Att välja äldreboende

Är det gårdagens eller morgondagens vårdboenden som byggs just nu? Arkitektur och planering verkar bygga på att regelverk och människors önskningar inte kommer att förändras.

Om inflyttning på äldreboende var en fri nyttighet för alla som fyllt 80 år och inte byggde på ett biståndsbeslut skulle utformningen se helt annorlunda ut. Tänk dig att människor kommer till ditt boende för att se om lägenheten är trevlig och om personalen verkar bra. Det finns kommuner som tar bort kraven på biståndsbeslut för inflyttning över en viss ålder och där det finns ett överskott på lägenheter på äldreboende. Väljer de ert äldreboende?

Säkerhetskrav på ett äldreboende
När ett nytt vårdboende ska byggas finns massor med krav. Det ska vara brandsäkert, ha utrymningsvägar och släckutrustning. Det finns krav på vårdhygienisk standard och lägenheternas storlek, att det ska vara tillgängligt för personer med funktionsvariationer, handikapptoalett, dörrbredd och mycket mer.

När det gäller balkonger och fönster verkar dock säkerhetstänkandet ta slut. Det har inträffat flera olyckor där äldre personer fallit från exempelvis en balkong med låga räcken. Likaså tänker nog sällan arkitekter och beställare på upplevelsen att komma till ett äldreboende. Det förekommer att nybyggda hur har en tyst, grå och tom entré och att det finns tekniska lösningar som inte alls är anpassade för undersköterskorna som ska arbeta med dem.

Varje sommar kommer en period med värmebölja. Detta innebär ett lidande och vissa år även en överdödlighet bland äldre och sköra. Klimatanläggning borde vara ett naturligt inslag på ett boende där äldre och sköra människor ska bo och vårdas.

Drömmarnas äldreboende
I Vellinge har Förenade Care fått uppdraget att utveckla ett befintligt boende till demensby. Tanken är att de som bor på äldreboendet ska kunna röra sig fritt inne och ute. I deras koncept finns motions- och wellnessanläggning, café och affär inom äldreboendet. Allt är anpassat för människor med demenssjukdom. Här har kommunen låtit anpassa ett befintligt äldreboende.

Tänk vad det går att göra om dessa tankar finns med från starten. Du kan ha små kluster med bostäder som ligger runt en snickeriverkstad, en musikstudio eller systuga eller fina promenadvägar med oaser i trädgården där den som önskar kan sitta och höra porlet av rinnande vatten eller dricka en kopp kaffe i vänners lag. Säkerligen skulle användningen av läkemedel minska, liksom fallskador och andra vårdskador. Förebilder finns i

Nederländerna och Danmark.
En medveten arkitektur med färgsättning och gemensamhetsutrymmen kan minska känslan av instängdhet och ge de boende rörelsefrihet. Samtidigt byggs fortfarande äldreboenden på förlegade idéer om hur ett äldreboende ska se ut. Nattlampor på toaletten kan bidra till att bibehålla förmågan att självständigt sköta sina behov. Bilder i korridoren kan underlätta att orientera sig och hitta till den egna lägenheten. Kanske går det att skapa gemenskap utan långa korridorer.  

Takterrasser, spaavdelningar, gym, gemensam matsal och bibliotek är annat som kan bidra till trivsel och skapa samhörighet mellan de som bor på enheten. Med en stimulerande miljö kan de boende enklare bibehålla funktioner och medarbetare ägna mer tid till social samvaro, när behovet av övriga omsorgsinsatser minskar. De flesta av oss får aldrig möjligheten att bygga nytt även om vi kan drömma. Men det finns säkert massor som går att göra inom ramen för ditt äldreboende.

Drömmen vore att få komma till ett äldreboende där känslan är ”Wow, här kan jag dö lycklig”.

Reflektionsfrågor kring att välja äldreboende
Undersköterska:
• Finns det saker ni enkelt skulle kunna göra på ert boende för att öka trivsel och aktivitet?
• Hur vill du att äldreomsorgen ska fungera när du en dag i framtiden kanske behöver vård och omsorg?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad kan ni göra för att öka trivsel, aktivitet och annat som bidrar till livsglädje på boendet?
• Finns det åtgärder ni kan göra för att öka stimulansen för de boende att bibehålla funktionsförmåga, minska fallrisk eller på annat sätt förbättra miljön?

Boende och närstående:
• Är ert äldreboende stimulerande?
• Finns det aktiviteter eller service du saknar?
• Ser du förbättringar som enkelt borde kunna genomföras på äldreboendet?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus