Det är viktigt att ha tänkt igenom hur verksamheten ska ställa sig till andeväsen och spökerier.

Det förekommer idag TV-program där medium är behjälpliga med att rensa fastigheter från gengångare och osaliga andar. Det händer att den frågan även aktualiseras på äldreboenden. Det är viktigt att ha ett öppet sinnelag när frågorna kommer upp så att den boende kan känna sig respekterad och uppleva trygghet.

Foto: Mostphotos

Andeväsen på äldreboendet


En vän till mig berättade att hon och hennes dotter emellanåt ser andeväsen i olika sammanhang som de upplever som människor som gått bort och som kommer för att besöka en plats eller en person. Hon upplever också att detta förekommer på äldreboendet hon arbetar.  

På TV förekommer flera TV-program om sådant som är övernaturligt, både med bortgångna närstående som kommer för att hälsa på och säga farväl, men också med mer osaliga andar som skapar obehag för dem som bor i huset. Det förekommer även att boende upplever obehag i den lägenhet de bor i på äldreboendet och ber att få byta.  

Det kan handla om en känsla av att vara övervakad, obehagliga lukter eller läten som känns störande. En chef på ett äldreboende där diskussionen börjar gå att det spökar kan det få en svårhanterlig situation. En kommunal chef fick kritik när hen anlitade ett medium Att använda skattemedel till att anlita medier föranleder givetvis kritik. Kommunen betalar inte för att prästen eller imamen ska komma heller. Personalen verkar i alla fall ha känt sig tryggare efteråt. Det finns händelser, där personalen anlitat medium eftersom de ansett att de velat stävja spökande på ett vårdboende och det finns också fall som av den anledningen Lex Sarah anmälts."  

Det är lite knepigt eftersom till och med polismyndigheten fått hjälp av medier vid vissa tillfällen för att hitta kvarlevor eller gärningsmän. Några gånger med lyckat resultat. Å andra sidan blir polisen ofta uppringd av personer som säger sig ha mediala krafter. Statistiskt kan någon nu och då gissa rätt enbart av slump.  

Mer än var femte svensk tror att människor kan gå igen. Många har upplevelser som de inte kan förklara och tolkar som avlidnas andar eller andra väsen. Diskussionen handlar om religiös tro. Vissa förfasar sig över att hedendomen breder ut sig, men finns det bättre och sämre tro? Där hamnar verksamheten i en annan etisk diskussion, nämligen att personalen ska visa respekt för andra människors tro.  

Hur går andeväsen och evidensbaserad vård ihop?


Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och detta kan komma i konflikt med trosuppfattningar och religiösa upplevelser. Detta måste vara en utgångspunkt vi ska förhålla oss till. Det är nog så att andlighet känns mer okomplicerat och accepterat än att prata om olika religioner och ha en synpunkt kring dessa.  

Många människor är andliga i någon form, något som vi värnar extra om och som ger oss energi och ett lugn. Att vandra, att umgås med djur och njuta av vackra platser. Det gör något med oss, väcker tankar och minnen och är lustfyllt. Frågan kring om vi är religiösa besvaras många gånger med ett, nej, men jag tror på någonting. Det är enligt min uppfattning någon form av andlighet. Varje människa är unik och det finns förmodligen lika många olika sätt att definiera andlighet som det finns människor.  

För vårdpersonal skulle det kanske vara enklare att betrakta alla former av religioner och trosuppfattningar som andliga. Vi behöver alla trampa upp vår egen stig och bära våran egen ryggsäck. Alla går sin egen väg för att nå ett ökat välmående och en acceptans gällande våra existentiella frågor, att kunna hantera rädslor och eventuella hinder i livet. Vårt fokus måste vara att lyssna in, inte att kommentera och ha lösningar på livets stora frågor. Att vara professionellt empatiskt och inkännande bedömer jag är vår roll i vården och omsorgen, för vem äger rätten att döma andra.

Hantering av andeväsen


Att hantera upplevelser av andeväsen eller övernaturliga fenomen på äldreboende kräver ett empatiskt och lyhört tillvägagångssätt. Många äldre individer kan uppleva sådana fenomen, och det är viktigt att respektera deras känslor och reaktioner. Här är några riktlinjer för att hantera dessa situationer på ett stödjande sätt:
Lyssna och visa förståelse: När en boende delar en upplevelse av andeväsen, lyssna uppmärksamt och visa förståelse. Det är viktigt att ta deras känslor på allvar och inte förlöjliga dem.
Förneka inte upplevelsen: Undvik att direkt ifrågasätta eller förneka personens upplevelse. Vad de upplever är verkligt för dem, och det är viktigt att respektera det.
Stöd och trygghet: Erbjud personen stöd och skapa en trygg miljö där de känner sig bekväma att prata om sina upplevelser. Det kan vara oroande att uppleva något övernaturligt, och en känsla av trygghet är viktig.
Utforska upplevelsen: Om personen är villig att dela mer om sina upplevelser, kan du utforska dem tillsammans. Fråga öppna frågor om vad de har upplevt och om det finns något speciellt som oroar dem.
Konsultera chef eller legitimerade medarbetare: Om upplevelserna verkar påverka personens välbefinnande negativt, bör du konsultera legitimerade kollegor för att utvärdera om det kan finnas en underliggande medicinsk orsak eller andra faktorer som påverkar personens mentala hälsa.
Respektera personens religiösa och kulturella övertygelser: Om personen har starka religiösa eller kulturella övertygelser som är kopplade till deras upplevelser, respektera och stöd dem i enlighet med dessa övertygelser.
Främja hälsa: Se till att personen får adekvat vård och stöd för sin fysiska och mentala hälsa. En sund livsstil och social interaktion kan ibland minska förekomsten av sådana upplevelser.
Erbjud sällskap: Om personen känner sig ensam eller orolig på grund av sina upplevelser kan att erbjuda sällskap och samtal vara till hjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att människor kan reagera på olika sätt på upplevelser av andeväsen. Vissa kan känna sig tröstade av dem, medan andra kan bli rädda eller oroade. I vilket fall som helst är det viktigt att ge personen det stöd och den förståelse de behöver för att hantera sina upplevelser på ett sätt som är meningsfullt för dem.

Reflektionsfrågor - andeväsen
Undersköterska och vårdbiträde:
- Hur agerar du om någon av de boende börjar prata om att det spökar eller att den boende känner lukter som du inte kan känna?
- Hur stödjer ni varandra att hantera de boendes upplevelser på ett respektfullt sätt?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur ska verksamheten agera om någon boende eller dennes närstående tar in ett medium hemma hos någon som bor på ett äldreboende?
- Hur ställer ni er om en boende vill byta lägenhet på grund av upplevelser av att det spökar?
- Hur skiljer ni ut religiösa upplevelser från vanföreställningar?  

Boende och närstående:
- Vad har ni för tankar kring andeväsen på ett äldreboende?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus