Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar.

Åldrandet i sig är inte orsak till depression. Det finns flera orsaker till att depressiva besvär är vanligare vid hög ålder. Sorg, förlust, ensamhet, somatisk sjukdom, understimulering liksom viss läkemedelsbehandling kan bidra till depressionen. Ångest hos äldre beror ofta på underliggande depressionssjukdom. Somatisk sjukdom ligger ofta bakom ”oro” hos äldre.

Äldre människor lyckas oftare ta självmord än yngre. Det går att behandla självmordstankar, men det gäller att man uppmärksammar dessa och tar det på allvar. Det finns bra verktyg för att bedöma depression hos äldre människor. Informera alltid läkaren om ni misstänker att en person bär på självmordstankar.  

Det fanns en man på ett äldreboende som var djupt deprimerad. Han hade fått mycket god vård på boendet och månade verkligen om personalen. En dag orkade han inte längre och bad att få bli inlagd på psykiatrisk vårdavdelning. Han tog sitt liv på vårdavdelningen några dagar efter att han blev inlagd.  

Depression och ångest kan vara olika uttryckssätt för samma bakomliggande sjukdom där individuella skillnader avgör vilken bild som framträder tydligast. Det är sällan klassiska depressionssymtom. Den äldre klagar ofta på ”ohälsa”, olust och liknande diffusa symtom. Trötthet, sömnlöshet, ökad oro, irritation, kognitiv försämring och kroppsliga symtom som smärta snarare än nedstämdhet. Yrsel är vanligt och de kan fråga efter att få träffa läkaren ofta. Hypokondri och paranoida symtom är vanliga. Ångesten sätter sig ofta i kroppen med hjärtbesvär, mag-tarmbesvär, sömnbesvär, smärta och värk.  

Det finns komplement till läkemedelsbehandling. Det är viktigt att ha en regelbundenhet i livsföringen inklusive sömn och motion. Motion har i sig bevisad antidepressiv effekt – minst 3 pass om 30 min. promenad/vecka. Likaså att få vara ute och möta dagsljuset. Fullgod belysning i bostaden och på enheten. Social aktivering och samtal. Måttligt med alkohol.

Undersköterska: Har ni boende som får behandling för depression? Får de stöd att sköta egenvård? Känner du igen symtomen ovan från personer som inte fått depressionsdiagnos?  

Chef och legitimerad personal: Hur arbetar ni med boende som lider av psykisk ohälsa? Ser ni till att motivera dem för att delta i aktiviteter och utevistelse? Är det många boende som äter antidepressiva? Erbjuder ni samtal?  

Närstående: Vad har du för syn på psykisk ohälsa? Har du och din närstående möjlighet att prata om ångest, depression och annan psykisk ohälsa?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-12 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 19 Samhället utanför
  Samverkan med närsamhället
  Foto-Knud-Nielsen-Mostphotos-webb
  info
 • 2022-09-08 04:00 19 Samhället utanför
  Förtroendet för vården
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus