Planerar ni innehållet i de boendes vardag och genomför ni de planerade aktiviteterna?

Den dagliga planeringen på äldreboendet är grunden för att det som överenskommits i genomförandeplanen verkligen genomförs. Det måste också gå att följa upp att den enskilde erbjudits aktiviteter och att de får omsorg och omvårdnad av god kvalitet. Uppföljning av att aktiviteterna genomförts är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utan planering blir ofta ingenting gjort.

Foto: Mostphotos

Kvalitetsgranskningar av äldreomsorgen pekar på att många av brukarna inom äldreomsorgen upplever sig sakna social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelser är dessutom begränsade.

I studier som gjorts i bl.a. Norge finns studier som visar att när vården är strukturerad frigörs tid. Struktur sparar tid. För att alla boende ska få insatser av god kvalitet behövs planering. Dels behöver ni bestämma när det är lämplig tid, dels komma överens så att den som ska utföra insatser med vårdtagare inte ska uppleva sig smita från andra sysslor.  

Finns det inte struktur och dokumentation av vad som görs är risken stor att sådant som syns, smulor på bordet, åtgärdas medan det som inte syns, samtal med Agda, inte blir gjort. Vissa verksamheter gömmer sig bakom att det finns en aktivitetsansvarig, men det är otillräckligt. Alla medarbetare på ett äldreboende måste känna ett ansvar för att de boende ska få de insatser som de har rätt till.  

Många enheter använder digitalt stöd för sin dagliga planering. Andra gör enkla scheman på papper. Aktiviteter bör journalföras på något sätt. Vissa arbetar med signeringslistor och andra skriver i sociala journalen.  

Undersköterska: Vad gör ni för att skapa en bra planering på enheten? Följer ni den uppgjorda planen? Får de boende de insatser som ni kommit överens om i genomförandeplanen? Utvärderar ni er planering?

Chef och legitimerad personal: Vad är målet med den dagliga aktiviteten på ert boende? Får de boende hos er tänka, tala och gå varje dag? Hur ser er dagliga planering ut på enheterna? Genomför ni egenkontroll så att ni ser att alla boende får det de ska utifrån genomförandeplanen?  

Närstående: Verkar den dagliga planeringen fungera? Får er närstående den vård som planeras? Finns det dokumenterat?

#kvalitet #äldreomsorg #äldreboende #harmammadetbra #egenkontroll #planering #aktiviteter

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus