Arbetar ni med livsberättelser och att väcka minnen?

En viktig uppgift för vården är att se människan med alla erfarenheter, inte enbart färgas av konsekvenserna av demenssjukdomen.

Foto: Mostphotos

En bekant berättade att hennes mamma hade varit så orolig första tiden på äldreboendet. Kontaktpersonen försökte lära känna henne och kom fram till att hennes oro ofta bottnade i att hon var orolig att maten inte skulle räcka när hennes närstående kom hem. Personalen satte sig därför och gjorde inköpslistor med henne. När hon väl fått berätta vad som behövdes så blev hon lugn.  

Man kan ha etiska perspektiv på att medarbetare låtsas att de ska gå och handla, men för denna kvinna medförde det att hon blev gladare och dagarna blev bättre.  

Livsberättelsen
Många närstående äldre verkar känna behovet av livsberättelsen intuitivt. De sätter upp bilder från det gemensamma livet vid sängen. Detta gör också att personalen som vårdar se den gamle som en människa som levt ett aktivt liv.  Mer om hur vi kan arbeta för att samla ihop en personligt nedskriven livsberättelse kommer i ett annat avsnitt.  

Många av våra äldre kan berätta om sig själva, även de som drabbats av demenssjukdom. Genom att lyssna, kan vårdpersonalen identifiera den äldres möjligheter och resurser. Personalen ska erbjuda vård som grundar sig på livsberättelsen och den enskildes önskemål.

Reminiscens – att väcka minnen
För att skapa välmående och väcka minnen kan det vara bra med fotografier av närstående och från skilda tillfällen. Men också tillgång till musik och annat som den äldre tycker om. För många har sånger, melodier, musikstycken en speciell innebörd som kan väcka minnen till liv.  

Meningsfulla aktiviteter som den äldre själv väljer bidrar till en god hälsa och bromsar försämringar av minnet. Likaså kan saker och bilder från en svunnen tid sätta igång tankeverksamheten.  

Sång och musik kan ibland få till och med de som slutat prata att helt plötsligt leva upp och sjunga med. Det kan till och med återföra en person till nuet för en stund.  

En väl grundad kontakt med närstående är ovärderlig i all vård av äldre. Naturligtvis under förutsättning att hen vill ha kontakt. Det förekommer tyvärr att vissa inte har någon släkt, men de kan ha en god vän eller någon annan person som betyder mycket, som kan fungera som ställföreträdare och involveras i vården.  

Hur väl tar medarbetarna på äldreboendet hand om den kraft som finns i att arbeta med minnen?

Undersköterska: Vad kan ni göra för att lära känna människan som bor hos er? Använder ni er av hens livshistoria och minnen för att skapa kontakt och trivsel? Använder ni sång och musik för att få igång samtal?

Chef och legitimerad personal: Vad kan ni göra för att reminiscens och levnadsberättelser ska få en väsentlig plats i den vård ni bedriver? Har ni en bra struktur där ni hjälps åt att fånga levnadsberättelsen? Finns det material för att arbeta med reminiscens? Har ni tillgång till tidstypisk musik och använder ni musik spontant eller som en aktivitet i verksamheten?

Närstående: Har ni fått vara med och berätta er närståendes levnadsberättelse?


Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus