Vad har ni för patientskadeförsäkring?

Informerar ni era boende om att ni har patientskadeförsäkring?

Foto: Mostphotos

Alla vårdverksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar har skyldighet att ha en patientskadeförsäkring. Kommuner och landsting är ofta försäkrade i Patientförsäkringen LÖF medan privata vårdgivare kan ha andra försäkringsbolag.  

Om det sker vårdskador som hade kunnat undvikas så kan vårdtagaren ha rätt till ersättning för skadan. På ett äldreboende kan man tänka sig att allvarliga biverkningar av läkemedel som inte uppmärksammas, fallskador som hade kunnat undvikas eller skador som beror på felanvänd medicinskteknisk utrustning kan vara skador som den enskilde har rätt till ersättning för.  

Undersköterska: Känner du till att verksamheten har en patientförsäkring? Har ni haft någon skada som kanske borde ersättas? Har den boende och närstående fått information om att det finns försäkring?

Chef och legitimerad personal: Har ni rutiner att informera om patientförsäkringen i samband med vårdskador på enheten? Har ni haft någon boende som har anmält skada till försäkringsbolag? Har ni något informationsmaterial om er patientförsäkring?

Närstående: Kände du till att det finns en patientförsäkring? Har ni haft några vårdskador som skulle kunnat berättiga till ersättning?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus