Har ni lämpliga fysiska aktiviteter att erbjuda alla era boende?

Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent för att främja hälsa och välmående hos äldre vuxna, inklusive de som bor på äldreboenden. Genom att delta i regelbundna träningsaktiviteter kan äldre förbättra sin styrka, balans, rörlighet och kardiovaskulära hälsa. Här ska vi utforska några av de lämpliga träningsaktiviteterna som kan utföras på äldreboenden för att stödja äldres fysiska och mentala hälsa.Det ger välbefinnande och motverkar depression. Muskelstärkande aktiviteter minskar fallrisk och förebygger sjukdom och vårdskador.

Foto: Mostphotos

Fysisk aktivitet på recept


Fysisk aktivitet på recept FaR är ett koncept som funnits i många år. FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling för alla) är en bok kom ut 2004. I den finns konkreta tips på träning vid olika sjukdomstillstånd och kan mycket väl användas i äldrevård. Många äldre slutar motionera när de blir sjuka när de istället borde motionera mer. Motion motverkar skadliga stresshormoner, leder till ökad genomblödning i hjärta och kärl, förbättrad tarmfunktion, minskar blodfetter, sänker blodtryck och minskar därför risken för diverse skador.  

Samarbeten har startats för att förbättra hälsan hos befolkningen och minska läkemedelsanvändningen. Istället för att som tidigare sätta in läkemedel kan vårdtagaren få FaR - Fysisk aktivitet på recept, vilket innebär skriftliga råd på en receptblankett. Förskrivningen föregås av motiverande samtal MI. Samtal som kan vara till hjälp för vårdtagaren att förändra sina vanor och sitt beteende.  

Det är aldrig för sent att börja röra på sig. Många äldreboenden har idag tillgång till gym och det förekommer att äldre som inte varit så träningsbenägna tidigare i livet börjar träna när de flyttar in på äldreboende.  

All form av rörelse påverkar kroppen positivt. Även sömn, minne, inlärning och koncentrationsförmåga påverkas positivt. Genom att stå på ett ben när du borstar tänderna eller att dansa medan du diskar kan du träna balansen.  

För sköra äldre kan man behöva anpassa träningen. Arbetsterapeut eller fysioterapeut behöver ofta anpassa träningen till personens begränsningar. Det är viktigt att ha ett bra arbetssätt för att stimulera de boende att aktivera sig utifrån sina förutsättningar. Det finns studier som visar att det går att uppnå mätbar förbättring när det gäller muskelstyrka och funktionsförmåga trots hög ålder och kroniska sjukdomar hos personer som bor på äldreboende.

Exempel på lämpliga aktiviteter för hälsa och välmående på äldreboendet


1. Promenader:
Promenader är en av de enklaste och mest effektiva träningsaktiviteterna för äldre. Det kan anpassas till olika förmågor och nivåer. För de med nedsatt rörlighet kan kortsiktiga promenader inomhus vara en bra startpunkt, medan mer aktiva individer kan njuta av längre promenader utomhus om vädret tillåter det. Promenader främjar cirkulationen och kan vara en social aktivitet när den utförs i grupp.

2. Styrketräning:
Styrketräning är avgörande för att bevara muskelmassa och förhindra muskelförlust som kan följa med åldrandet. Det kan utföras med enkla vikter, motståndsband eller genom att använda kroppsvikten. Även lätt styrketräning kan ha betydande hälsofördelar och förbättra förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

3. Balansträning:
Balansövningar är särskilt viktiga för äldre vuxna för att minska risken för fall. Aktiviteter som tågång, fotlyft, eller användning av en balansbräda kan hjälpa till att förbättra balansen och minska risken för skador.

4. Stolsträckningar:
Stolsträckningar är skonsamma övningar som kan utföras sittande på en stol. De är lämpliga för äldre vuxna med nedsatt rörlighet och kan hjälpa till att öka flexibiliteten och minska stelhet.

5. Simning och vattengymnastik:
För äldre med ledsmärta eller begränsad rörlighet kan vattenträning vara idealisk. Simning och vattengymnastik är skonsamma på lederna och ger en effektiv helkroppsträning samtidigt som de hjälper till att förbättra rörligheten.

6. Tai Chi:
Tai Chi är en form av kinesisk kampsport som betonar mjuka, långsamma rörelser och djupandning. Det är särskilt fördelaktigt för balans och kroppskontroll och kan utföras på olika nivåer.

7. Gruppträning och sociala aktiviteter:
Gruppträning och sociala aktiviteter som dansklasser, yoga eller lätta sporter som boule kan främja social interaktion och fysisk aktivitet samtidigt.


Rådfråga fysioterapeut/sjukgymnast


Det är viktigt att individanpassa träningsprogrammen och att rådfråga en sjukgymnast eller fysioterapeut innan man påbörjar en ny träningsrutin, särskilt om det finns befintliga hälsoproblem. Regelbunden fysisk aktivitet på äldreboenden kan bidra till att förbättra livskvaliteten, minska risken för sjukdomar och hjälpa äldre att behålla sin självständighet och rörlighet längre.

Läs mer om: Funktionsbevarande arbetssätt

Reflektion - fysisk aktivitet på recept
Undersköterska och vårdbiträde:
- Finns det boende hos er som tränar regelbundet på egen hand?
- Vad kan ni göra för att stimulera era boende att aktivera sig?
- Har ni bra rutiner för att arbeta funktionsbevarande med de boende?
- Erbjuds alla boende aktivitet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Utvärderar ni arbetet med fysisk aktivitet regelbundet?
- Hur stimulerar ni omsorgspersonalen att arbeta funktionsbevarande och att utföra ordinerad träning med de boende?
- Får alla boende delta i någon form av fysisk aktivitet?

Boende och närstående:
- Hur fungerar det med rörelseträning och promenader på enheten?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev