Hur mycket kunskap har ni om vad som händer efter döden?

Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt.

Foto: Mostphotos

Skriven med inspiration från Bosse Eriksson på Evighetens begravningsbyrå.  

Många äldre känner att de har ett ansvar att spara pengar så att det finns för att täcka kostnaderna för den sista resan. Vad händer när den som dör inte har några pengar, bara skulder?  

Det finns ett värde med att ha ritualer i samband med döden. För de flesta så behöver man ha ett avslut oavsett vilken relation man har till den döde. Att veta hur en person vill ha det när de dör är också viktigt.  

Låt säga att din far nyligen gått bort. Du och dina syskon är delägare i dödsboet. Det enda som finns i dödsboet är några tusenlappar på ett bankkonto. Alla möbler är slitna så det finns inga andra värden i dödsboet. Foton och brev har ett visst känslomässigt värde för er som barn, men det finns inget egentligt värde i det. Han har bott på äldreboende de sista åren av sitt liv. Han har skulder sedan tidigare i livet.  

Kontakta alltid en auktoriserad begravningsbyrå tidigt av flera skäl. Dödsbon är en djungel av regler som kan vara svåra att ha koll på. Många tappar också orken efter några dagar och behöver tid för sin sorg. Då kan tiden gå och situationen förvärras för dödsboet. Den döde kanske har autogireringar som fortsätter dras för hyra, försäkringar och annat. Pensionsinbetalningarna däremot upphör genast.  

När en person dör så konstateras dödsfallet av en läkare. Regioner och kommuner har avtal med någon bårbilsfirma som kör den döde till ett bårhus. Läkaren skickar en kopia av dödsattesten till Skatteverket. Därmed övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Detta förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Är ni flera arvingar så kan det vara praktiskt att någon har en fullmakt för att genomföra det ni arvingar kommer överens om. Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten tillsätta en boutredningsman.  

När någon dör så bildas ett dödsbo. Arvingarna ansvarar för att förvalta dödsboets förpliktelser och egendom. Dödsboet tar över den avlidnes avtal och förpliktelser En viktig del kan vara att stoppa autogireringar till banken. Meddela också försäkringsbolag, hyresvärd, leverantör av telefoni och andra leverantörer att er närstående gått bort. De pengar som finns i dödsboet ska i första hand täcka kostnader i samband med begravningen. Alla andra fordringar är oprioriterade fordringar. En relativt enkel begravning kan kosta uppemot 30 000 kr.

Rent faktiskt kan arvingar inte bli skyldiga att ta över skulder efter en avliden person. Det kan uppstå situationer där den efterlevande ändå kan bli skyldig att betala för kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet. Ett exempel är om närstående beställer bortforsling av möbler eller flyttstädning. Ett annat om man anlitar begravningsbyrå och ordnar med begravning. Då måste ju dessa företag kräva betalning någonstans ifrån. De kan inte veta att dödsboet saknar betalningsförmåga, men det vet ju ni. Risken är att de skickar fakturan till den som beställt tjänsten i det fallet.
I vissa fall kan man behöva begära dödsboet i konkurs. Det finns också skäl att vända sig till kommunens socialtjänst också. Begravning ingår i det socialtjänsten står för när det inte finns pengar i dödsboet. Det blir då oftast enklast möjliga med kremering och minneslund. Det är inte alltid det kommunala tillskottet räcker till minnesstund med kaffe.  

Det finns många kostnader i samband med ett dödsfall. Bouppteckning, kista, begravning, minnesstund, annonser, gravsten. Det gäller också att fundera över vem som ska hålla i begravningen. Ska det vara en präst, borgerlig begravningsförrättare eller du själv? Den som vill söka efter döda närståendes dödsrunor kan söka på nätet på ”Familjesidan” (auktoriserade begravningsbyråer) eller ”Minnessidor” (Fonus).  

Undersköterska: Vad svarar ni de närstående om de har frågor om vad som sker härnäst och vad de ska göra?

Chef och legitimerad personal: Vad gör ni om det inte finns någon engagerad närstående? Händer det att ingen kommer och hämtar kvarvarande möbler?

Närstående: Har du en beredskap när den dagen kommer? Har du kraften att ta tag i allt som måste göras? Har du eller din närstående skrivit ner hur ni vill ha det?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-08-18 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-08-15 04:00
  Döden
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-28 04:00 16 Sjukdom och död
  Livets sista tid
  info
 • 2022-07-18 04:00 16 Sjukdom och död, 04 Bemötande, 17 Psykisk hälsa
  Minnessvikt
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-07-14 04:00 16 Sjukdom och död, 17 Psykisk hälsa
  Funktionsförändringar som påverkar nervsystemet
  info
 • 2022-07-11 04:00 02 Värdegrund, 17 Psykisk hälsa, 04 Bemötande
  Psykiskt välbefinnande
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus