Har ni bra rutiner för att hantera fallskador?

Många fallskador går att förebygga med ett bra fallförebyggande arbete. Hur fungerar det fallskadeförebyggande arbetet hos er?

Foto: Mostphotos

Varje dag dör människor av fallskador och ännu fler drabbas av frakturer som med för lidande och försämrad livskvalitet. Många fallolyckor föregås av akuta förvirringstillstånd. Dessa ska alltid utredas för att förebygga fallskador.  

För att förebygga fall är läkemedelsgenomgångar den enskilt viktigaste faktorn. Blodtrycksmedicinering är exempel på en behandling som behöver ses över och blodtrycket kontrolleras regelbundet då felmedicinering kan leda till yrsel och blodtrycksfall. Många använder smärtstillande och lugnande läkemedel som också leder till ökad fallrisk.  

En viktig åtgärd för att förebygga fall är att hålla den boende fysiskt aktiv. Motion i vardagen motverkar benskörhet och bromsar nedbrytningen av muskelmassa. Dagsljus är viktigt såväl fysiskt som för det psykiska välbefinnandet. Vi behöver dagsljus för att må bra och för bildandet av D-vitamin som motverkar benskörhet.  

Ända upp i 90-årsåldern är det möjligt att förbättra muskelfunktionen genom aktiv träning. Muskelförmågan kan förbättras avsevärt med hjälp av aktiv styrketräning visar studier. Balansträning är en bra åtgärd för att minska fallrisken.

Gångförmågan försämras snabbt när äldre flyttar till vårdboende. Alltför ofta blir de sittandes eller liggandes på sitt rum vilket är förödande. Muskelnedbrytning går snabbt. Många som tidigare kunnat gå hamnar i rullstol. Vissa har sjukdomar som gör att de måste sitta i rullstol, och då är det viktigt med kontrakturprofylax (förebyggande rörelseträning) för att undvika felställningar i armar ben och händer. Här har teamet en viktig uppgift att tillsammans hitta lösningar för att förebygga vårdrelaterade skador.  

Speciella individuella träningsprogram behöver snarast utarbetas i samband med inflyttningen som tidigare sagts. Titta också på omgivningsfaktorer som kan leda till fall. Ordentliga skor, halkskydd i badrum, ta bort mattor som utgör fallrisk, dålig belysning, att kunna nå saker utan att klättra, att ha telefonen i närheten, stödhandtag, tydligt utmärkta trappor, ledstång, halksockor nattetid och broddar ute vintertid är exempel på åtgärder som kan förebygga fall. Även höftskyddsbyxa kan behövas.  

Anpassad mat, dryck och goda sömnvanor som fungerar är inte att förglömma. Redan vid inflyttning till boendet den allra första dagen behöver en första riskbedömning göras för att undvika fall, trycksår och undernäring.  

Undersköterska: Har ni en tydlig rutin för när ni ska kontakta sjuksköterska? Får ni bra stöd när ni kontaktar sjuksköterska? Skriver ni alltid avvikelse när någon fallit? Får de boende kontrakturprofylax? Genomförs ordinationer från arbetsterapeut och fysioterapeut på rätt sätt?  

Chef och legitimerad personal: Har ni koll på vilka läkemedel som leder till ökad fallrisk för äldre?  Har ni en bra rutin för undersökning av fallskador? Är den känd även av joursjukvården?  

Närstående: Vet du om det gjorts någon fallriskbedömning på din närstående?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus