Märker ni av åldersdiskriminering på ert äldreboende?

Åldersdiskriminering är ett allvarligt problem som påverkar äldre personer på många nivåer. Det underminerar deras rättigheter, värdighet och välbefinnande. Det är viktigt att bekämpa och förebygga åldersdiskriminering genom medvetenhet, utbildning och lagstiftning för att säkerställa att äldre personer behandlas rättvist och med respekt i alla sammanhang. Alla åldrar förtjänar lika möjligheter och respekt, och kampen mot åldersdiskriminering är en viktig del av att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle för alla.

Foto-Anna-Britta Magnusson_Mostphotos

Åldersdiskriminering och dess påverkan på äldre


Åldersdiskriminering är ett globalt problem som påverkar människor i alla åldrar, men det drabbar särskilt äldre personer på olika sätt. Det handlar om att diskriminera eller behandla någon negativt på grund av deras ålder, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för de äldre och deras välbefinnande.

Jag läste ett inlägg på LinkedIn där en kvinna upptäckt att grannen som fyllde 75 år hade problem med TV-abonnemanget. Hon hade haft det i fem dagar. Hon hade försökt nå teveleverantören men det var omöjligt. Kvinnan försökte hjälpa sina granne, men då hon saknade såväl mobilt bank-ID som mailadress så gick det inte att komma i kontakt med operatören.  

Teknikutvecklingen riskerar diskriminera


Många äldre har inte tillgång till vare sig mobilt bank-ID eller mejl. Om de har de så är de totalt beroende av närstående för att hantera dessa. Det innebär att hela deras ekonomi är utlämnad då de nödgas lämna ut lösenord och inloggningsuppgifter till närstående för att kunna hantera tekniken.  

Åldersdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Under Covid-19 har vi fått rapporter om bostadsrättsföreningar som inte bjudit in ”äldre” till gemensamma aktiviteter för att de inte ska bli smittade. I det fallet handlar det om någon form av förmyndarskap där någon anser att den äldre är besluts oförmögen.

Diskriminering till följd av ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Oftast blir fokus på diskriminering inom arbetslivet. Det finns en diskriminering utanför arbetslivet också.  

I vården förekommer situationer där äldre människor inte får likvärdig behandling med yngre i vården. Det kan handla om vilka läkemedel som förskrivs eller möjligheten att få träffa en psykiatriker. Kvinnor över 75 år kallas inte till mammografi och sjukdomstillstånd utreds inte ordentligt. Åldersdiskriminering är förbjuden inom vården, men det finns en luddig skrivning om att särbehandling som har ett ”berättigat syfte” är tillåten. Denna typ av diskriminering drabbar framförallt äldre kvinnor. Det finns också en diskriminering inom gruppen av äldre människor där de som har sämre utbildning ofta får sämre vård eller har svårare att få välja hur de får sin vård.  

En annan typ av åldersdiskriminering är när människor tilltalar äldre personer som om de vore ett barn.  

Samtidigt har vi att göra med vuxna människor med ett eget ansvar. Genom att göra det möjligt att lära sig hantera den nya tekniken kan äldre människor ges förutsättningar att bibehålla sin självständighet. Fokus måste vara att hjälpa våra äldre att lösa ”digitala problem” i sin vardag utifrån deras egna individuella behov. Att inte ha möjlighet att delta i samhället fullt ut ger säkerligen en känsla av utanförskap, som i sin tur leder till uppgivenhet och en sämre livskvalité på längre sikt.

Det är inte lätt att hålla reda på koder och annat när minnet sviker. Såväl vi som arbetar med att ge stöd till äldre som föreningsliv, myndigheter och företag som digitaliserar har ett gemensamt ansvar att underlätta för människor oavsett funktionsförmåga att leva ett självständigt liv.

Ålderism - diskriminering till följd av ålder sker inom olika livsområden


1. Arbetslivet
En av de mest påtagliga formerna av åldersdiskriminering äger rum på arbetsmarknaden. Äldre arbetstagare kan ofta uppleva att de inte får samma möjligheter som yngre kollegor när det gäller anställning, befordran och till och med att behålla sina jobb. Åldersdiskriminering kan leda till ekonomisk osäkerhet och en minskad känsla av självvärde.

2. Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvården kan äldre personer möta stereotyper och fördomar som kan påverka den kvalitet och mängd vård de får. Det kan leda till en otillbörlig underbehandling eller överbehandling, vilket i bägge fallen är skadligt för den äldres hälsa.

3. Social isolering
Åldersdiskriminering kan leda till social isolering och ensamhet. Äldre personer kan uppleva att de marginaliseras eller inte inkluderas i samhället på samma sätt som yngre personer. Detta kan ha negativa konsekvenser för deras psykiska hälsa och välbefinnande.

4. Självförtroende och självkänsla
Att uppleva åldersdiskriminering kan påverka en äldres självförtroende och självkänsla negativt. De kan börja tvivla på sin egen förmåga och värde, vilket kan leda till en nedåtgående spiral av försämrat välbefinnande.

5. Ekonomisk sårbarhet
Åldersdiskriminering kan också påverka de ekonomiska möjligheterna för äldre personer. Många äldre förlitar sig på pensioner och sociala förmåner, och om de nekas möjligheter att arbeta eller får lägre lön på grund av sin ålder kan de hamna i ekonomisk sårbarhet.

6. Brist på respekt och värdighet
Åldersdiskriminering kan yttra sig i brist på respekt och värdighet gentemot äldre personer. De kan bli föremål för nedlåtande kommentarer eller ignoreras i sammanhang där deras röst borde vara hörd.

Dagny Carlsson fick sin första dator när hon var 93 år. Man blir inte ”intellektuellt” nedsatt bara för att vi blir äldre, men det tar lite längre tid att lära sig nya saker.

Undersköterska och vårdbiträde:
- Märker du av åldersdiskriminering i ditt arbete?
- På vilket sätt kan du arbeta för att minska risk för eller konsekvenser av åldersdiskriminering för de som bor på din enhet?
- Kan du som omsorgspersonal hjälpa de boende att upprätthålla självständighet när omgivningen blir alltmer digital?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Finns det strukturer på ert boende som bidrar till åldersdiskriminering?
- Har ni boende som förvägras medicinsk utredning eller specialistsjukvård för att de är äldre?
- Erbjuder ni tillgång till datorer och annan utrustning som kan bidra till att den boende själv kan sköta bankärenden och andra kontakter hos er?

Boende och närstående:
- Ser du faktorer som bidrar till att du eller din närstående blir diskriminerad?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård - varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev