Att bli förstådd och att förstå personalen är viktigt

Omsorgspersonal möter dagligen äldre personer som befinner sig i utsatta situationer. Verksamheten behöver ha rutiner för att följa upp att de som anställs i verksamheten har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och prata med de boende och närstående. Likaså att kunna dokumentera det som händer och att kunna beskriva förändringar i hälsotillståndet för exempelvis en sjuksköterska på jourtid.

Foto: Mostphotos

Det händer att vi träffar på utbildade undersköterskor som inte behärskar svenska i tal och skrift. Detta kan medföra att de inte kan förstå vad den boende uttrycker eller att de inte kan dokumentera det som ska dokumenteras. Hur kan det komma sig att utbildningsanordnare tillåts ge betyg till personer som uppenbarligen inte kan ha klarat utbildningen. Vem bär ansvaret om en sådan person gör fel. Kunskaper i svenska språket måste alltid vara en grundkompetens för arbete i äldreomsorgen. Personalen ska behärska det svenska språket i tal och skrift.  

När det blir brist på personal finns en risk att verksamheten tar in vikarier som inte kan tillräckligt bra svenska. Detta medför att belastningen på de ordinarie ökar. De får svårt att beskriva vad som behöver göras och de boende kan inte göra sig förstådda. Samtidigt så kan personer med bristande språkkunskaper ibland kan ha en fantastisk fallenhet för omvårdnadsarbetet.  

Det finns kommuner som i upphandling ställer krav på språkkompetens hos medarbetarna. Utföraren ska redovisa i anbudet hur de säkerställer kravet. Det blir en knepig situation när boendet tidigare varit i kommunal drift och det finns medarbetare som följt med vid övertagandet och som inte har rätt språkkompetens.  

För en människa med demenssjukdom så måste det vara hemskt att inte kunna göra sig förstådd och att förstå människor i omgivningen. En förvirrad värld riskerar bli än mer skrämmande och obegriplig. Medarbetare med bristande språkkunskaper kan omedvetet utsätta de boende för kränkning eller rent farliga situationer.

Den som inte kan uttrycka sig får också svårt att motivera, informera och instruera. Det innebär en risk att den äldre får mer hjälp än den behöver och därmed riskerar tappa funktioner som är väsentliga för det dagliga livet.  

Har verksamheten medarbetare som inte förstår språket tillräckligt bra så måste dessa få fortlöpande handledning och gå vid sidan om någon som behärskar språket i tal och skrift. Verksamheten har också ett ansvar för att hjälpa medarbetare som har brister i svenska språket att förbättra sina språkkunskaper.  

När viktiga händelser inte dokumenteras riskerar de boende komma till skada. Likaså när kvällspersonalen inte kan göra sig förstådda gentemot joursjuksköterskan när någon boende blir sjuk.

Vi kommer att behöva anställa många i äldreomsorgen även i framtiden. Det är viktigt att de som ska arbeta i vården får lära sig att förstå, tala och skriva svenska. Utmaningen är att hjälpa de som har fallenhet för att bli fantastiska undersköterskor språket och ge dem en gedigen yrkesutbildning. De kommer att behövas inom vården och omsorgen en lång tid framöver. Många verksamheter hittar kreativa sätt att hjälpa personer att bli bättre på svenska språket.   

Delegering är ett tillfälle för att få en uppfattning kring kunskapen i det svenska språket. Att ställa kontrollfrågor i samband med utbildning för att få en uppfattning om hur mycket personen har förstått och kan förklara i dialog. Att arbeta med mentorskap, tydliga instruktioner (ex. SBAR) och tätare uppföljningar gällande delegerade uppgifter kan vara bra sätt att följa upp personal på verksamheten.  

Undersköterska: Har du hamnat i situationer där du jobbat med kollegor som inte förstår språket? Vad kan ni som kollegor göra för att hjälpa dem att bli bättre på svenska språket?

Chef och legitimerad personal: Hur kontrollerar ni språkkunskaperna hos de som börjar arbeta hos er? Vad gör ni om någon har betyg som undersköterska men inte klarar att dokumentera eller göra sig förstådd?  

Närstående: Finns det medarbetare på äldreboendet som inte kan göra sig förstådda? Hur påverkar det vården?  

Aktuellt i media
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  The right to be the center of one's own life
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do the residents receive support with a function-enhancing working method?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Are you keeping up with the technical development?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Dry mouth can create difficulties in daily life.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Is your business primarily planned or event-driven?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Do you work with life stories and awakening memories?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev