Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. För en äldre med nedsatt immunförsvar och försämrad läkningsförmåga kan ett litet sår snabbt leda till stora hälsoproblem och omfattande lidande. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

Foto: Mostphotos

Trycksår kan uppkomma snabbt


En boende blev dålig och fick feber under en helg. Hen blev sängliggande. På måndagen när ordinarie sjuksköterska kom åter i tjänst uppmärksammades att den boende fått trycksår under helgen. Utredningen visade att undersköterskorna inte hade ringt joursjuksköterska, då de tyckte att den boende inte var ”så dålig”. Det framkom också i utredningen att om de hade ringt hade det inte funnits någon antidecubitusmadrass att tillgå.  

I Vårdhandboken kan vi läsa att riskfaktorer för trycksår varierar från individ till individ, därför är det viktigt att välja ett tyckfördelande underlag utifrån personens individuella behov.  

Tips för att undvika trycksår


För att undvika trycksår kan man ta följande försiktighetsåtgärder:
- Ändra position regelbundet: Försök att ändra position minst varannan timme om du ligger i sängen eller sitter i en stol under långa perioder. Rörelse hjälper till att avlasta trycket på vissa områden av kroppen.
- Använd specialiserade kuddar och madrasser: Det finns kuddar och madrasser speciellt utformade för att fördela trycket jämnt över kroppen och minska risken för trycksår.
- Håll huden ren och torr: Håll huden ren och torr för att minska risken för friktion och hudskador. Se till att tvätta och torka huden noggrant, särskilt runt tryckutsatta områden.
- Använd lösare kläder: Undvik att bära trånga kläder eller skor som kan skapa friktion och öka risken för trycksår.
- Sitt och ligga i rätt position: Placera kroppen i en position som minskar trycket på områden som ofta är utsatta för tryck, som exempelvis korsbenet eller klackarna. Använd kuddar eller kuddar för att avlasta trycket på dessa områden.
- Undvik fukt och överdriven värme: Fukt och överdriven värme kan öka risken för hudskador och trycksår. Se till att hålla huden torr genom att använda lämpliga kläder och sängkläder.

Kontakta alltid sjuksköterska


Den som är i riskzonen för att utveckla trycksår eller har svårt att undvika dem på egen hand bör alltid kontakta sjuksköterska för professionell hjälp och rådgivning.

I en akut situation och om det inte finns tillgång till antidekubitusmadrass så är det viktigt att sätta in vändschema, smörja hälar och andra delar av kroppen som är extra utsatta för risk för tryckskada. Inspektera huden noga och fundera kring hur ni kan tryckavlasta på annat sätt. Sjuksköterska och om möjligt arbetsterapeut ska involveras så snart som möjligt. Det finns riskbedömningsinstrument i Senior Alert som också kan vara en stöd.  

Många boenden har tryckavlastande madrasser som standard. För de som bor på boendet är det en trygghet. Trots det är det viktigt att vara vaksam på när någon blir sängliggande så att inte trycksår uppstår.  

Sen är det bra att ha ett par antidekubitusmadrasser i reserv för händelser under jourtid.  

Reflektion - antidekubitusmadrass
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni tydliga rutiner för när ni ska kontakta sjuksköterska?
- Kommer de om ni ringer?
- Får ni tydliga ordinationer på vändschema och uppföljning när någon blir sängliggande?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni bra kontakt med era sjuksköterskor på jourtid?
- Kommer de när undersköterskorna ringer?
- Finns det madrasser med tryckfördelande egenskaper att tillgå för sjuksköterskor på jourtid?
- Är det känt var de finns?
- Fungerar rutiner med vändschema för de som behöver det?

Boende och närstående:
- Vistas din närstående mycket i sängen?
- Har det gjorts någon riskanalys i verksamheten för detta?
- Vilken typ av madrass är det i sängen?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev