Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.

Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. En förändring är inte genomförd förrän alla medarbetare följer den nya rutinen. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

Foto: Mostphotos

Många författningar styr äldreboendet


I vårdverksamheter innehåller ledningssystemet ofta mängder med rutiner. Det finns flera skäl till detta. Begreppet vård är väldigt komplex och det finns oerhört många författningar som påverkar vården. Ett äldreboende omfattas av författningar kopplade till socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, livsmedelslagstiftningen, brandskyddslagen, arbetsmiljölagstiftningen, arbetsrätt, bokföringslag och många fler.  

Hyllvärmare?


Ibland ligger rutinerna svårtillgängliga i något system där få av medarbetarna kommer in och ännu färre hittar rätt när de behöver ha en rutin. Min upplevelse är att det finns verksamheter som har rutiner som i princip är hyllvärmare, men som ledningen kan peka på om IVO eller någon annan myndighet skulle komma och granska verksamheten.  

Författningarna ställer höga krav på rutinbeskrivningar för vissa processer. En del verksamheter tecknar ner fler rutiner än vad de behöver, ett vanligt exempel är sondmatning. För just denna process finns redan bra material i Vårdhandboken, en nationell sajt som samlar rutiner för alla typer av vårdmoment.  Materialet där är kvalitetsgranskat och uppdateras årligen.

Att skapa rutiner


Skriv först varför rutinen behövs och vad den ska uppnå. Det bör också framgå vem som ska utföra arbetet och när det ska ske. En rutin ska vara lätt att förstå och följa av de som ska använda den. Tydliga kortfattade instruktioner med så enkelt språk som möjligt. Undvik jargong eller värdeladdat tyckande.

Beskriv rutinen stegvis i den ordning momenten ska genomföras exempelvis genom punktlistor eller instruktioner stegvis. Försök att använda en enhetlig struktur för rutiner så att det blir lätt att ta del av för de som ska läsa rutinen. Tänk igenom så att rutinen blir flexibel utifrån verksamheten och de boendes olika behov. Låt någon eller några som ska arbeta utifrån rutinen läsa igenom och komma med synpunkter innan du fastställer den.

Rutiner behöver uppdateras regelbundet. Sätt alltid datum när den upprättats eller reviderats. Ha en rutin för att gå igenom tidigare rutiner regelbundet. Se till att städa bort gamla exemplar när en ny rutin införs.

Språket måste vara begripligt


Det händer att språket som används i rutiner så krångligt att inte ens en doktorsgrad räcker för att förstå vad som menas. Det kan vara skrivet av någon som inte själv begriper. Det händer även att någon skriver en rutin och sen tror att bara för att rutinen är skriven kommer alla att följa den.  

Vill ni öka följsamheten till rutiner är det bra om medarbetare får vara delaktiga i framtagandet av rutiner. Fundera också vilka rutiner som är viktiga för verksamheten. När ni ändrar i en rutin följ upp under en period att alla verkligen följer den nya rutinen. Att alla förstått rutinen och varför den är viktig att följa. Det är oftast bättre att arbeta med beröm än med klagomål när förändringar ska genomföras.  

Reflektionsfrågor - Att skapa rutiner
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni bra rutiner på enheten?
- Arbetar ni enligt de skriftliga rutinerna?
- Om ni inte gör det, varför? Vad händer om ni inte följer rutinerna och något skulle gå snett?
- Finns det rutiner som ni kan förbättra? Vilken rutin är i så fall viktigast för er att förbättra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur arbetar ni när ni ska ta fram nya eller revidera gamla rutiner?
- Vilka rutiner följer medarbetarna?
- Finns det rutiner som de inte följer?
- Vet ni varför?
- Vad kan ni göra för att öka följsamheten?

Boende och närstående:
- Märker du av om det pågår ett förbättringsarbete på enheten?
- Uppskattar personalen om du påtalar möjligheter till förändringar av någon rutin?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev