Arbetar ni med livsberättelser (levnadsberättelser) och att väcka minnen?

En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen. Att arbeta med livsberättelser för de äldre på äldreboendet är en värdefull resurs för att skapa en personcentrerad omsorg och främja välbefinnande och livskvalitet. Genom att lyssna på och dokumentera den äldres livshistoria och erfarenheter kan medarbetare och närstående skapa en meningsfull och stödjande miljö som främjar värdighet, autonomi och livsglädje för de äldre.

Foto: Mostphotos

Livsberättelsen eller levnadsberättelsen - ett viktigt verktyg för att skapa kvalitet i omsorgen


En bekant berättade att hennes mamma hade varit så orolig första tiden på äldreboendet. Kontaktpersonen försökte lära känna henne och kom fram till att hennes oro ofta bottnade i att hon var orolig att maten inte skulle räcka när hennes närstående kom hem. Personalen satte sig därför och gjorde inköpslistor med henne. När hon väl fått berätta vad som behövdes så blev hon lugn.  

Man kan ha etiska perspektiv på att medarbetare låtsas att de ska gå och handla, men för denna kvinna medförde det att hon blev gladare och dagarna blev bättre.  

Livsberättelsen


Många närstående äldre verkar känna behovet av livsberättelsen intuitivt. De sätter upp bilder från det gemensamma livet vid sängen. Detta gör också att personalen som vårdar se den gamle som en människa som levt ett aktivt liv.  Mer om hur vi kan arbeta för att samla ihop en personligt nedskriven livsberättelse kommer i ett annat avsnitt.  

Många av våra äldre kan berätta om sig själva, även de som drabbats av demenssjukdom. Genom att lyssna, kan vårdpersonalen identifiera den äldres möjligheter och resurser. Personalen ska erbjuda vård som grundar sig på livsberättelsen och den enskildes önskemål.

Reminiscens – att väcka minnen


För att skapa välmående och väcka minnen kan det vara bra med fotografier av närstående och från skilda tillfällen. Men också tillgång till musik och annat som den äldre tycker om. För många har sånger, melodier, musikstycken en speciell innebörd som kan väcka minnen till liv.  

Meningsfulla aktiviteter som den äldre själv väljer bidrar till en god hälsa och bromsar försämringar av minnet. Likaså kan saker och bilder från en svunnen tid sätta igång tankeverksamheten.  

Sång och musik kan ibland få till och med de som slutat prata att helt plötsligt leva upp och sjunga med. Det kan till och med återföra en person till nuet för en stund.  

En väl grundad kontakt med närstående är ovärderlig i all vård av äldre. Naturligtvis under förutsättning att hen vill ha kontakt. Det förekommer tyvärr att vissa inte har någon släkt, men de kan ha en god vän eller någon annan person som betyder mycket, som kan fungera som ställföreträdare och involveras i vården.  

Att Skapa Livsberättelser: En Värdefull Resurs för Omsorgen om Äldre


Att arbeta med livsberättelser för de äldre på ett äldreboende kan vara en ovärderlig resurs för att skapa en meningsfull och personcentrerad omsorg. Genom att samla in och dokumentera en persons livshistoria och erfarenheter får både medarbetare och närstående en djupare förståelse för den äldres behov, preferenser och livskvalitet. Här är varför det är viktigt att arbeta med livsberättelser och hur det kan stärka omsorgen om de äldre.

Vikten av livsberättelser


Att arbeta med livsberättelser på äldreboenden är mer än bara att dokumentera fakta om en persons liv. Det handlar om att fånga essensen av deras identitet, erfarenheter och relationer. Här är några skäl till varför det är viktigt:

Skapar en personcentrerad omsorg: Genom att känna till en persons livshistoria och personliga preferenser kan medarbetare skapa en omsorgsplan som är skräddarsydd efter den äldres individuella behov och önskemål.

Främjar självständighet och värdighet: Att låta de äldre berätta sin egen historia och vara delaktiga i skapandet av sina livsberättelser stärker deras känsla av autonomi och värdighet.

Ökar förståelsen och medkänsla: Genom att lära känna en persons livshistoria och bakgrund kan medarbetare och närstående utveckla en djupare förståelse och empati för den äldres livssituation och behov.

Bidrar till meningsfulla relationer: Att lyssna på och dela livsberättelser med de äldre kan bidra till att skapa meningsfulla relationer mellan de äldre, medarbetare och närstående.

Arbeta för Att Skapa Livsberättelser


Att skapa livsberättelser för de äldre på äldreboendet är en process som kräver tid, engagemang och känslomässig närvaro. Här är några steg för hur medarbetare och närstående kan arbeta tillsammans för att skapa en livsberättelse som blir ett stöd i omsorgen om den äldre:

Lyssna och fråga: Börja med att lyssna på den äldres berättelser och erfarenheter. Fråga öppna frågor som uppmuntrar dem att dela sina minnen och reflektioner.

Samla in information: Samla in relevanta fakta och händelser från den äldres liv, inklusive uppväxt, yrkesliv, familj, intressen och livshändelser.

Dokumentera: Dokumentera den insamlade informationen och presentera den på ett sätt som är lätt att förstå och navigera för både medarbetare och närstående. Många verksamheter har stödmaterial. Det finns även digitala verktyg för att arbeta med livsberättelser på ett strukturerat sätt.

Använd kreativa metoder: Använd kreativa metoder som bilder, musik, video eller skrivande för att göra livsberättelsen mer levande och personlig.

Kontinuerlig uppdatering: Uppdatera livsberättelsen regelbundet med nya händelser och erfarenheter för att säkerställa att den är aktuell och relevant.

Reflektionsfrågor - livsberättelse
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad kan ni göra för att lära känna människan som bor hos er?
- Använder ni er av hens livshistoria och minnen för att skapa kontakt och trivsel?
- Använder ni sång och musik för att få igång samtal?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad kan ni göra för att reminiscens och levnadsberättelser ska få en väsentlig plats i den vård ni bedriver?
- Har ni en bra struktur där ni hjälps åt att fånga levnadsberättelsen?
- Finns det material för att arbeta med reminiscens?
- Har ni tillgång till tidstypisk musik och använder ni musik spontant eller som en aktivitet i verksamheten?

Boende och närstående:
- Har ni fått vara med och berätta er närståendes levnadsberättelse?
- Hur väl tar medarbetarna på äldreboendet hand om den kraft som finns i att arbeta med minnen?Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev