Underhåll av lokaler och utrustning

Nedgångna lokaler och slitna möbler minskar förtroendet för verksamheten. Likaså när underhållet av hjälpmedel uteblir. Det värsta är att när underhållet blir eftersatt så sjunker ofta även kvaliteten för övrigt i verksamheten. Det blir till slut så att ingen bryr sig om hur det ser ut.   

När vi tänker på äldreomsorg och välbefinnande är det lätt att fokusera på de mänskliga aspekterna av omsorg och stöd. Det är dock viktigt att komma ihåg att den fysiska miljön på äldreboenden också spelar en avgörande roll för de äldres livskvalitet och trivsel. Möbler och utrustning är en viktig del av denna miljö och bör därför inte förbises,

Ovårdade lokaler kan skapa otrivsel och till och med orsaka vårdskador. Att inte åtgärda fel skapar en låt-gå-känsla i hela verksamheten. Vi är varandras miljö och det gäller att göra miljön trivsam och säker för alla. Om det som är trasigt inte åtgärdas, så kommer snart annat att förfalla.

Vissa äldreboenden har slitna möbler, persienner som hänger på sniskan, fläckiga tapeter och till och med rent farliga saker som trasiga vägguttag. Det kan vara enfärgade långa korridorer där varje lägenhetsdörr är anonymt lik övriga dörrar. Det borde vara självklart att äldre människor inte ska tvingas leva i en sådan miljö.

Bristande underhåll
• Spolmaskiner och diskdesinfektorer som inte servas enligt krav.
• Personalen saknar utbildning i hur maskiner användes och skötselanvisningar saknas.
• Diskmaskiner som inte diskar rent och där porslinet är märkbart ofräscht.
• Dammsugare som suger dåligt eller har överfulla dammpåsar.
• Klämskydd som inte tagits loss och tvättats på veckor eller månader.
• Rullstolar och utrustning som är smutsiga.

På ett äldreboende blev en boende frustrerad över en persienn som hängde snett och där solen väckte den boende tidigt som tog en stol och klättrade upp för att försöka korrigera den snett hängande persiennen. En otäck fallskada blev följden.

Underhåll av möbler och utrustning är viktigt ur många aspekter


Säkerhet
En av de mest uppenbara anledningarna till att underhåll av möbler och utrustning är viktigt är säkerheten för de äldre boende. Äldre personer har ofta nedsatt balans och fysisk förmåga, vilket innebär att de är mer sårbara för fall och skador. Om möbler som stolar, sängar eller bord är trasiga eller i dåligt skick kan det öka risken för olyckor. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet inspektera och underhålla alla möbler och utrustning för att säkerställa att de är i gott skick och säkra att använda.

Bekvämlighet och välbefinnande
Möbler och utrustning på äldreboenden är inte bara funktionella, de spelar också en stor roll för de boendes komfort och välbefinnande. En bekväm säng, en ergonomisk stol och en funktionell matbordet kan göra stor skillnad för de äldres livskvalitet. Om möbler är slitna eller obekväma kan det leda till obehag och smärta, vilket i sin tur kan påverka de äldres hälsa och trivsel negativt. Genom att se till att möblerna är i gott skick kan vi skapa en mer bekväm och trivsam miljö för de äldre att bo i.

Värdighet
Möbler och utrustning på äldreboendet påverkar också de boendes värdighet och självkänsla. Att ha tillgång till väl underhållna och attraktiva möbler och utrustning ger de äldre en känsla av respekt och värde. Å andra sidan kan trasiga eller slitna möbler signalera bristande omsorg och uppmärksamhet från personalen, vilket kan påverka de äldres självkänsla negativt. Genom att investera i underhåll av möbler och utrustning visar vi att de boendes värdighet och välbefinnande är av högsta prioritet.

Långsiktig hållbarhet bra för miljön
Att regelbundet underhålla möbler och utrustning på äldreboendet är också en strategisk investering på lång sikt. Genom att förebygga större skador och behovet av att ersätta möbler och utrustning sparar man både tid och pengar. Det är mer kostnadseffektivt att reparera eller byta ut en trasig stol i tid än att behöva köpa helt nya möbler. Dessutom minskar man risken för akuta situationer som kan uppstå om viktiga delar av utrustningen plötsligt går sönder.

Positiv påverkan på personalen
Slutligen ska vi inte glömma bort att en välmående arbetsmiljö för personalen på äldreboendet också är viktigt. Att arbeta med trasiga eller slitna möbler och utrustning kan vara frustrerande och tidskrävande för personalen. Genom att se till att all utrustning är i gott skick kan man skapa en mer positiv arbetsmiljö och öka personalens trivsel och engagemang. Detta kan i sin tur ha en positiv inverkan på vårdkvaliteten och de äldres upplevelse av omsorgen.

I slutändan handlar underhåll av möbler och utrustning på äldreboendet inte bara om att bevara fysiska föremål. Det handlar om att främja säkerhet, komfort, välbefinnande och värdighet för de äldre boende. Det är en viktig del av att erbjuda högkvalitativ äldreomsorg och visa respekt och omsorg för våra äldre medborgare. Genom att prioritera underhållet av möbler och utrustning kan vi skapa en bättre livsmiljö för våra äldre och främja deras välbefinnande på äldreboendet.

Behov hos personer med funktionsvariationer
För den som har Parkinsons sjukdom kan skarvar i golvet leda till s.k. frysning, dvs. en svårighet att komma vidare i rörelsen. En person med demenssjukdom kan ha svårt att hitta till sitt rum. Olikfärgade dörrar till lägenheterna, namnskylt och en bild på den som bor i lägenheten i ögonhöjd kan då göra det lättare att hitta hem.

Medarbetare uttrycker emellanåt frustration över att tid och kompetens saknas för att hålla efter lokaler och utrustning. Dessa enheter hamnar lätt i en ond cirkel. Det blir lätt att ”nån-annan-ismen” brer ut sig. Det gäller att agera i tid innan känslan att ingen bryr sig brer ut sig i verksamheten.

Det händer att chefer försöker förändra genom att boka en storstädning eller ta krafttag en period. Det hjälper sällan som enda åtgärd i dessa fall. Här gäller det att arbeta med kulturen och skapa en omsorgsfull kärlek till hela verksamheten.

Ofta är det enklare att påbörja en förändring i det lilla. Genom att pynta med föremål från tidigare decennier kan vi förena utsmyckning med inspiration till samtal om tider som flytt. Sittgrupper, blommor, tavlor och belysning kan vara enkla åtgärder för att göra lokalerna trivsammare och förbättra helhetsintrycket. Enheter där ledning och medarbetare bestämt sig för att få till stånd en förändring kan snabbt förändra intrycket av verksamheten. Det medför ofta att personalen uttrycker en ökad stolthet för verksamheten.

Reflektion - vård av lokaler och utrustning
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad gör ni för att hålla er enhet i gott skick?
• Har ni rutiner för att påtala brister för ledningen?
• Fungerar rutinerna för att hålla rullstolar och andra hjälpmedel rena och fräscha?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att se till att rutinerna för att vårda lokaler och utrustning fungerar?
• Finns det trasiga möbler eller utrustning som bara har blivit stående?
• Hur är det med annat som persienner och elinstallationer?

Boende och närstående:
• Uppfattar du lokaler och utrustning som välvårdade?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Har mamma det bra

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev