Begravning och dödsbo

Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara viktigt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Skatteverket behöver också registrera ett dödsbo och vilka som är dödsbodelägare, dvs arvingar. Det kan ju finnas för er okända arvingar.  Att komma åt bankkonton, stoppa autogireringar och få ett grepp om vilka räkningar som finns behöver också prioriteras.

Foto: Mostphotos

Konstaterande av dödsfall


När en person dör konstateras dödsfallet av en läkare. Regioner och kommuner har avtal med någon begravningsbyrå som kör den döde till ett bårhus. Läkaren skickar en kopia av dödsattesten till Skatteverket. Därmed övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Det förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Är ni flera arvingar behöver någon av er en fullmakt för att genomföra det ni arvingar kommer överens om. Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten tillsätta en boutredningsman.

Att hantera sorg


Sorgen i samband med en närståendes bortgång tar ofta kraft och ork. Att kontakta en begravningsbyrå kan vara väsentligt för att ta hand om dödsboet på rätt sätt. Många äldre känner att de har ett ansvar att spara pengar så att det finns för att täcka kostnaderna för begravningen. Vad händer när den som dör inte har några pengar, bara skulder?

Det finns ett värde med att ha ritualer i samband med döden. För de flesta så behöver man ha ett avslut oavsett vilken relation man har till den döde. Att veta hur en person vill ha det när de dör är viktigt.

Låt säga att din far nyligen avlidit. Du och dina syskon är delägare i dödsboet. Det enda som finns är några tusenlappar på ett bankkonto. Alla möbler är slitna så det finns inga andra värden i dödsboet. Foton och brev har ett visst känslomässigt värde för er som barn, men det finns inget egentligt värde i det. Han har bott på äldreboende de sista åren av sitt liv. Han har skulder sedan tidigare i livet.

Begravningsbyrån


När någon dör bildas ett dödsbo. Arvingarna ansvarar för att förvalta dödsboets förpliktelser och egendom. Dödsboet tar över den avlidnes avtal och förpliktelser En del kan vara att stoppa autogireringar via banken. Meddela försäkringsbolag, hyresvärd, leverantör av telefoni och andra leverantörer att er närstående gått bort. De pengar som finns i dödsboet ska i första hand täcka kostnader i samband med begravningen. Alla andra fordringar är oprioriterade. En relativt enkel begravning kan kosta uppemot 30 000 kr.
Kontakta alltid en auktoriserad begravningsbyrå tidigt av flera skäl. Dödsbon är en djungel av regler som kan vara svåra att ha koll på. Många blir orkeslösa efter några dagar och behöver tid för sin sorg. Då kan tiden gå och situationen förvärras för dödsboet. Den döde kanske har autogireringar som fortsätter dras för hyra, försäkringar och annat. Pensionsinbetalningarna däremot upphör genast.

Arvingarnas ansvar


Rent faktiskt kan arvingar inte bli skyldiga att ta över skulder efter en avliden person. Det kan uppstå situationer där den efterlevande ändå kan bli skyldig att betala för kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet. Ett exempel är om närstående beställer bortforsling av möbler eller flyttstädning. Ett annat om man anlitar begravningsbyrå och ordnar med begravning. Då måste begravningsentreprenören kräva betalning någonstans ifrån. De kan inte veta att dödsboet saknar betalningsförmåga, men det vet ni. Risken är att de skickar fakturan till den som beställt tjänsten i det fallet.

När dödsboet saknar pengar


Det förekommer att man måste begära dödsboet i konkurs. Det finns då skäl att vända sig till socialtjänsten. Begravning ingår i det socialtjänsten står för när det inte finns pengar i dödsboet. Det blir då oftast enklast möjliga med kremering och minneslund. Det är inte alltid tillskottet räcker till minnesstund med kaffe.

Det finns många kostnader i samband med ett dödsfall. Bouppteckning, kista, begravning, minnesstund, annonser, gravsten. Det gäller att fundera över vem som ska hålla i begravningen. Ska det vara en präst, borgerlig begravningsförrättare eller du själv? Den som vill söka efter döda närståendes dödsrunor kan söka på nätet på ”Familjesidan” (auktoriserade begravningsbyråer) eller ”Minnessidor” (Fonus).

Reflektion - begravning och dödsbo
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad svarar ni de närstående om de har frågor om vad som sker härnäst och vad de ska göra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni om det inte finns någon engagerad närstående?
• Händer det att ingen kommer och hämtar kvarvarande möbler?

Boende och närstående:
• Har ni pratat igenom så det finns en beredskap när den dagen kommer?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-05-25 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling, 07 Riskhantering, 11 MTP
  Digitala verktyg används alltmer i vården
  Foto: Pixabay
  info
 • 2023-05-24 04:00 16 Sjukdom och död, 06 Dokumentation, 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Har ni bra rutiner för att upptäcka om någon samlar på sig vätska?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-22 04:00 02 Värdegrund
  Etisk handlingsberedskap
  info
 • 2023-05-18 04:00 01 Kvalitet, 07 Riskhantering, 05 Planering
  Rutiner får inte vara hyllvärmare, dvs ett papper som ingen följer.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-05-15 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Bra fotvård är grundläggande för att bibehålla gångförmåga och att undvika sår.
  info
 • 2023-05-10 19:33 19 Samhället utanför, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Samhällsbetalda resor för personer med funktionbegränsningar
  info
comments powered by Disqus