Har ni god ordning och säkerhet i läkemedelsrummet?

Det blir ofta fel i läkemedelshanteringen. Ett välfungerande läkemedelsrum är en god grund för säker läkemedelshantering.  

Foto: Mostphotos

Oftast är läkemedel som används på vårdboende den enskildes egendom. Det innebär att sjukvårdspersonal inte får låna läkemedel mellan vårdtagare. Många enheter har ett basförråd med läkemedel som kan behöva sättas in med kort varsel. Dessa läkemedel bekostas av regionen. Det kan handla om vissa antibiotika eller smärtlindring. Dessa läkemedel tillhör då enheten.  

Läkemedel har vissa gemensamma egenskaper med livsmedel. Vissa läkemedel behöver förvaras i kylskåp. När det gäller kylförvaring så krävs särskilda kontroller minst var fjortonde dag av att kylskåpet håller rätt temperatur. Precis som med livsmedel så är det viktigt att kunna spåra att det finns en obruten kylkedja för förvaring av läkemedlet.  Kontrollen av kyltemperaturen i kylskåpet signeras. Övriga läkemedel kan få förkortad hållbarhet om de förvaras i varma utrymmen. Det är därför viktigt att kontrollera att temperaturen i läkemedelsrummet inte överstiger 250C.  

Några läkemedel har kort hållbarhet i öppnad förpackning. Ögon- och örondroppar samt insulin har ofta en hållbarhet på en månad. När man bryter en sådan förpackning är det viktigt att notera datum på förpackningen, så att inte läkemedlens hållbarhetstid överskrids. På ett boende ska förpackningar också vara märkta med personnummer och namn. Det är viktigt att det finns rutiner för kontroll av utgångsdatum så att ingen får läkemedel som blivit för gamla.  

Vissa läkemedel kan vara giftiga om de hanteras på fel sätt och omgärdas av särskilda arbetsmiljöföreskrifter. Det kan också finnas skäl till att informera om risker, skylta och så vidare. Läkemedel kan även behöva märkas upp utifrån räddningstjänstens direktiv. Detta gäller framförallt gaser.   Läkemedel som varit utlämnade från apotek får inte användas av annan person utan måste kasseras av säkerhetsskäl.  

Många läkemedel innebär i sig en högre risknivå och kan behov av särskilda kontroller. Sådana läkemedel är exempelvis Waran och Insulin. De kräver särskild uppmärksamhet och delegering av hantering av dessa läkemedel sker i särskild ordning och till en begränsad grupp av medarbetare. 

Läkemedel är också stöldbegärliga. Det kan därför finnas skäl att fundera över hur inbrottssäkert läkemedelsrummet är. Det finns också miljöaspekter på hur mycket som bör finnas i läkemedelsförrådet av både privata och gemensamma läkemedel.  

Undersköterska: Har ni koll på datummärkningen på insulin och ögondroppar? Hur hanterar ni läkemedel som finns hos de boende och som behöver förvaras svalt? Har ni bra rutiner för att få vid behovsläkemedel påfyllda i tid?

Chef och legitimerad personal: Har ni en lokal instruktion för läkemedelshanteringen? Är den uppdaterad? Är det god ordning i läkemedelsrummet? Fyller det kraven ur förvaringssynpunkt?

Närstående: Fungerar läkemedelshanteringen bra på boendet.  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-02-22 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Care for the soul, forest and nature
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-19 04:00 09 Mat och måltid
  Do the residents get the nutrients they need?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-15 04:00 05 Planering
  Ability to handle constant changes
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-02-14 11:10
  Patient Safety Report
  info
 • 2024-02-12 04:00 07 Riskhantering, 19 Samhället utanför
  What kind of patient injury insurance do you have?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-02-08 04:00 14 Läkemedelshantering
  Quality review of drug management
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus