Är era hälsoplaner ett bra stöd för undersköterskorna?

Hälsoplaner på äldreboenden är en viktig del av äldreomsorgen som främjar personcentrerad vård och välmående. Genom att involvera den äldre personen i planeringsprocessen och anpassa vårdåtgärderna efter deras specifika behov och mål kan äldreboenden skapa en miljö där varje individ får den vård och det stöd de förtjänar. Hälsoplaner är ett kraftfullt verktyg för att förbättra livskvaliteten för äldre personer och främja deras hälsa och välbefinnande.

Att främja personcentrerad vård och därmed den boendes välbefinnande


Äldreboenden är platser där äldre personer bor, får omvårdnad och stöd för att säkerställa deras välmående och hälsa. För att skapa en skräddarsydd och effektiv vård för varje boende är användningen av hälsoplaner en viktig komponent inom äldreomsorgen.

Vad är en Hälsoplan?


En hälsoplan är en skriftlig plan som utarbetas i samråd med den äldre personen och deras vårdteam. Planen innehåller mål och åtgärder som är specifika för den enskildes behov och mål för att upprätthålla eller förbättra deras hälsa och välmående. Hälsoplanen anpassas fortlöpande utifrån förändringar i den äldres hälsotillstånd och önskemål.

Vad Inkluderar en Hälsoplan?


Mål och syfte Hälsoplanen bör tydligt definiera de mål och syften som den äldre personen vill uppnå. Det kan vara allt från att förbättra fysisk hälsa, hantera medicinering eller öka socialt samspel.
Aktuell hälsostatus Planen bör innehålla en beskrivning av den äldres nuvarande hälsotillstånd, inklusive eventuella medicinska diagnoser och medicinering.
Åtgärder Planen ska lista de specifika åtgärder och strategier som ska användas för att uppnå de uppsatta målen. Det kan innefatta läkarbesök, medicinhantering, kost och fysisk aktivitet samt andra rehabiliteringsinsatser.
Ansvar och roller Hälsoplanen bör klargöra vilka som är ansvariga för att genomföra de olika åtgärderna. Det inkluderar den äldre personen själv, vårdpersonal, läkare och andra vårdgivare.
Utvärdering och uppföljning En viktig del av hälsoplanen är utvärdering och uppföljning. Det ska anges hur och när planen ska utvärderas för att säkerställa att den är effektiv och om den behöver anpassas.

Fördelar med Hälsoplaner


Personcentrerad vård Hälsoplaner fokuserar på individens unika behov och mål. Det ger en personcentrerad vård som tar hänsyn till personens önskemål och preferenser.
Kontinuitet och kommunikation En hälsoplan främjar kontinuitet i vården genom att säkerställa att alla vårdgivare har tillgång till information om individens hälsotillstånd och vårdbehov. Det förbättrar också kommunikationen mellan vårdteamet.
Delaktighet Genom att inkludera den äldre personen i planeringsprocessen ger hälsoplaner dem en känsla av kontroll och delaktighet i sin egen vård.
Effektiv vård Hälsoplaner hjälper till att sätta tydliga mål och strategier för att hantera hälsoproblem och upprätthålla välbefinnandet, vilket kan leda till bättre resultat och kvalitet i vården.

Grunden för hälsoplanen


Hälsoplanen bygger på att god kontakt skapas med vårdtagare och dess närstående. Vårdtagaren/personen ska uppleva sin tillvaro som meningsfull och insatserna och vårdmiljön göras mer personlig. Ökad trygghet ger ökad tillit och minskad oro. Initiativförmågan och känslan av självständighet stärks. Det handlar om värdighet, vilja, förtroende och ömsesidighet i skapandet av hälsoplanen Det är ett partnerskap där den boende är en av experterna i rummet.

Det går att bromsa en negativ utveckling för den äldre om man bemöter varje vårdtagare som en unik individ. För att göra det behövs helhetsbedömningar av den enskildes förutsättningar och ett väl planerat teamarbete. Målsättningen ska vara ett intensivt preventivt arbete för att bevara det friska hos vårdtagaren. Vårdpersonalen ska främja hälsa och motverka sjukdom och ta tillvara den enskildes livskraft. Den äldre ska bemötas med respekt för sin person och som en partner och jämlike. All kommunikation ska ske i dialog med den äldre och närstående.  

Planer i samspel


Hälsoplanen och genomförandeplanen ska vara ett stöd för att skapa en välfungerande vardag för den boende. För att det ska bli så behöver verksamheten ha ett enhetligt sätt att arbeta med framtagande och uppdatering av planer.  

Omsorgspersonal
- Vad gör ni för att se till att kommunikationen fungerar med era sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter?
- Känner ni att ni har ett bra stöd av de hälsoplaner som upprättas?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att hälsoplanerna ska vara ett bra stöd för undersköterskorna i deras arbete?
- Fungerar överrapporteringen mellan professionerna? Följs era ordinationer? Lever ni upp till kraven på personcentrerad vård här ovan?
- Hur kan den enskilda själv medverka till att upprätthålla eller förbättra sin hälsa?

Boende och närstående:
- Finns det hälsoplaner?
- Har ni fått vara med och diskutera innehållet i den?
- Ger verksamheten personcentrerad vård?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård - varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev