Tillgång till kunnig tolk kan vara livsavgörande.

Tolk är en rättighet för den enskilde. Ändå bokas det tolk relativt sällan till äldreboenden. Det är viktigt att säkerställa att den boende får ge uttryck för sina önskningar och behov.

Foto: Mostphotos

Många som arbetar i äldreomsorgen är flerspråkiga. I delar av landet finns också boenden med språklig inriktning. Ett sådant är Persikan som är inriktad på boende som har persiska som modersmål. Vanligast är finsktalande äldreboenden. För den som får vård och som inte förstår språket så kan verksamheten behöva boka tolk. Rätten till tolk finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. När det gäller privata verksamheten finns ofta rätten till tolk även inskriven i avtalet som verksamheten har med kommunen.  

Inte sällan låter vården någon närstående tolka. Detta kan vara vanskligt. Dels kan det vara så att den äldre inte vill berätta allt för sina närstående, dels kan det vara så att den närstående kanske inte översätter allt helt korrekt vilket kan leda missar i kommunikationen. En formell tolk har ett ansvar för att det som sägs översätts på ett korrekt sätt.  

Det finns tolkar med specialkunskaper exempelvis kunskaper i medicinsk terminologi men dessa är mycket få. Det finns även särskilda tolkar som kan tolka till teckenspråk för döva. Om tolken inte är auktoriserad för medicinsk tolkning så är det viktigt att samtalet förs på vanlig svenska och att verksamheten undviker facktermer. Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel, till skillnad från tolk.  

Tolkning kan ske via telefon och på plats. I de största invandrarspråken kan de oftast bokas även med kort varsel. Vid känsliga samtal kan tolk på plats vara väsentligt. Tolken ska översätta och förmedla allt som sägs i rummet. Tystnadsplikt gäller och tolken måste också vara opartisk och neutral till det som sägs.

Undersköterska: Har ni boende som har ett annat modersmål och som kan ha svårt att förstå vad ni säger eller att själv göra sig förstådd? Hur hanterar ni det i vardagsarbetet?  

Chef och legitimerad personal: Har ni rutiner för att boka in tolk när så behövs? Hur fungerar det med tolkning i verksamheten? Finns det några svårigheter i samband med att tolk kan behövas?  

Närstående: Har du en närstående som skulle behöva tolk? Hur hanterar verksamheten det?   


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus