Begravning och dödsbo

Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Skatteverket behöver också registrera ett dödsbo och vilka som är dödsbodelägare, dvs arvingar. Det kan ju finnas för er okända arvingar.  Att komma åt bankkonton, stoppa autogireringar och få ett grepp om vilka räkningar som finns behöver också prioriteras.

Foto: Mostphotos


Att sitta Vid dödsbädden, ett kärleksfullt avsked


Att närvara vid en närståendes dödsbädd är en av de mest känslomässigt utmanande och djupt meningsfulla erfarenheter vi kan möta i livet. Det är en tid då kärlek och förlust vävs samman på ett sätt som utmanar oss att vara närvarande, att känna medlidande och att vara starka när hjärtat känns tungt.

Närvaro i livets slutskede


Att vara närvarande vid någons dödsbädd är ett av de mest meningsfulla sätten att uttrycka vår kärlek och omsorg. Det är en tid när närhet och tröst blir vår främsta uppgift. När vi sitter där, håller en hand, torkar bort tårar eller helt enkelt finns där, ger vi en värdefull gåva av vår tid och vår själ till den som snart kommer att lämna oss.

Den oundvikliga förlusten:


Döden är en naturlig del av livet, men det betyder inte att den är enkel att möta. Att närvara vid dödsbädden påminner oss om vår egen sårbarhet och vår egen ofrånkomliga dödlighet. Det kan vara smärtsamt och skrämmande, men det ger oss också en möjlighet att omfamna livets skörhet och värde.

Tid för förlåtelse och tacksamhet:


Dödsbädden är också en tid för förlåtelse och tacksamhet. Många familjer och vänner tar sig tid att uttrycka sina känslor, förlåta gamla missförstånd och uttrycka sin tacksamhet för de ögonblick av glädje och kärlek som delats under livet. Detta kan vara en kraftfull och helande process för både den döende och de närvarande.

Att stödja den döende:


Under den här perioden kan den döende personen uppleva både fysiskt och emotionellt obehag. Att sitta vid deras sida innebär att vara där för att lindra deras oro och smärta. Det kan innebära att försiktigt tala med dem, spela deras favoritmusik, eller helt enkelt hålla en lugn och tröstande atmosfär.

Konstaterande av dödsfall


När en person dör konstateras dödsfallet av en läkare. Regioner och kommuner har avtal med någon begravningsbyrå som kör den döde till ett bårhus. Läkaren skickar en kopia av dödsattesten till Skatteverket. Därmed övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Det förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Är ni flera arvingar behöver någon av er en fullmakt för att genomföra det ni arvingar kommer överens om. Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten tillsätta en boutredningsman.

Att hantera sorg


Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara väsentligt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Många äldre känner att de har ett ansvar att spara pengar så att det finns för att täcka kostnaderna för begravningen. Vad händer när den som dör inte har några pengar, bara skulder?

Det finns ett värde med att ha ritualer i samband med döden. För de flesta så behöver man ha ett avslut oavsett vilken relation man har till den döde. Att veta hur en person vill ha det när de dör är viktigt.

Sorgen har många bottnar:


Efter att ha suttit vid en närståendes dödsbädd kan sorgearbetet vara en utmanande och svår resa. Det är viktigt att låta dig själv och andra som var närvarande i den här stunden känna sina känslor fullt ut. Det finns ingen "rätt" eller "fel" i sorg, och alla sörjer på sitt eget sätt och i sin egen takt.

Söka stöd:


Att sitta vid en närståendes dödsbädd kan vara mycket krävande, och det är viktigt att söka stöd när det behövs. Det kan vara i form av professionell rådgivning, stödgrupper eller att bara prata med nära vänner och familj. Att dela dina känslor och minnen kan vara en viktig del av att bearbeta förlusten.

Låt säga att din far nyligen avlidit. Du och dina syskon är delägare i dödsboet. Det enda som finns är några tusenlappar på ett bankkonto. Alla möbler är slitna så det finns inga andra värden i dödsboet. Foton och brev har ett visst känslomässigt värde för er som barn, men det finns inget egentligt värde i det. Han har bott på äldreboende de sista åren av sitt liv. Han har skulder sedan tidigare i livet.

Begravningsbyrån


När någon dör bildas ett dödsbo. Arvingarna ansvarar för att förvalta dödsboets förpliktelser och egendom. Dödsboet tar över den avlidnes avtal och förpliktelser En del kan vara att stoppa autogireringar via banken. Meddela försäkringsbolag, hyresvärd, leverantör av telefoni och andra leverantörer att er närstående gått bort. De pengar som finns i dödsboet ska i första hand täcka kostnader i samband med begravningen. Alla andra fordringar är oprioriterade. En relativt enkel begravning kan kosta uppemot 30 000 kr.
Kontakta alltid en auktoriserad begravningsbyrå tidigt av flera skäl. Dödsbon är en djungel av regler som kan vara svåra att ha koll på. Många blir orkeslösa efter några dagar och behöver tid för sin sorg. Då kan tiden gå och situationen förvärras för dödsboet. Den döde kanske har autogireringar som fortsätter dras för hyra, försäkringar och annat. Pensionsinbetalningarna däremot upphör genast.

Arvingarnas ansvar


Rent faktiskt kan arvingar inte bli skyldiga att ta över skulder efter en avliden person. Det kan uppstå situationer där den efterlevande ändå kan bli skyldig att betala för kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet. Ett exempel är om närstående beställer bortforsling av möbler eller flyttstädning. Ett annat om man anlitar begravningsbyrå och ordnar med begravning. Då måste begravningsentreprenören kräva betalning någonstans ifrån. De kan inte veta att dödsboet saknar betalningsförmåga, men det vet ni. Risken är att de skickar fakturan till den som beställt tjänsten i det fallet.

När dödsboet saknar pengar


Det förekommer att man måste begära dödsboet i konkurs. Det finns då skäl att vända sig till socialtjänsten. Begravning ingår i det socialtjänsten står för när det inte finns pengar i dödsboet. Det blir då oftast enklast möjliga med kremering och minneslund. Det är inte alltid tillskottet räcker till minnesstund med kaffe.

Det finns många kostnader i samband med ett dödsfall. Bouppteckning, kista, begravning, minnesstund, annonser, gravsten. Det gäller att fundera över vem som ska hålla i begravningen. Ska det vara en präst, borgerlig begravningsförrättare eller du själv? Den som vill söka efter döda närståendes dödsrunor kan söka på nätet på ”Familjesidan” (auktoriserade begravningsbyråer) eller ”Minnessidor” (Fonus).

Reflektion - begravning och dödsbo
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad svarar ni de närstående om de har frågor om vad som sker härnäst och vad de ska göra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni om det inte finns någon engagerad närstående?
• Händer det att ingen kommer och hämtar kvarvarande möbler?

Boende och närstående:
• Har ni pratat igenom så det finns en beredskap när den dagen kommer?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev