Hur är arbetsmiljön på natten?

Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Nattarbete på äldreboende omfattas av flera författningar från Arbetsmiljöverket.   

Foto: Mostphotos

Nattarbete medför många hälsorisker. Det finns därför flera författningar som särskilt hanterar dessa risker. Exempel på författningar som berör nattarbete är “Ensamarbete AFS 1982:3" och “Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3".  

Utöver dessa finns ett antal arbetsmiljöföreskrifter som kan beröra arbete i vården även på dagtid. Exempel är föreskrifter om åtgärder mot hot och våld, arbete vid bildskärm, besiktning av lyftanordningar, smittrisker osv.

Ett område där det skiljer sig mycket mellan olika organisationer är hur arbetsledare jourtid kontaktas. På vissa ställen är joursjuksköterskan också arbetsledare. På andra ställen finns en särskild jourorganisation för arbetsledning.  

Ibland blir det motsättningar mellan natt och dagpersonal på en enhet. Ofta beror detta på otydliga förväntningar eller att dialogen inom personalgruppen inte fungerar bra. Det förekommer också att nattpersonal anklagas för att sova under arbetspasset. Det inträffar säkert någon gång, men oftast är nattarbetare hängivna till sitt arbete med våra äldre. Dessutom är de boende idag så vårdkrävande att det sällan finns några längre lugna perioder under nattpasset.  

Ofta har ett antal av de boende vändschema. Några kan medverka själva. En del är lätta och medgörliga andra är tunga och stretar emot när de ska vändas. Det är viktigt att göra en riskanalys och bedöma behovet av dubbelbemanning. Bäst är om den bedömningen görs direkt när vändschema ordineras, för att minska risken för arbetsskada.  

Det är lätt att bli lite frusen på natten. Om du tar på dig en kofta gäller det att tänka på att ta av sig den när du arbetar med omvårdnad. Annars finns risken att du sprider smitta mellan de boende. För att inte somna kan man behöva stretcha, hoppa, badda ansiktet med kallvatten, dricka kaffe eller äta frukt.  

Kanske finns det boende som inte får eller bör lämnas ensamma på enheten, vilket kan medföra stress och svåra avväganden om en kollega behöver hjälp.  

Även sjuksköterskan på natten år ofta ensamtjänstgörande. I en medelstor kommun kan sjuksköterskan ha fyra – fem äldreboenden, ett antal LSS-bostäder och patienter i hemsjukvård. Ofta har också sjuksköterskan natt en arbetsledarroll. Möjligheten att få stöd av läkare är också begränsat.  

Undersköterska: Vad gör du för att hålla dig vaken på natten? Brukar ni delta i APT på enheten? Har ni skyddsombud på boendet? Finns det frågor som skyddsombudet bör informeras om? Fungerar det att arbeta utifrån de arbetsordningar eller rutiner som finns för enheten?

Chef och legitimerad personal: Ingår nattperspektivet när ni gör riskbedömningar i verksamheten? Går det att få hjälp med vändningar? Gör ni en riskbedömning när vändschema ordineras för att bedöma om det ska vara dubbelbemanning?  Går ni skyddsrond med nattfokus? Fungerar kontakten med sjuksköterska och arbetsledare jourtid bra?

Närstående: Verkar rutinerna fungera på natten? Finns det något dokumenterat om hur nätterna fungerar?   

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-07 04:00 16 Sjukdom och död, 09 Mat och måltid
  Äldre och diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-04 04:00 16 Sjukdom och död
  Konsten att ta hand om ett dödsbo
  Affektionsvärde och faktiskt värde kan skilja sig åtSusanne Lj. Westergren
  info
comments powered by Disqus