Särskilda händelser

Avbrott på ström, vatten eller internet, stopp i avlopp, fel på matleveranser kan skapa kaos på ett äldreboende.

Foto: Mostphotos

Avbrottsrutiner
Det kan hända mycket på ett äldreboende. Dörrar och fönster går sönder, det blir stopp i toaletten, en säkring går och delar av boendet blir strömlöst. På ett äldreboende slutade bredbandet fungera relativt ofta och personalen fick gå ner och starta om routern.

På ett äldreboende så blev det strömavbrott klockan fem på morgonen. En konsekvens som ledde till att alla dörrar till de boendes lägenheter låstes. Det fanns en huvudnyckel till boendet som hade över sextio personer boende i huset. Huvudnyckeln gick inte att komma åt då även låset till den var elektriskt styrd. Nu kom strömmen i gång i sjutiden. Om strömavbrottet inträffat runt sju på söndagsmorgonen så hade det fått helt andra konsekvenser. Personal som inte kom in i omklädningsrummen och inte komma åt att hjälpa de boende. Ingen skulle ha kommit åt några läkemedel.

Riskanalys för vad som händer om olyckan är framme
- Strömavbrott
- Inbrott
- Trasiga fönsterrutor
- Stopp i avloppet
- Brott på vattenledning
- Bilen som levererar mat krockar på vägen.
- Avbrott på internet
- Hissar som slutar fungera

Finns det andra driftsstörningar som skulle kunna medföra allvarliga störningar i verksamheten?

Värmebölja
Nästan varje sommar kommer det någon period som betecknas som värmebölja. Det påverkar de som bor på äldreboenden i hög grad. Ändå är få äldreboenden byggda så att de ger ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid. Medarbetarna måste därför ha bra rutiner för att möta värmeböljor.

En stor skillnad är att ICA (eller COOP eller vilken annan livsmedelsbutik med för den delen) har kundperspektiv rakt igenom organisationen. Saknas det koppling mellan planerarna av vård och vårdverkligheten? Skillnaden blev väldigt tydlig en varm sommardag när jag kilade in på ICA och kände att det var svalt och skönt i butiken. Det var behagligt för oss som var där. Därefter skulle jag besöka mitt sjuka barnbarn, Saga som vårdades på hospice. Där var det 30 grader varmt. Patienterna led i värmen. Tidningsrapporter kom dagligen från äldreboende, sjukhus och akutmottagningar där såväl personal som patienter led av värmen.

Mitt barnbarn hade en nära vän som hade sett till att hon fått låna ett kylaggregat, som gjorde att inne på Sagas sal var det behagligt dessa varma dagar men för de flesta andra som får vård är det inte så. Det borde inte vara så att det är kontakterna som avgör om någon får svalka eller inte.

Värmeböljor dödar människor. När jag arbetade på långvården i slutet på sommaren 1976 var det 33 grader på avdelningen. På en vecka avled nio patienter. Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och njursjukdom lider störst risk, men även personer med diabetes, övervikt, funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom, psykisk sjukdom och demens har en ökad risk. Dessutom kan somliga läkemedel ge allvarliga bieffekter vid värmebölja.
SMHI ut ett meddelande för att lokala åtgärder ska sättas in när temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i rad.

Äldre och kroniskt sjuka är speciellt utsatta. Vid värmebölja finns allmänna råd till vård och omsorgspersonal:
– Var uppmärksam på inomhustemperaturen.
– Dra för gardiner, persienner och dra ner markiser.
– Uppmuntra till ökat vätskeintag.
– Alkoholhaltiga och söta drycker ska undvikas under mycket varma dagar.
– Svala duschar är effektiva, alternativt en blöt handduk runt halsen.
– Den fysiska aktiviteten bör minskas under de varmaste timmarna.
– Ta kontakt med sjuksköterska om någon visar tecken på förhöjd puls, kroppstemperatur, ökad andningsfrekvens, yrsel trötthet, muntorrhet eller minskade urinmängder. För litet intag av vätska leder till att blodet blir mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar.

Reflektion - särskilda händelser
Undersköterska:
• Känner du dig trygg med vad du ska göra om det blir en driftsstörning?
• Vad gör ni för att minska lidandet och riskerna för de boende när det är varmt?
• Har ni en bra beredskap och välinformerade medarbetare inför sommaren?
• Fungerar det med att hålla fönster stängda och att ge extra dricka, erbjuda svala duschar m.m.

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Finns det en handlingsplan som är känd för att hantera oväntade driftsstörningar i verksamheten?
• Är den känd för alla som kan bli involverade på jourtid?
• Vad gör ni för att förbereda verksamheten inför nästa värmebölja?
• Finns det en bra beredskap för värmebölja på boendet.
• Finns det kylaggregat och fläktar hemma om behovet uppstår.
• Har ni koll på temperaturen i läkemedelsrummet?

Boende och närstående:
• Ser du några andra risker på boendet?
• Har boendet bra rutiner och förutsättningar att hantera en värmebölja?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus