Rätt använd teknik kan bidra till bättre innehåll i vården.

Enbart fantasin utgör en gräns när det gäller att anordna meningsfulla aktiviteter. Medarbetarna på äldreboenden har en unik möjlighet att använda digital teknik för att skapa spännande och minnesvärda upplevelser för de boende. Genom att kombinera kreativitet och teknik kan de bjuda in de boende på en virtuell resa till platser runt om i världen, trots fysiska begränsningar.

Genom att använda digital teknik på ett kreativt sätt kan vi skapa oförglömliga upplevelser


Den digitala utvecklingen öppnar oanade möjligheter att skapa aktivitet och gemenskap. Det är enbart vår egen fantasi som sätter gränser för hur vi kan använda digital teknik för att skapa en bättre äldreomsorg. Med planering så kan vi uppleva dofter, ljud och smaker från Teheran
Aktivitet med digitalt stöd

Genom att använda olika digitala verktyg och resurser kan medarbetarna skapa en interaktiv och engagerande upplevelse. De kan till exempel använda VR-glasögon för att ta de boende med på en virtuell vandring genom kända städer, besöka historiska platser eller utforska natursköna områden. Genom att skapa realistiska och immersiva miljöer kan de boende få känslan av att faktiskt vara på platsen, vilket kan stimulera deras sinnen och väcka positiva minnen och känslor.

Utöver virtuella resor kan medarbetarna också använda digitala verktyg för att organisera kulturella evenemang, språklektioner, musikuppträdanden och mycket mer. Genom att anpassa aktiviteterna efter de boendes intressen och önskemål kan de skapa en meningsfull och berikande vardag för dem med spännande och varierade upplevelser som främjar deras välbefinnande och livskvalitet.

Jag läste ett inlägg på LinkedIn. En kvinna berättade att hon och hennes man valt ut 24 städer de ville besöka. De drog lott och valde ut en stad som de besökte digitalt under en helg. De valde att äta maträtter från staden, lyssna på den lokala musiken via spellistor på Spotify. De hittade filmer och filmklipp från Youtube. Därigenom kunde de uppleva staden utan att resa.

De besökte Buenos Aires, åt asado med chimchurri och tittade på Evita och Gauchos. De var i Tokyo, åt sushi och upplevde körsbärsblomningen och en massa andra resor. Allt utan att lämna soffan, tack vare digitaliseringens möjligheter. Nu kommer vi till det fina i kråksången. Kvinnan påpekade att med lite planering skulle det vara fullt ut möjligt att göra på äldreboendet.

När jag läste hennes inlägg mindes jag att jag som barn följde med min far till Ulleråkers sjukhus där patienterna erbjöds matinéfilm vissa lördagar, en uppskattad aktivitet. Med dagens möjligheter går det att utveckla. Tänk så många som medarbetare som vet hur det är i Teheran, Jakarta, Valparaiso, Lagos eller andra platser i världen och som skulle kunna fylla en dag med ljud, dofter, musik, kultur och filmer från sin stad. Med musik via Spotify och stadsvandringar på Youtube och en storbildsskärm så är novemberhelgen räddad. Man kan tänka sig att använda rekvisita från landet, eller få lära sig några danssteg för att skapa aktivitet.

Den digitala tekniken har kommit för att stanna och det är enbart vår fantasi som sätter gränser för vad vi kan göra för att skapa gemensamma aktiviteter med stöd av den. Det kan vara lika spännande att se hur det är att bo, leva och jobba i Malmberget uppe i Kiruna eller att bo på Ishotellet i Jukkasjärvi. Sverige kan vara intressant och det går att resa i tiden genom att se en gammal film, med dans i Folkets park. De som önskar kan ta några danssteg.  

Digitaliseringen skapar en möjlighet att underhålla sociala relationer med exempelvis barnbarn genom videosamtal. Det finns ett stort utbud av spel och musik, och digitala utställningar som den äldre som är intresserad skulle kunna ta del av. Många använder appar för sin träning. Många använder idag digitala verktyg för att mäta sin aktivitet.
Det bör fungera för en del av de som bor på äldreboende och som vill ha stimulans att röra sig mer.

Idag är det lätt att skapa digitala fotoalbum som kan vara enkla att hantera och kunna ta fram för att minnas händelser och personer. Museer, konserthus och operor har numera ofta ett digitalt utbud. Det är enbart fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra med hjälp av digital teknik. Framtiden är spännande.
- Det kanske finns någon av de boende som varit i Paris eller pratar franska. Musik av Edith Piaf, digital konstvandring på Le Louvre och en fransk middag.
- Någon boende kanske haft något spännande yrke. Fiskebåt på Nordsjön, filmer, minnen, sjömansvalser, måltid med havets läckerheter.
- Inför en konsert kan man klä upp sig. Alla har sina biljetter med sig.  Gör ett litet uppehåll, snacks och vin i pausen. Ta fram ett programblad med information om konserten eller operan.

Teknikstöd


Många vårdboenden blir alltmer tekniskt komplexa. Låssystem är ett teknikområde. Ett annat är larm. Det finns digitala mjukdjur, läkemedelsautomater och matningsrobotar men dessa används inte i så stor utsträckning än. När det gäller larm så finns det sänglarm, rörelselarm samt larmanordningar för att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet. Inom hemtjänst används larm som signalerar om inte kylskåpet öppnats på en viss tid.

Det är relativt vanligt att nybyggda äldreboenden installerar tvättmaskin i varje lägenhet. Det underlättar för den äldre och medarbetarna som lätt kan tvätta upp textilier som blivit nersmutsade.

Journalsystemen har i de flesta fall varit digitala under flera årtionden. Allt fler enheter inför digitala signeringslistor som påminner och säkerställer att den äldre får alla nödvändiga insatser för en bra vardag.

En del boenden erbjuder de äldre möjlighet att låna datorer eller ha tillgång till fritt Wi-fi. Andra erbjuder tillgång till gym med diverse olika träningsredskap. Tvillingcykel är ett redskap som ger de boende möjlighet att komma ut och känna fartvinden.

Samtidigt går det att se att det vid byggandet av äldreboenden finns en risk att ny teknik prioriteras medan mänskliga värden glöms bort. Det bör vara enkelt för äldre att lätt kan komma ut. Det borde inte få byggas äldreboenden utan tillgång till trädgård eller åtminstone stora balkonger. Äldrevården ska kunna erbjuda de äldre utevistelse.
Många enheter har begränsade möjligheter till utevistelse. Andra enheter jobbar hårt för att de äldre ska få komma ut så ofta som möjligt. En enkel hiss från enheterna ner till trädgården kan vara en investering som gör stor skillnad för möjligheterna att komma ut.

Digital teknik kommer att användas alltmer i vården av våra äldre. Det gäller att fundera hur det påverkar kvalitet och värdegrund i verksamheten. Undersköterskan ser hudskador och torr hud på ett annat sätt än en duschrobot. En stor del av omvårdnadsarbetet ger möjlighet till mänsklig kontakt genom samtal och beröring. Varje teknikinförande ska föregås av en riskanalys.

Ett exempel på digital teknik är den app som utvecklats av Rikssår för svårläkta sår. En sjuk- eller undersköterska loggar in i systemet, matar in ett antal variabler om patienten och tar en bild. Data överförs till en plattform där behandlarna kan följa den enskilde patientens sårläkningsprocess genom bilderna och diskutera och komma fram till rätt behandling. Om teamet som arbetar med sårbehandling behöver hjälp i komplicerade fall kan experter från Rikssår kopplas in som stöd digitalt.

Många kommuner erbjuder idag tittkamera i stället för hembesök på nattetid. Medarbetare i natthemtjänsten tittar till personen via tittkameran vid överenskomna tillfällen under natten. Det har medfört att de äldre kan sova lugnt och inte ligger och väntar på att nattpatrullen kommer. Ändå får det tillsyn under natten.

Sensorer som varnar vid fallolyckor eller läkemedelsautomater som påminner om när det är dags att ta läkemedel används också. Robotar som matar en person har funnits några år. Det finns duschrobotar som kan tvätta håret och toaletter som tvättar användaren med vatten I stället för att använda papper. Det som är positivt är att det kommer larm om något händer och att det kan öka självständigheten för den som önskar. Maskiner får aldrig ersätta mänsklig kontakt. Den boendes välbefinnande måste vara i fokus.

Digitala signeringslistor ökar följsamheten när det gäller ordinationer av läkemedel och andra insatser i äldrevården. Vid besök på ett nybyggt äldreboende fanns TV-skärm och Webbkamera på varje rum. Den boende kunde lätt ha videosamtal med sina närstående och de närstående kunde vara delaktiga i samband med hälsoplaneringar och annat på boendet utan att rent fysiskt vara på plats.  

När Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog tempen på hur vårdens medarbetare ser på digital teknik visade sig att sjuksköterskor är mest positiva, men att även undersköterskor har en positiv inställning till teknikanvändning i vården.

Välfärdstekniken är ännu ofta rätt dyr, men med fler användare och ökad konkurrens kommer prisbilden att förändras. Verksamheten ska göra riskanalyser för vad teknikinförandet medför framför allt när det gäller kvalitet och värdegrund. Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet.

Nu finns det mobila röntgenutrustningar som gör att äldre som ramlat slippa åka till sjukhus för att bli undersökta. I Norrtälje så testas det på alla äldreboenden. En sjuksköterska på sjukhuset har en mobil röntgenutrustning. Den tas med till äldreboendet där röntgenundersökningen där undersökningen genomförs. Den boende slipper åka ambulans fram och tillbaka till sjukhuset med väntan på akutmottagningen med allt vad det innebär.

Det måste vara en stor vinst för både sjukvården och den äldre. Vid allvarliga fallolyckor och när det sannolikt är en fraktur så måste den boende åka i alla fall. Men många gånger så handlar det enbart om misstanke om fraktur och att sjuksköterskan tvingas skicka den boende för säkerhets skull. Nu kan sjuksköterska avvakta i samråd med läkare och hänskjuta undersökningen till den mobila röntgen.

Även andra röntgenundersökningar än de där man misstänker fraktur kan ske på äldreboendet. Om det visar sig att det är en fraktur så kan den boende läggas in direkt på en vårdavdelning utan att passera akutmottagningens väntrum.

Ett akutbesök för en person boende på äldreboende tar ofta uppemot sex timmar med transporter och undersökningar. För en människa med demenssjukdom och dennes närstående kan det bli mycket ansträngande att ge ökad förvirring. Att få göra en undersökning i hemmet blir förstås mycket lugnare.

Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet. Framförallt genom att onödiga vårddygn och lidande undviks. Mer än hälften av de som skickas till röntgen för undersökning efter fallolycka har inga skador alls. Mobil röntgen rimmar väl med visionen om nära vård.

Reflektion - aktiviteter med digitalt stöd
Undersköterska:
• Använder ni digital teknik för att göra saker tillsammans med de boende på dagarna?
• Erbjuds de boende att låna datorer eller kommunicera via digitala medier?
• Vad kan ni göra för att ytterligare förbättra vården av era äldre?  
• Har ni idéer på hjälpmedel som borde utvecklas?
• Hur ser du på användningen av ny teknik för att göra livet enklare för våra äldre?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Kan ni hitta andra sätt att använda modern teknik till att stimulera till gemensamma aktiviteter?
• Har ni diskuterat den digitala utvecklingen tillsammans?
• Kan ni påverka vilken teknik som ska användas inom boendet?
• Hur är attityden till ny teknik?
• Vad händer med dörrarna vid ett strömavbrott?
• Finns det en avbrottsplan som är känd av personalen?

Boende och närstående:
• Har ni önskemål eller tankar om upplevelser eller aktiviteter som skulle kunna erbjudas?  
• Används webbkamera eller annan utrustning för att hålla kontakten med er när ni inte kan besöka verksamheten?
• Hur ser du på utvecklingen att använda teknik inom äldreomsorgen?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev