Har ni god ordning och säkerhet i läkemedelsrummet?

Det blir ofta fel i läkemedelshanteringen. Ett välfungerande läkemedelsrum är en god grund för säker läkemedelshantering.  

Foto: Mostphotos

Oftast är läkemedel som används på vårdboende den enskildes egendom. Det innebär att sjukvårdspersonal inte får låna läkemedel mellan vårdtagare. Många enheter har ett basförråd med läkemedel som kan behöva sättas in med kort varsel. Dessa läkemedel bekostas av regionen. Det kan handla om vissa antibiotika eller smärtlindring. Dessa läkemedel tillhör då enheten.  

Läkemedel har vissa gemensamma egenskaper med livsmedel. Vissa läkemedel behöver förvaras i kylskåp. När det gäller kylförvaring så krävs särskilda kontroller minst var fjortonde dag av att kylskåpet håller rätt temperatur. Precis som med livsmedel så är det viktigt att kunna spåra att det finns en obruten kylkedja för förvaring av läkemedlet.  Kontrollen av kyltemperaturen i kylskåpet signeras. Övriga läkemedel kan få förkortad hållbarhet om de förvaras i varma utrymmen. Det är därför viktigt att kontrollera att temperaturen i läkemedelsrummet inte överstiger 250C.  

Några läkemedel har kort hållbarhet i öppnad förpackning. Ögon- och örondroppar samt insulin har ofta en hållbarhet på en månad. När man bryter en sådan förpackning är det viktigt att notera datum på förpackningen, så att inte läkemedlens hållbarhetstid överskrids. På ett boende ska förpackningar också vara märkta med personnummer och namn. Det är viktigt att det finns rutiner för kontroll av utgångsdatum så att ingen får läkemedel som blivit för gamla.  

Vissa läkemedel kan vara giftiga om de hanteras på fel sätt och omgärdas av särskilda arbetsmiljöföreskrifter. Det kan också finnas skäl till att informera om risker, skylta och så vidare. Läkemedel kan även behöva märkas upp utifrån räddningstjänstens direktiv. Detta gäller framförallt gaser.   Läkemedel som varit utlämnade från apotek får inte användas av annan person utan måste kasseras av säkerhetsskäl.  

Många läkemedel innebär i sig en högre risknivå och kan behov av särskilda kontroller. Sådana läkemedel är exempelvis Waran och Insulin. De kräver särskild uppmärksamhet och delegering av hantering av dessa läkemedel sker i särskild ordning och till en begränsad grupp av medarbetare. 

Läkemedel är också stöldbegärliga. Det kan därför finnas skäl att fundera över hur inbrottssäkert läkemedelsrummet är. Det finns också miljöaspekter på hur mycket som bör finnas i läkemedelsförrådet av både privata och gemensamma läkemedel.  

Undersköterska: Har ni koll på datummärkningen på insulin och ögondroppar? Hur hanterar ni läkemedel som finns hos de boende och som behöver förvaras svalt? Har ni bra rutiner för att få vid behovsläkemedel påfyllda i tid?

Chef och legitimerad personal: Har ni en lokal instruktion för läkemedelshanteringen? Är den uppdaterad? Är det god ordning i läkemedelsrummet? Fyller det kraven ur förvaringssynpunkt?

Närstående: Fungerar läkemedelshanteringen bra på boendet.  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus