Kraftfulla åtgärder för att stoppa smittspridning räddar liv.

På äldreboendet är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att stoppa smittspridning. Vid minsta misstanke om smitta behöver därför åtgärder vidtas. 

Foto: Mostphotos

När ett äldreboende fått in smittsamma sjukdomar så gäller det att sätta in kraftfulla åtgärder för att begränsa spridningen. Det brukar man kalla kohortvård vilket innebär att man avskiljer boende som är smittade eller misstänks vara smittade från övriga. Det innebär att dessa personer vårdas på egen avdelning eller eget rum och med egen personal. Personalen som arbetar i kohorten får inte komma i kontakt med övriga boende. Inte heller hantera mat, läkemedel eller annat som boende utanför kohorten ska äta.  

För att det ska fungera måste alla medarbetare noggrant följa basala hygienrutiner. Tvål, vatten, handsprit och användning av den skyddsutrustning som situationen kräver. Insatserna behöver anpassas till den aktuella smittan och hur den sprids.  

Smittspridning på ett äldreboende kan gå fort och det är viktigt att det finns skyddsutrustning tillgänglig så att kohortvård kan införas omedelbart när det behövs. Det kan behövas provtagning för att konstatera vilken typ av smitta som sprids på enheten. Genom att informera vårdhygien så kan verksamheten få stöd i att införa rätt åtgärder för att stoppa smittspridningen.  

Se till att informera närstående om smittspridningen så att ni undviker onödiga besök på enheten. Om någon måste besöka, exempelvis om någon ligger för döden, se till att även besökarna får tillgång till skyddsutrustning och att de instrueras så att de använder skyddsutrustningen på rätt sätt.  

Ofta ökar även de medicinska kontrollerna och fokuset blir mer medicinskt. Sjuksköterska och läkare vill ha reda på vitalparametrar såsom temp, blodtryck, puls, andning och kanske även syresättning. Det är då viktigt att tänka på att de som vårdas i kohort kan behöva ha extra mycket tid för social samvaro. Det finns annars en stor risk att de känner sig isolerade och ensamma. Därmed finns ökad risk för depression, ångest och annan psykisk ohälsa. I planeringen av kohortvården måste därför även detta ingå.  

Undersköterska: Fungerar det bra att sätta in kohortvård på äldreboendet när det behövs? Finns det några situationer som är särskilt svåra att hantera?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Fungerar kohorvård som det är tänkt på enheten? Hur ser beslutsgången ut? Går det tillräckligt snabbt att sätta in det på jourtid?  

Boende och närstående: Har boendet bra rutiner för att begränsa smitta och smittspridning?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus