Arbetar ni med ständiga förbättringar i verksamheten och följer medarbetarna beslutade rutiner?

Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Att skapa rutiner som är kända och följs av medarbetarna är ett sätt att säkerställa att kvalitet upprätthålls. Genom bland annat öppna jämförelser så går det att jämföra brukarnas upplevelse av kvaliteten i relation till andra äldreboenden i Sverige.  

Foto: Mostphotos

I vårdverksamheter innehåller ledningssystemet ofta mängder med rutiner. Det finns flera skäl till detta. Begreppet vård är väldigt komplex och det finns oerhört många författningar som påverkar vården. Ett äldreboende omfattas av författningar kopplade till socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, livsmedelslagstiftningen, brandskyddslagen, arbetsmiljölagstiftningen, arbetsrätt, bokföringslag och många fler.  

Ibland ligger rutinerna svårtillgängliga i något system där få av medarbetarna kommer in och ännu färre hittar rätt när de behöver ha en rutin. Min upplevelse är att många verksamheter har rutiner som i princip är hyllvärmare, men som ledningen kan peka på om IVO eller någon annan myndighet skulle komma och granska verksamheten.  

Författningarna ställer höga krav på rutinbeskrivningar för vissa processer. En del verksamheter tecknar ner fler rutiner än vad de behöver, ett vanligt exempel är sondmatning. För just denna process finns redan bra material i Vårdhandboken, en nationell sajt som samlar rutiner för alla typer av vårdmoment.  Materialet där är kvalitetsgranskat och uppdateras årligen.

Det händer att språket som används i rutiner så krångligt att inte ens en doktorsgrad räcker för att förstå vad som menas. Det kan vara skrivet av någon som inte själv begriper. Det händer även att någon skriver en rutin och sen tror att bara för att rutinen är skriven kommer alla att följa den.  

Vill ni öka följsamheten till rutiner är det bra om medarbetare får vara delaktiga i framtagandet av rutiner. Fundera också vilka rutiner som är viktiga för verksamheten. När ni ändrar i en rutin följ upp under en period att alla verkligen följer den nya rutinen. Att alla förstått rutinen och varför den är viktig att följa. Det är oftast bättre att arbeta med beröm än med klagomål när förändringar ska genomföras.  

Undersköterska: Har ni bra rutiner på enheten? Arbetar ni enligt de skriftliga rutinerna? Om ni inte gör det, varför? Vad händer om ni inte följer rutinerna och något skulle gå snett? Finns det rutiner som ni kan förbättra? Vilken rutin är i så fall viktigast för er att förbättra?

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni när ni ska ta fram nya eller revidera gamla rutiner? Vilka rutiner följer medarbetarna? Finns det rutiner som de inte följer? Vet ni varför? Vad kan ni göra för att öka följsamheten?

Närstående: Märker du av om det pågår ett förbättringsarbete på enheten? Uppskattar personalen om du påtalar möjligheter till förändringar av någon rutin?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus