Egenvård är ovanligt på äldreboenden.

Reflekterar ni kring möjligheter till egenvård för de som är klara och rediga när de flyttar in på äldreboendet?

Foto: Mostphotos

Det finns skillnader i kultur kring vad som delegeras i olika delar av landet. Det finns också skillnader i hur verksamheterna ser på egenvård. Det finns också en gränsdragning kring vad som betraktas som omsorg enligt socialtjänstlagen och vad som är att betrakta som hälso- och sjukvård. Exempel på det är byte av stomipåse där det i delar av landet ses som en del av omsorgen och likställs med att torka någon i baken.  

Vissa ordinationer genomförs dessutom utifrån instruktion. Det kan handla om träning, byte av kateterpåse och liknande insatser.  Ett sätt att göra gränsdragningen är att fundera över vem undersköterskan vänder sig till vid problem chefen eller legitimerad personal. I det fallet handlar gränsdragningen om någon form av administrativt beslut.  

Egenvård ifrån att den legitimerade utövare som ordinerat en behandling bedömer att patienten kan sköta det själv eller instruera andra att göra det åt hen på ett tryggt sätt. Det förutsätter alltså en bedömning och för att undersköterskorna ska göra det utan delegering krävs egenvårdsintyg. Det som brukar vara svårt är att få till egenvårdsintyg så att det finns en tydlig dokumentation kring egenvården. På ett äldreboende uppkommer sällan denna diskussion då legitimerad personal finns tillgänglig på boendet och det är enkelt att delegera när man ändå delegerar andra arbetsuppgifter till den enskilde.  

Ofta tar vi över ansvaret gällande läkemedel per automatik, reflektionslöst, när någon flyttar in på äldreboendet. Många verksamheter ställer inte frågan kring vad den äldre egentligen behöver hjälp med. De kanske bara att få hjälp med att dela sin dosett för att fingrarna inte klarar blisterförpackningen. Alla äldre som flyttar till särskilt boende är inte kognitivt påverkade. Det har sina vanor (för de skaffar man med åren) och vill förmodligen fortsätta med sitt liv som tidigare.

Det kan även uppkomma är situationer när någon har partiell egenvård. Undersköterskorna kanske ger insulinet och tabletterna men den boende har själv hand om och sköter sin inhalator. Någon boende klarar att ta på sig sina stödstrumpor själv. Ska det skötas formellt korrekt så ska den legitimerade som gjort bedömningen skriva ett egenvårdsintyg som sedan ska förvaras i den dokumentation som görs enligt Socialtjänstlagen.  

Det förekommer också att personer som flyttar med sin partner in på boendet fortsätter att sköta sina läkemedel. Boendet kanske inte har något hälso- och sjukvårdsansvar alls för partnern som helt har egenvård.  

Samtidigt så händer det att denne faller eller blir sängliggande. Äldreboendet kan inte bortse från de förändrade behoven i ett sånt fall utan kan nödgas kliva in i ett hälso- och sjukvårdsansvar.  

Undersköterska: Har ni boende som har egenvårdsansvar för viss behandling? Vad finns det för hälso- och sjukvårdsuppgifter som ni utför utifrån instruktion? Finns det några uppgifter där det är oklart vem som gör vad?  

Chef och legitimerad personal: Finns det tydliga regler för vad som får delegeras på boendet? Finns det ordinerade arbetsuppgifter som utförs på instruktion av undersköterskorna? Finns det egenvårdsintyg i de fall någon boende har egenvård? Går det att arbeta funktionsbevarande även när det gäller läkemedelshanteringen?

Närstående: Finns det hälso- och sjukvårdsuppgifter som din närstående sköter eller borde kunna sköta själv?   

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus