- Arbetskläder kombinerade med privata kläder är inte tillåtet med undantag för underkläder, strumpor, kortärmad undertröja, linne och huvudduk/slöja.  
- Det är inte tillåtet att röka i arbetskläder.  

Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset i arbetskläder.

Reflektionsfrågor - personalkläder
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra rutiner för hantering av arbetskläder?
- Känns arbetskläderna fräscha när du tar dem nya för dagen?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Fungerar rutinerna för tvätt av arbetskläder som de ska?
- Är följsamheten till rutinerna bra?

Boende och närstående:
- Använder medarbetarna arbetskläder på ett korrekt sätt?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus