Kraftfulla åtgärder för att stoppa smittspridning räddar liv.

På äldreboendet är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att stoppa smittspridning. Vid minsta misstanke om smitta behöver därför åtgärder vidtas. 

Foto: Mostphotos

När ett äldreboende fått in smittsamma sjukdomar så gäller det att sätta in kraftfulla åtgärder för att begränsa spridningen. Det brukar man kalla kohortvård vilket innebär att man avskiljer boende som är smittade eller misstänks vara smittade från övriga. Det innebär att dessa personer vårdas på egen avdelning eller eget rum och med egen personal. Personalen som arbetar i kohorten får inte komma i kontakt med övriga boende. Inte heller hantera mat, läkemedel eller annat som boende utanför kohorten ska äta.  

För att det ska fungera måste alla medarbetare noggrant följa basala hygienrutiner. Tvål, vatten, handsprit och användning av den skyddsutrustning som situationen kräver. Insatserna behöver anpassas till den aktuella smittan och hur den sprids.  

Smittspridning på ett äldreboende kan gå fort och det är viktigt att det finns skyddsutrustning tillgänglig så att kohortvård kan införas omedelbart när det behövs. Det kan behövas provtagning för att konstatera vilken typ av smitta som sprids på enheten. Genom att informera vårdhygien så kan verksamheten få stöd i att införa rätt åtgärder för att stoppa smittspridningen.  

Se till att informera närstående om smittspridningen så att ni undviker onödiga besök på enheten. Om någon måste besöka, exempelvis om någon ligger för döden, se till att även besökarna får tillgång till skyddsutrustning och att de instrueras så att de använder skyddsutrustningen på rätt sätt.  

Ofta ökar även de medicinska kontrollerna och fokuset blir mer medicinskt. Sjuksköterska och läkare vill ha reda på vitalparametrar såsom temp, blodtryck, puls, andning och kanske även syresättning. Det är då viktigt att tänka på att de som vårdas i kohort kan behöva ha extra mycket tid för social samvaro. Det finns annars en stor risk att de känner sig isolerade och ensamma. Därmed finns ökad risk för depression, ångest och annan psykisk ohälsa. I planeringen av kohortvården måste därför även detta ingå.  

Undersköterska: Fungerar det bra att sätta in kohortvård på äldreboendet när det behövs? Finns det några situationer som är särskilt svåra att hantera?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Fungerar kohorvård som det är tänkt på enheten? Hur ser beslutsgången ut? Går det tillräckligt snabbt att sätta in det på jourtid?  

Boende och närstående: Har boendet bra rutiner för att begränsa smitta och smittspridning?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus