Trivsamma måltider och måltidsmiljöer

För många människor är måltiden ett tillfälle för glädje och samvaro.

Måltidsmiljön är viktig och påverkar både aptit och matro, som i sin tur påverkar hur mycket den boende äter och hur mycket näring den får i sig. En mycket viktig faktor är att personalen som närvarar vid måltiden också har möjlighet att sitta ner under hela måltiden och att de även har den kompetens som behövs för att tillgodose de boendes behov.

Tiden är en viktig faktor, både hur dags olika måltider serveras men även att den boende får den tid den behöver för att i lugn och ro äta sig mätt är av yttersta vikt. Att den boende får äta sig mätt till middagen och kvällsmål minskar behovet av en extra måltid senare under dygnet.

På Livsmedelsverkets hemsida går det att finna olika tips och råd för servering av mat inom äldreomsorgen.

Måltider är viktigt för oss människor inte bara för att det ger oss energi utan också för att det för oss samman och skapar gemenskap. Mat stimulerar även alla våra sinnen på olika vis, dofter och smaker som kan ge oss minnen såväl goda som dåliga minnen.  
Förutsättningarna för hur måltidsmiljön kan vara utformad är olika för olika verksamheter. Vissa enheter har tillagningskök i fastigheten, medan andra endast kan servera färdiglagad mat som kommer från ett annat kök. På en del boenden går de boende i väg till en gemensam matsal. På andra boenden så äter de boende på enheten i en mindre grupp.

Genom att ta hänsyn till vad de boende gillar och inte gillar samt att skapa en måltidsmiljö som känns lugn och harmonisk kan själva måltiden bli dagens höjdpunkt. Även faktorer som hur maten läggs upp på tallriken, hur bordet är dukat och det finns extra kryddor (smak- och luktsinnet blir sämre med åren varför detta är en mycket viktig faktor på äldreboenden).

Det finns massor med saker man kan göra för att göra måltiden och måltidsmiljön trevligare som exempelvis blommor, servetter, kryddor, samtal: Detaljer såsom ljudmiljö påverkar också måltidsupplevelser. Enkla åtgärder som tassar på stolarna kan bidra till matro. Även om alla har olika förutsättningar för hur och vad som serveras så kan små enkla medel och gester göra vardag till fest.

Matkultur, fest och traditioner
Vår matkultur är viktig för oss. Detta blir särskilt tydligt i samband med högtider. För den som kommer från en annan kultur kan allt kännas främmande. Vi förväntar oss att få julmaten i viss ordning på julbordet. För den som aldrig sett dopp i grytan måste detta kännas exotiskt.

Det är viktigt att den som serverar maten vet hur den förväntas se ut. En del matleverantörer hjälper till genom att skicka med bilder på hur upplägget är tänkt att se ut.

Idag kan många olika högtider firas på ett äldreboende, de kan vara ett traditionellt svenskt midsommarfirande eller en högtid som firats i ett annat land i många år och som den boende skulle uppskatta att få fortsätta att fira på äldreboendet. Måltider ihop med högtidsfirandet är ofta mycket viktig för den äldre.  

En svenskfödd som skulle få i uppdrag att kulle servera en traditionell japansk eller persisk måltid skulle få stora problem. Att inte ha en aning om hur maten ska se ut eller i vilken ordning olika delar av måltiden ska serveras skapar risk för missförstånd. På samma sätt måste det vara för den som kommer från ett annat land. Det är då viktigt att ha tydliga instruktioner så att inte serveringen blir helt fel.

Det finns många traditioner eller saker som är självklara för den som är född i Sverige,  men som kanske inte alls är logiskt för den som kommer ur ett annat ursprung, och vice versa. Det kan finnas många sätt att presentera hur maten ska serveras. Ett är att skicka med bilder på hur maten är tänkt att se ut efter uppläggningen på enheten. Många enheter får maten levererad från någon matleverantör och att be dem att faktiskt skicka med en bild på det tänkta upplägget är inte ett överkrav.

Det kan också finnas religiösa eller etiska skäl till specialkost. Vanligast i Sverige är muslimer som önskar kost fri från fläskkött och halalslaktat kött. Människor som bekänner sig till judisk tro önskar kosher. Andra exempel är människor som äter vegetarisk eller vegansk kost.
Fest ett avbrott i vardagen

Att bjuda till fest ökar hemtrevnad, ger liv, glädje och minnen. Alla har rätt till lite guldkant. Många äldreboenden arbetar för att skapa festliga tillfällen för de som bor på enheten. Vi kopplar gärna festligheter till högtider, men varför kan vi inte göra vardagen lite festligare. Den som planerar en fest tänker också ofta på ljussättning, möblering och utsmyckning.

Finns det något i arbetssättet på äldreboendet som skiljer sig mellan veckodagarna. Hjälper strukturen till att skilja ut vardag från helg. Under vinter och vår firar vi såväl ”Alla hjärtans dag” som fettisdagen och våffeldagen. Andra tider på året är det midsommar eller kanelbullens dag. Det finns massor av olika dagar med skäl att fira och därmed möjligheter att hitta på något speciellt regelbundet under stora delar av året.

Alla kan bidra genom att komma med idéer och hitta skäl att fira lite extra. Någon fyller år, det är fettisdag eller alla hjärtans dag. Kanske en välkommen hit fest för en nyinflyttad. Ibland kan alkohol bidra till feststämningen.

Det finns mängder av tillfällen att skapa lite guldkant på vardagen. Omtanke, medmänsklighet och människokärlek kostar inget eller väldigt lite, men kan kräva lite planering. Små enkla knep kan göra måltiden till en fest. Det krävs ett medvetet arbetssätt för att skapa harmoni runt måltiderna när många äter tillsammans samtidigt. När det lyckas skapar det gemenskap och befrämjar aptiten och därmed hälsan.

Det är olika hur ofta de boende får besökande. Några har närstående som kommer varje dag medan andra har närstående som bor i andra delar av landet eller världen. När släkt och vänner kommer på besök så vill de flesta av oss bjuda gästerna på något.

Ofta kommer dessa mer sällankommande gäster på helgen eller kanske som en avstickare under semesterresan. En del kanske har med sig något medan andra kanske bara tittar förbi. Kanske kommer de mitt på dagen i samband med lunch eller fika.

På en del boenden går det att fixa lite fika eller värma mat på rummet. På andra är det inte möjligt. Ett boende kan göra mycket för att gäster ska känna sig välkomna. Med ett servicetänkande går det ofta att skapa förutsättningar för ett bra besök för den boende och dennes närstående. En faktor som kan vara med och bidra är vilka möjligheter undersköterskorna har att värma extra matportioner.  

Det är viktigt att tänka på att göra uppläggningen vacker även för den som har specialkost eller som äter annan meny av andra skäl. För den enskilde bidrar det såväl till ökad aptit som till att känna sig välkommen och delaktig.

Reflektionsfrågor kring trivsamma måltider
Undersköterska:
• Vad kan ni göra för att matsalen ska vara inbjudande?
• Doftar det mat innan måltiden serveras?
• Vad gör ni för att stötta varandra så att mat blir upplagd på ett trevligt och aptitligt sätt?
• Gör ni vishäften och stimulerar till allsång eller annan aktivitet i samband med högtider eller andra festliga måltider?
• Vad har ni för traditioner på ert äldreboende?
• Vad gör ni för att skapa guldkant?
• Hur hanterar ni en situation där någon av de boende har gäster.  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad kan ni göra för att den boende ska få en positiv upplevelse under måltiderna?
• Är det bullrigt eller är akustiken behaglig?
• Sitter medarbetarna tillsammans med de boende och äter eller står de upp eller går omkring mellan borden under måltiden?
• Har alla boende bra sittställningar?
• Går det att få er matleverantör att de skicka med bilder på hur maten är tänkt att serveras?
• Ingår snaps, öl och vin någon gång till det som serveras?
• Bjuder ni in närstående när ni har fest?
• Lägger ni med ”guldkantsaktiviteter” i budgeten?

Boende och närstående:
• Upplever du att måltidsmiljön på enheten är trivsam?
• Är maten av god kvalitet?
• Upplever du att personalen har god kunskap om matkultur och vad som är viktigt för din närstående i samband med måltider?
• Har du idéer på vad som skulle kunna göras festligare på boendet?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus