Har ni rutiner för hur ni hanterar gåvor från boende eller närstående?

Att som medarbetare i vården ta emot gåvor från boende eller närstående kan vara ett brott.

Foto: Mostphotos

Vårdpersonal får inte ta emot gåvor från den enskilde eller närstående. Samtidigt kan det vara svårt att säga nej till en mindre gåva då den enskilde riskerar att bli sårad. Att ta emot en gåva kan vara muta. Dessutom kan andra misstänka att det går att köpa sig ett bättre bemötande eller andra fördelar. Det är rätt vanligt att närstående vill bjuda personalgruppen på en tårta eller att de köper blommor, en chokladask eller annat.  

Andra gånger vill någon ge en blomstercheck till var och en av medarbetarna. Smycken, konstverk och kläder förekommer också som gåvor. Likaså händer att någon försöker ge dricks till vårdpersonal.

Ibland kommer donationer till ett boende. Det kan då handla om en större summa pengar som ska användas för ett speciellt syfte exempelvis aktiviteter eller att sätta guldkant på tillvaron för de boende.  

En medarbetare som tog emot ett arv ifrån en boende dömdes i tingsrätten. Förutom att återbetala de nästan trehundrafemtio tusen kronor som ärvts fick hen också betala 40 dagsböter. Detta trots att personen slutat arbeta på boendet innan arvet togs emot. Tingsrätten såg det som en otillbörlig belöning för det arbete som medarbetaren gjort för  den boende. Därmed hade medarbetaren gjort sig skyldig till mutbrott.  

De flesta organisationer och företag inom vård och omsorg har policys och regler för mottagande av gåvor och förmåner. En gåva behöver inte ha ett högt värde. Det viktiga är om gåvan på något sätt kan medföra att medarbetares oberoende kan ifrågasättas.  

Undersköterska: Vad har ni för förhållningssätt till gåvor i din arbetsgrupp? Hur hanterar du en situation där en boende eller närstående vill ge dig något? Har du erbjudits gåvor personligen någon gång? Hur hanterade du det?

Chefer och legitimerad personal: Vad gör ni för att hantera frågan om gåvor på er enhet? Har ni skriftlig rutin eller policy för hur gåvor ska hanteras? Tas frågan om gåvor upp under introduktionen? Diskuteras det på APT? Vilka gåvor anser ni vara okey?

Närstående: Kände du till detta?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus