Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?

Det pratas väldigt sällan om äldre och sexualitet, men många kan ha lusten kvar långt upp i åldrarna. Omvårdnadspersonalen måste tänka på den enskildes integritet och lära sig att när den äldre är inne hos sig är det inte bara att gå in på rummet. Att knacka på och vänta en liten stund ingår i ett respektfullt bemötande.  Sexualitet är ett tabubelagt samtalsämne för många. Detta kan bli än mer märkbart när det gäller äldre människor. Många människor har såväl lustkänslor som könsdrift kvar långt upp i åren. Begynnande demens kan också påverka omdömet hos enstaka personer. När vi inte pratar om det finns risken att det blir svårt att hantera i vardagen.  

Sexualitet hos äldre och äldreboendets roll i att hantera sexuell lust


Medarbetare som möter äldre måste förstå att kärlek, lust och sexualitet inte upphör på grund av ålder. Sexualitet är en naturlig och viktig del av människors liv, inklusive äldre personer. Trots detta har ämnet ofta varit tabubelagt när det gäller äldre och särskilt inom äldreboenden. Det är hög tid att ändra på det och förstå vikten av att hantera sexuell lust hos de boende på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Sexuell lust och välmående hos äldre


Sexuell lust kan vara närvarande och betydelsefull under hela livet, inklusive ålderdomen. Många äldre personer fortsätter att ha sexuella behov och intressen. Sexuell aktivitet kan vara bra för den fysiska hälsan genom att främja rörelse, minska stress och förbättra humör. Det kan också stärka relationer och ge ökad livskvalitet.

Tabun kring sexualitet hos äldre


Det finns flera faktorer som har bidragit till tabut kring sexualitet hos äldre:
Åldersdiskriminering: Samhället har en tendens att förknippa sexualitet med ungdom, vilket kan leda till att äldres sexuella behov ignoreras eller förnekas.
Institutionens begränsningar: Äldreboenden och vårdinrättningar har ibland nedprioriterat sexuell hälsa och inte tillhandahållit lämpliga möjligheter för sexuell intimitet.
Brist på utbildning: Många medarbetare saknar utbildning och resurser för att hantera sexuell lust hos äldre, vilket kan leda till att äldre personer känner sig förbisedda eller har skamkänslor.

Äldreboendets roll i att hantera sexuell lust


Äldreboenden har en viktig roll i att främja en sund och positiv syn på sexualitet hos de boende:
Utbildning och träning: Personalen bör utbildas i sexuell hälsa hos äldre och hur man kan hantera sexuella frågor på ett känsligt sätt. Detta kan inkludera att vara medveten om hur mediciner kan påverka sexuell lust och förmåga.
Integritet och sekretess: Det är avgörande att respektera de äldres integritet och sekretess när det gäller sexuella frågor. Diskussioner bör hållas privata och konfidentiella.
Skapa trygga rum: Äldreboendet bör tillhandahålla trygga utrymmen där de boende kan utöva sexuell intimitet om de så önskar. Detta kan inkludera möjligheter för par att ha privata stunder.
Stödja relationer: Att uppmuntra och stödja relationer mellan de boende är viktigt. Det kan innebära att möjliggöra för par att bo tillsammans eller att hjälpa ensamstående äldre att träffa nya vänner.
Kommunikation: Personalen bör skapa en öppen och empatisk kommunikation med de äldre. Det handlar om att lyssna på deras behov och önskemål när det gäller sexuell intimitet.
Medicinska faktorer: Det är viktigt att förstå hur medicinska tillstånd och mediciner kan påverka sexuell lust och funktion. Där det är möjligt bör alternativa behandlingar övervägas.

Det förekommer ibland att boende beter sig gränslöst och tafsar på omvårdnadspersonalen. Det är inte acceptabelt. Då är det viktigt att sätta gränser. Ofta kan det räcka med att ansvarig sjuksköterska har ett samtal med den boende som det handlar om. När det gäller personer med demenssjukdom kan gruppen behöva diskutera och komma fram till hur man ska lösa på bästa sätt. Detta blir särskilt viktigt om det är andra boende som blir utsatta för uppvaktning mot sin vilja.  

En annan situation som kan uppstå är att personer som bor på ett boende tyr sig till varandra utan att vara gifta. Kanske har någon av dem en maka eller make som inte bor på boendet.  

Vissa behandlingar kan också påverka sexualiteten. Många läkemedel kan också orsaka erektionsproblem som antidepressiv behandling, blodtrycksmediciner, och läkemedel som sänker kolesterolet i blodet. Blöjor kan vara begränsande och urinkateteter ger upphov till mycket besvär för en del män. Det kan hända att de klipper av slangen gång på gång eller försöker dra ut den. Äldre kvinnor kan behöva behandling med östrogen mot sköra slemhinnor.  


Sexualitet hos äldre är en viktig och naturlig aspekt av deras liv. Att hantera sexuell lust hos de boende på äldreboendet är en del av att främja deras välbefinnande och livskvalitet. Genom att ta itu med tabun och erbjuda stöd och resurser kan äldreboenden hjälpa äldre personer att fortsätta att njuta av en hälsosam och meningsfull sexuell dimension i sina liv. Det handlar om att respektera deras rätt till sexuell självbestämmande och integritet, oavsett ålder.Många äldre som har lust till sex avstår ändå. Avsaknad av partner, avsaknad av lust till befintlig partner eller smärtor kan vara skäl. Likaså kan egna, vuxna barns eller omgivningens fördomar hindra. Många av de som är äldre idag har växt upp i ett samhälle där sexualitet är tabu. Personal som inte knackar på dörren innan de kliver in i lägenheten kan också vara en hindrande faktor.

Reflektionsfrågor - sexualitet
Undersköterska och vårdbiträde:
- Diskuterar ni äldre och sexualitet i gruppen?
- Hur hanterar ni situationer där sexualitet är inblandad på enheten?
- Har ni diskuterat attityder till homo- eller transsexualitet i gruppen?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni diskuterat äldre och deras sexualitet i gruppen?
- Har ni boende vars sexualitet har påverkat enheten?
- Har ni en gemensam värdegrund kring äldres sexualitet?
- Hur agerar ni om ni får en boende med demenssjukdom och som är sexuellt utagerande?  

Boende och närstående:
- Vad har du för tankar kring åldrande och sexualitet?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev