Alla boende har rätt att få delta i aktiviteter som passar dem.

Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende. Den som deltar i sociala aktiviteter har lättare att bibehålla hälsan och kroppsliga funktioner.

Foto: Mostphotos

Spontana och planerade aktiviteter


Det är av stor vikt att alla erbjuds att delta i aktiviteter och utevistelse. Det finns äldre som avböjer aktiviteter och som hellre filosoferar över livet. På de bästa äldreboendena är spontana aktiviteter en naturlig del av verksamheten. Det sjungs, bakas, pratas om motorcyklar, anordnas pubkvällar och skönhetsvård som ett naturligt inslag i verksamheten. Vissa enheter har eget SPA. För att våra äldre ska må bra behövs att någon i personalen har  ett särskilt ansvar för att planera genomtänkta aktiviteter. Det bör vara en person med erfarenhet och kreativitet,  som är kulturellt intresserad och gärna med historiska kunskaper. Det finns många möjligheter att ordna olika aktiviteter. Allt ska utgå ifrån de äldre som bor på enheten och deras intressen. Det är lätt att fastna i rutiner och gruppaktiviteter som gruppgymnastik, bingo eller bokläsning. Det är även viktigt att alla får möjlighet att delta individuella aktiviteter. För personer med långt gången demenssjukdom är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt att delta i grupp. För dessa personer är individuellt anpassade aktiviteter oftast det bästa.  

Kreativa sociala aktiviteter


En viktig del i omsorg är att ta vara på stunden. Det kan handla om att göra den boende delaktig i att torka köksbord, damma eller andra praktiska göromål. Att sjunga tillsammans en stund på någon gammal slagdänga eller spontant läsa högt ur tidningen för de som finns närvarande. Sittgympa är en annan aktivitet som går att göra utan omfattande förberedelser. Spontana aktiviteter skapar glädje samtidigt som de inte blir så kravfyllda. Dessutom skapar de gemenskap för de boende.

Kontaktmannen


En kontaktman ska ha tid avsatt för den enskilde och om den äldre själv kan komma med önskemål om vad hen vill göra ska kontaktmannen om det är möjligt försöka tillgodose den enskildes önskemål. Naturligtvis inom rimliga gränser.

Så skapar du en social aktivitetsplan för äldreboende


Börja med att gå igenom vilka aktiviteter som redan finns på äldreboendet. Det får ju inte vara så att aktivitetsplanen kväver det som redan fungerar. Delaktighet är alltid bra. På ett äldreboende finns det alltid många medarbetare som har talanger, hobbies eller annat som de kan dela med sig av. Om medarbetare får göra det de själva tycker är roligt tillsammans med de boende så blir det en dubbel vinst med ökad trivsel för alla.

Det är lätt hänt när verksamheten utser någon till aktivitetsombud att alla pekar på den personen och säger att det är hens ansvar. Aktiviteter är allas ansvar men det är också viktigt att vi bygger en kultur där vi stöttar och stimulerar varandra till att skapa liv och rörelse på enheten.

Vissa verksamheter tar fram en aktivitetskatalog med förslag på aktiviteter. Det kan vara en källa till inspiration. Det är viktigt att aldrig glömma att aktiviteterna är till för att de boende ska må bra, inte enbart ske för att kunna signera att det är genomfört. Lägg lite extra omtanke kring de som aldrig deltar. Att förstå varför de inte deltar kan ge många insikter.

Läsning och högläsning


För att göra bokläsning till en trivsam aktivitet kan man låna hem väl utvalda böcker från biblioteket. Det kan exempelvis vara böcker med bilder från den egna hemtrakten eller med koppling till olika orter som påminner den äldre om barndomen eller andra fina minnen.  . Dessa kan användas både enskilt och i grupp. Då blir det inte bara bokläsning utan resulterar även i samtal kring hur det var förr. Handarbete är också uppskattat, även personer med demenssjukdom kan ofta sticka, virka och snickra. Målargrupper kan anordnas för de som tycker det är roligt. Att få vara med i planering  och förberedelser inför högtider väcker också minnen till liv. Många vill delta i gudstjänster. Det kan ibland gå att ordna att den äldre kan besöka den kyrka de vill. Många kyrkligt aktiva kan ställa upp och hjälpa till vid förfrågningar. Vissa museer kan också ta emot besök från äldrevården. Veckoplaneringar med information till den boende om vilka aktiviteter som pågår bör lämnas ut till avdelningarna.  

Sång och musik


Idag finns många av våra populäraste sånger och melodier på DVD. Med en väl tilltagen skärm som alla kan läsa från är allsång en trevlig aktivitet som kan roa både boende och personal. Personer med demenssjukdom som tappat språket kan ofta fortfarande sjunga. Sångstunder uppskattas av många och många brukar försöka sjunga med. Det ska vara sånger som de äldre är väl förtrogna med och tycker om.

Vårdarsång är en metod som används vid demenssjukdom för att lugna och avleda oro. Då sjunger personalen sånger som de vet att den äldre tycker speciellt mycket om. Det kan vara i situationer som annars skapar oro och då sången används som en metod i avledande syfte.  

Film, dans, vårdhund m.m.


Filmvisning kan bestå i film från olika tidsepoker som journalfilm som påminner om det som varit. Det kan vara filmer med kända skådespelare och artister. Samarbete med bibliotek för att få tag på användbart material kan rekommenderas.

Dans är ytterligare en aktivitet som främjar hälsan. Vissa har bättre rörlighet än andra. Det kan vara roligt att vara med även utan att delta aktivt. Dansmusik betyder mycket för de som tyckt om att dansa och musiken och dansen väcker ofta många minnen till liv.

Vårdhund har kommit att bli ett allt vanligare inslag i äldrevården. Många äldre lever upp när hunden kommer på besök, känslor, tankar och minnen väcks till liv. Regelbundna träffar med vårdhunden kan leda till ökat välbefinnande och minskad oro. Vårdhundar kan också användas i rehabilitering av den äldre.

Utevistelse


Dagsljus är livsviktigt för hälsan och välbefinnandet. Alla behöver komma ut minst en gång om dagen. Dagsljuset påverkar våra hormoner och bygger upp vårt skelett. Benskörhet är ett vanligt och allvarligt problem bland äldre som kan motverkas av det D-vitamin som kroppen bildar när vi exponeras för dagsljus. Även Melatonin som har påverkan på vår sömn bildas med hjälp av dagsljus.  

Promenader är utmärkt motionsform som stärker muskler, skelett och balans för de som kan gå själva. Erbjudande om och deltagande i aktiviteter och utevistelse ska dokumenteras.  

Det ska vara möjligt att följa upp vilka aktiviteter som erbjudits den boende. Det ska erbjudas. Tackar den boende nej så har man ändå dokumenterat att man har erbjudit och försökt. Många verksamheter har en särskild aktivitetsplan där erbjudande om och/eller deltagande i aktiviteter och utevistelser dokumenteras. Utan signeringslistor är det också lätt att missa att utvärdera och dokumentera den enskildes upplevelse av aktiviteten. För den som har svårt att komma på aktiviteter finns inom många verksamheter aktivitetskataloger med förslag på vad som går att göra.

Reflektionsfrågor - sociala aktiviteter
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att skapa intresseväckande aktiviteter för de som bor hos er?
- Hur är det på ert äldreboende. Erbjuds de som bor där att delta i aktiviteter?
- Kan alla hitta någon aktivitet som intresserar eller roar dem?
- Hur är kulturen på ert boende – är aktiviteter något som alla bidrar till eller är det en person som står för planering och genomförande av alla aktiviteter?
- Har ni utrymme för spontana aktiviteter t.ex. sång eller tidningsläsning?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att stimulera medarbetarna att arbeta med aktiviteter?
- Hur jobbar ni med att planera och stödja den enskilda individens behov av aktivitet så väl som den gemensamma verksamhetens aktiviteter?
- Finns egen tid med kontaktman för den boende och ges kontaktmannen handledning så att tiden kan användas på bästa sätt?
- Stimuleras alla att bidra till aktiviteter på enheten eller är det delegerat till en eller några personer?

Boende och närstående:
- Erbjuds din närstående aktiviteter som passar?
- Får alla boende egentid?
- Hur ofta kommer de boende ut?
- Finns det dokumenterat?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev