Hur är arbetsmiljön på natten?

Nätterna på ett äldreboende är en speciell tid med låg bemanning. Någon är orolig, en kollega behöver hjälp med en vändning. Undersköterskan står själv med ibland svåra beslut. Att arbeta natt är ofta ensamarbete. Nattarbetet inom omsorg innebär arbetsmiljörisker och omfattas av flera av Arbetsmiljöverkets författningar. För vårdgivaren är det också viktigt att ge medarbetare på natten speciellt inriktad fortbildning som är avpassad för de utmaningar som de ställs inför. God omsorg och en bra arbetsmiljö hänger ihop.   

Foto: Mostphotos

Regler vid nattarbete


Nattarbete medför många hälsorisker. Det finns därför flera författningar som särskilt hanterar dessa risker. Exempel på författningar som berör nattarbete är “Ensamarbete AFS 1982:3" och “Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3".  

Utöver dessa finns ett antal arbetsmiljöföreskrifter som kan beröra arbete i vården även på dagtid. Exempel är föreskrifter om åtgärder mot hot och våld, arbete vid bildskärm, besiktning av lyftanordningar, smittrisker osv.

Ett område där det skiljer sig mycket mellan olika organisationer är hur arbetsledare jourtid kontaktas. På vissa ställen är joursjuksköterskan också arbetsledare. På andra ställen finns en särskild jourorganisation för arbetsledning.  

Teamsamarbete dygnet runt


Ibland blir det motsättningar mellan natt och dagpersonal på en enhet. Ofta beror detta på otydliga förväntningar eller att dialogen inom personalgruppen inte fungerar bra. Det förekommer också att nattpersonal anklagas för att sova under arbetspasset. Det inträffar säkert någon gång, men oftast är nattarbetare hängivna till sitt arbete med våra äldre. Dessutom är de boende idag så vårdkrävande att det sällan finns några längre lugna perioder under nattpasset.  

Ofta har ett antal av de boende vändschema. Några kan medverka själva. En del är lätta och medgörliga andra är tunga och stretar emot när de ska vändas. Det är viktigt att göra en riskanalys och bedöma behovet av dubbelbemanning. Bäst är om den bedömningen görs direkt när vändschema ordineras, för att minska risken för arbetsskada.  

Det är lätt att bli lite frusen på natten. Om du tar på dig en kofta gäller det att tänka på att ta av sig den när du arbetar med omvårdnad. Annars finns risken att du sprider smitta mellan de boende. För att inte somna kan man behöva stretcha, hoppa, badda ansiktet med kallvatten, dricka kaffe eller äta frukt.  

Kanske finns det boende som inte får eller bör lämnas ensamma på enheten, vilket kan medföra stress och svåra avväganden om en kollega behöver hjälp.  

Även sjuksköterskan på natten år ofta ensamtjänstgörande. I en medelstor kommun kan sjuksköterskan ha fyra – fem äldreboenden, ett antal LSS-bostäder och patienter i hemsjukvård. Ofta har också sjuksköterskan natt en arbetsledarroll. Möjligheten att få stöd av läkare är också begränsat.  

Reflektion - arbetsmiljön nattetid
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör du för att hålla dig vaken på natten?
- Brukar ni delta i APT på enheten? Har ni skyddsombud på boendet?
- Finns det frågor som skyddsombudet bör informeras om?
- Fungerar det att arbeta utifrån de arbetsordningar eller rutiner som finns för enheten?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Ingår nattperspektivet när ni gör riskbedömningar i verksamheten?
- Går det att få hjälp med vändningar?
- Gör ni en riskbedömning när vändschema ordineras för att bedöma om det ska vara dubbelbemanning?  
- Går ni skyddsrond med nattfokus?
- Fungerar kontakten med sjuksköterska och arbetsledare jourtid bra?

Boende och närstående:
- Verkar rutinerna fungera på natten?
- Finns det något dokumenterat om hur nätterna fungerar?   Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  The right to be the center of one's own life
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Do the residents receive support with a function-enhancing working method?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Are you keeping up with the technical development?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Dry mouth can create difficulties in daily life.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Is your business primarily planned or event-driven?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Do you work with life stories and awakening memories?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev