Intrycket när man kommer till ett äldreboende kan variera väldigt mycket.

På vissa boenden så möts man av en tyst tom entré. På andra så finns det aktivitetsrum i anslutning till entrén. Det kanske pågår tidningsläsning eller en sångstund. Några sitter och samtalar över en kopp kaffe. Vissa äldreboenden ger inte så mycket utrymme för ett välkomnande möte men oftast går det att göra något.

Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

Foto: Mostphotos

Planering av aktiviteter
Vissa aktiviteter kan vara lite mer omfattande och kräva mer planering exempelvis om en trubadur ska komma till boendet. Det kan också vara i det lilla, som att sitta en stund med dagens tidning, läsa något tillsammans och samtala om vad som hänt eller sjunga en lite visa tillsammans, som gör att den äldre lever upp. Vissa boende ordnar grillfester, folkparkens dag och dans. Andra har målarcirklar, läsecirklar och pubaftnar.

Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende.

Det är av stor vikt att alla erbjuds att delta i aktiviteter och utevistelse. Det finns äldre som avböjer aktiviteter och som hellre filosoferar över livet. På de bästa äldreboendena är spontana aktiviteter en naturlig del av verksamheten. Det sjungs, bakas, pratas om motorcyklar, anordnas pubkvällar och skönhetsvård som ett naturligt inslag i verksamheten. Vissa enheter har eget SPA. För att våra äldre ska må bra behövs att någon i personalen har ett särskilt ansvar för att planera genomtänkta aktiviteter.

Det bör vara en person med erfarenhet och kreativitet,  som är kulturellt intresserad och gärna med historiska kunskaper. Det finns många möjligheter att ordna olika aktiviteter. Allt ska utgå ifrån de äldre som bor på enheten och deras intressen. Det är lätt att fastna i rutiner och gruppaktiviteter som gruppgymnastik, bingo eller bokläsning. Det är även viktigt att alla får möjlighet att delta individuella aktiviteter. För personer med långt gången demenssjukdom är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt att delta i grupp. För dessa personer är individuellt anpassade aktiviteter oftast det bästa.

Kontaktmannen
En kontaktman ska ha tid avsatt för den enskilde och om den äldre själv kan komma med önskemål om vad hen vill göra ska kontaktmannen om det är möjligt försöka tillgodose den enskildes önskemål. Naturligtvis inom rimliga gränser.
För att göra bokläsning till en trivsam aktivitet kan man låna hem väl utvalda böcker från biblioteket. Det kan exempelvis vara böcker med bilder från den egna hemtrakten eller med koppling till olika orter som påminner den äldre om barndomen eller andra fina minnen.  . Dessa kan användas både enskilt och i grupp. Då blir det inte bara bokläsning utan resulterar även i samtal kring hur det var förr.

Handarbete är också uppskattat, även personer med demenssjukdom kan ofta sticka, virka och snickra. Målargrupper kan anordnas för de som tycker det är roligt. Att få vara med i planering och förberedelser inför högtider väcker också minnen till liv. Många vill delta i gudstjänster. Det kan ibland gå att ordna att den äldre kan besöka den kyrka de vill. Många kyrkligt aktiva kan ställa upp och hjälpa till vid förfrågningar. Vissa museer kan också ta emot besök från äldrevården. Veckoplaneringar med information till den boende om vilka aktiviteter som pågår bör lämnas ut till avdelningarna.
Sång, film, dans

Idag finns många av våra populäraste sånger och melodier på DVD. Med en väl tilltagen skärm som alla kan läsa från är allsång en trevlig aktivitet som kan roa både boende och personal. Personer med demenssjukdom som tappat språket kan ofta fortfarande sjunga. Sångstunder uppskattas av många och många brukar försöka sjunga med. Det ska vara sånger som de äldre är väl förtrogna med och tycker om.

Vårdarsång är en metod som används vid demenssjukdom för att lugna och avleda oro. Då sjunger personalen sånger som de vet att den äldre tycker speciellt mycket om. Det kan vara i situationer som annars skapar oro och då sången används som en metod i avledande syfte.

Filmvisning kan bestå i film från olika tidsepoker som journalfilm som påminner om det som varit. Det kan vara filmer med kända skådespelare och artister. Samarbete med bibliotek för att få tag på användbart material kan rekommenderas.

Dans är ytterligare en aktivitet som främjar hälsan. Vissa har bättre rörlighet än andra. Det kan vara roligt att vara med även utan att delta aktivt. Dansmusik betyder mycket för de som tyckt om att dansa och musiken och dansen väcker ofta många minnen till liv.

Djur i vården
Vårdhund har kommit att bli ett allt vanligare inslag i äldrevården. Många äldre lever upp när hunden kommer på besök, känslor, tankar och minnen väcks till liv. Regelbundna träffar med vårdhunden kan leda till ökat välbefinnande och minskad oro. Vårdhundar kan också användas i rehabilitering av den äldre.

Utevistelse
Dagsljus är livsviktigt för hälsan och välbefinnandet. Alla behöver komma ut minst en gång om dagen. Dagsljuset påverkar våra hormoner och bygger upp vårt skelett. Benskörhet är ett vanligt och allvarligt problem bland äldre som kan motverkas av det D-vitamin som kroppen bildar när vi exponeras för dagsljus. Även Melatonin som har påverkan på vår sömn bildas med hjälp av dagsljus.

Promenader är utmärkt motionsform som stärker muskler, skelett och balans för de som kan gå själva. Erbjudande om och deltagande i aktiviteter och utevistelse ska dokumenteras.

Det ska vara möjligt att följa upp vilka aktiviteter som erbjudits den boende. Det ska erbjudas. Tackar den boende nej så har man ändå dokumenterat att man har erbjudit och försökt. Behöver det skrivas tydligare i texten? Många verksamheter har en särskild aktivitetsplan där erbjudande om och/eller deltagande i aktiviteter och utevistelser dokumenteras. Utan signeringslistor är det också lätt att missa att utvärdera och dokumentera den enskildes upplevelse av aktiviteten. För den som har svårt att komma på aktiviteter finns inom många verksamheter aktivitetskataloger med förslag på vad som går att göra.

Reflektionsfrågor kring aktivitet, liv och rörelse
Undersköterska:
• Erbjuder ni aktiviteter som passar alla boende hos er?
• Vad kan ni göra för att aktiviteter ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och erbjudas alla som vill och kan deltaga?
• Finns det några som alltid tackar nej och hur arbetar ni med att motivera de som tackar nej?
• Går det att hitta andra aktiviteter som kan kännas meningsfulla för dem?
• Har ni utrymme för spontana aktiviteter exempelvis sång eller tidningsläsning?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad möts jag av när jag kommer in genom dörren ditt äldreboende?
• Finns det aktivitet, social samvaro, glädje och gemyt?
• Finns det personer som visar tecken på understimulans?
• Är de aktiviteter som erbjuds på boendet anpassat för alla som bor där?
• Finns det några som inte erbjuds någon aktivitet som intresserar dem?
• Är arbetet organiserat på ett sådant sätt att undersköterskorna har förutsättningar att hjälpa de boende till olika aktiviteter?
• Vad gör ni för att stimulera medarbetarna att arbeta med aktiviteter?
• Hur jobbar ni med att planera och stödja den enskilda individens behov av aktivitet så väl som den gemensamma verksamhetens aktiviteter?
• Finns egen tid med kontaktman för den boende och ges kontaktmannen handledning så att tiden kan användas på bästa sätt?

Närstående:
• Upplever du att miljön är välkomnande?
• Erbjuds din närstående aktivitet som passar?
• Får hen egen tid med kontaktmannen?
• Finns deltagande i aktiviteter dokumenterat?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus