Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet

Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Till viss del styrs möjligheterna att ha aktiviteter av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande och inbjuda till att delta i aktiviteter.

Foto: Mostphotos

Skapa liv och rörelse på äldreboendet genom meningsfulla aktiviteter

Äldreboenden spelar en avgörande roll i många äldres liv, och det är viktigt att dessa platser inte bara ses som platser för vård utan också som gemenskaper där livet fortsätter att blomstra. Att skapa liv och rörelse på äldreboendet är inte bara möjligt utan också högst önskvärt. Det ger de äldre en känsla av tillhörighet, glädje och en meningsfull ålderdom.

Värna om det sociala samspelet


En av de viktigaste aspekterna av att skapa liv på äldreboendet är att främja socialt samspel. Många äldre personer upplever ensamhet, och en aktiv social gemenskap kan vara ett kraftfullt botemedel. Det kan inkludera:
Gruppaktiviteter: Anordna regelbundna gruppaktiviteter som spelkvällar, bingoturneringar, eller gemensamma måltider där de äldre kan träffas och umgås.
Samverkan över generationsgränser: Samarbeta med skolor eller förskolor för att organisera evenemang där äldre och yngre generationer kan interagera och lära av varandra.
Intressegrupper: Skapa intressegrupper baserade på gemensamma intressen som trädgårdsarbete, bokläsning eller hantverk.
Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet är nyckeln till god hälsa oavsett ålder. Gymnastik och träning såsom enkla träningssessioner som passar de äldres fysiska förmåga och intresse exempelvis sittgympa och promenadgrupper.
Dans: Dans är en rolig och social form av motion. Regelbundna danskvällar eller danslektioner stimulerar till glädje och rörelse.
Trädgårdsskötsel: För de som älskar utomhusaktiviteter kan trädgårdsskötsel vara en utmärkt möjlighet att få frisk luft och röra sig.
Konst och kultur: Kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck är inte bundna av ålder. Äldre personer har ofta en skattkista av livserfarenheter som kan berika dessa områden. Ni kanske kan ha konstsalong för lokala konstnärer, målarkurser, läsecirklar
Teater och musik: Ordna teaterföreställningar, musikrecitationer eller musikkvällar där de äldre kan delta eller njuta av framträdanden.
Berättande och minnesdelning: Skapa en miljö där de äldre känner sig uppmuntrade att dela sina livshistorier och erfarenheter.
Lärande och utveckling: Lärande är en livslång resa. Främja utbildning och personlig utveckling genom kurser och workshops. Erbjud kurser och workshops om olika ämnen som intresserar de boende, exempelvis språkkurser och datorträning.
Självbestämmande och delaktighet: Slutligen är det viktigt att beakta att de äldre själva har en viktig roll i att skapa liv och rörelse på äldreboendet. Främja deras delaktighet genom att konsultera dem i planeringen och genomförandet av aktiviteter.

Att skapa liv och rörelse på äldreboendet handlar om att skapa en miljö där de äldre kan trivas, utvecklas och känna sig som en del av en gemenskap. Det handlar om att erkänna och fira deras livslånga erfarenheter och fortsatta bidrag till samhället. Genom att omfamna denna filosofi kan äldreboenden bli livfulla platser som inte bara ger vård utan också en meningsfull ålderdom.

Planering av aktiviteter


Vissa aktiviteter kan vara lite mer omfattande och kräva mer planering exempelvis om en trubadur ska komma till boendet. Det kan också vara i det lilla, som att sitta en stund med dagens tidning, läsa något tillsammans och samtala om vad som hänt eller sjunga en lite visa tillsammans, som gör att den äldre lever upp. Vissa boende ordnar grillfester, folkparkens dag och dans. Andra har målarcirklar, läsecirklar och pubaftnar.

Aktiviteter är viktigt för välbefinnandet. Alla äldreboenden erbjuder idag aktiviteter för de boende. Det är svårt att hitta aktiviteters som passar alla. Det gäller att ha koll på vilka som inte deltar i aktiviteter och fundera kring vad som kan erbjudas dem. Att följa upp och fundera kring hur det går att nå de som inte spontant deltar i utbudet är en del av kvalitetsarbetet på ett äldreboende.

Det är av stor vikt att alla erbjuds att delta i aktiviteter och utevistelse. Det finns äldre som avböjer aktiviteter och som hellre filosoferar över livet. På de bästa äldreboendena är spontana aktiviteter en naturlig del av verksamheten. Det sjungs, bakas, pratas om motorcyklar, anordnas pubkvällar och skönhetsvård som ett naturligt inslag i verksamheten. Vissa enheter har eget SPA. För att våra äldre ska må bra behövs att någon i personalen har ett särskilt ansvar för att planera genomtänkta aktiviteter.

Det bör vara en person med erfarenhet och kreativitet,  som är kulturellt intresserad och gärna med historiska kunskaper. Det finns många möjligheter att ordna olika aktiviteter. Allt ska utgå ifrån de äldre som bor på enheten och deras intressen. Det är lätt att fastna i rutiner och gruppaktiviteter som gruppgymnastik, bingo eller bokläsning. Det är även viktigt att alla får möjlighet att delta individuella aktiviteter. För personer med långt gången demenssjukdom är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt att delta i grupp. För dessa personer är individuellt anpassade aktiviteter oftast det bästa.

Kontaktmannen


En kontaktman ska ha tid avsatt för den enskilde och om den äldre själv kan komma med önskemål om vad hen vill göra ska kontaktmannen om det är möjligt försöka tillgodose den enskildes önskemål. Naturligtvis inom rimliga gränser.
För att göra bokläsning till en trivsam aktivitet kan man låna hem väl utvalda böcker från biblioteket. Det kan exempelvis vara böcker med bilder från den egna hemtrakten eller med koppling till olika orter som påminner den äldre om barndomen eller andra fina minnen.  . Dessa kan användas både enskilt och i grupp. Då blir det inte bara bokläsning utan resulterar även i samtal kring hur det var förr.

Handarbete är också uppskattat, även personer med demenssjukdom kan ofta sticka, virka och snickra. Målargrupper kan anordnas för de som tycker det är roligt. Att få vara med i planering och förberedelser inför högtider väcker också minnen till liv. Många vill delta i gudstjänster. Det kan ibland gå att ordna att den äldre kan besöka den kyrka de vill. Många kyrkligt aktiva kan ställa upp och hjälpa till vid förfrågningar. Vissa museer kan också ta emot besök från äldrevården. Veckoplaneringar med information till den boende om vilka aktiviteter som pågår bör lämnas ut till avdelningarna.
Sång, film, dans

Idag finns många av våra populäraste sånger och melodier på DVD. Med en väl tilltagen skärm som alla kan läsa från är allsång en trevlig aktivitet som kan roa både boende och personal. Personer med demenssjukdom som tappat språket kan ofta fortfarande sjunga. Sångstunder uppskattas av många och många brukar försöka sjunga med. Det ska vara sånger som de äldre är väl förtrogna med och tycker om.

Vårdarsång är en metod som används vid demenssjukdom för att lugna och avleda oro. Då sjunger personalen sånger som de vet att den äldre tycker speciellt mycket om. Det kan vara i situationer som annars skapar oro och då sången används som en metod i avledande syfte.

Filmvisning kan bestå i film från olika tidsepoker som journalfilm som påminner om det som varit. Det kan vara filmer med kända skådespelare och artister. Samarbete med bibliotek för att få tag på användbart material kan rekommenderas.

Dans är ytterligare en aktivitet som främjar hälsan. Vissa har bättre rörlighet än andra. Det kan vara roligt att vara med även utan att delta aktivt. Dansmusik betyder mycket för de som tyckt om att dansa och musiken och dansen väcker ofta många minnen till liv.

Djur i vården


Vårdhund har kommit att bli ett allt vanligare inslag i äldrevården. Många äldre lever upp när hunden kommer på besök, känslor, tankar och minnen väcks till liv. Regelbundna träffar med vårdhunden kan leda till ökat välbefinnande och minskad oro. Vårdhundar kan också användas i rehabilitering av den äldre.

Utevistelse


Dagsljus är livsviktigt för hälsan och välbefinnandet. Alla behöver komma ut minst en gång om dagen. Dagsljuset påverkar våra hormoner och bygger upp vårt skelett. Benskörhet är ett vanligt och allvarligt problem bland äldre som kan motverkas av det D-vitamin som kroppen bildar när vi exponeras för dagsljus. Även Melatonin som har påverkan på vår sömn bildas med hjälp av dagsljus.

Promenader är utmärkt motionsform som stärker muskler, skelett och balans för de som kan gå själva. Erbjudande om och deltagande i aktiviteter och utevistelse ska dokumenteras.

Det ska vara möjligt att följa upp vilka aktiviteter som erbjudits den boende. Det ska erbjudas. Tackar den boende nej så har man ändå dokumenterat att man har erbjudit och försökt. Behöver det skrivas tydligare i texten? Många verksamheter har en särskild aktivitetsplan där erbjudande om och/eller deltagande i aktiviteter och utevistelser dokumenteras. Utan signeringslistor är det också lätt att missa att utvärdera och dokumentera den enskildes upplevelse av aktiviteten. För den som har svårt att komma på aktiviteter finns inom många verksamheter aktivitetskataloger med förslag på vad som går att göra.

Reflektionsfrågor kring aktivitet, liv och rörelse
Undersköterska och vårdbiträde:
• Erbjuder ni aktiviteter som passar alla boende hos er?
• Vad kan ni göra för att aktiviteter ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och erbjudas alla som vill och kan deltaga?
• Finns det några som alltid tackar nej och hur arbetar ni med att motivera de som tackar nej?
• Går det att hitta andra aktiviteter som kan kännas meningsfulla för dem?
• Har ni utrymme för spontana aktiviteter exempelvis sång eller tidningsläsning?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad möts jag av när jag kommer in genom dörren ditt äldreboende?
• Finns det aktivitet, social samvaro, glädje och gemyt?
• Finns det personer som visar tecken på understimulans?
• Är de aktiviteter som erbjuds på boendet anpassat för alla som bor där?
• Finns det några som inte erbjuds någon aktivitet som intresserar dem?
• Är arbetet organiserat på ett sådant sätt att undersköterskorna har förutsättningar att hjälpa de boende till olika aktiviteter?
• Vad gör ni för att stimulera medarbetarna att arbeta med aktiviteter?
• Hur jobbar ni med att planera och stödja den enskilda individens behov av aktivitet så väl som den gemensamma verksamhetens aktiviteter?
• Finns egen tid med kontaktman för den boende och ges kontaktmannen handledning så att tiden kan användas på bästa sätt?

Boende och närstående:
• Upplever du att miljön är välkomnande?
• Erbjuds din närstående aktivitet som passar?
• Får hen egen tid med kontaktmannen?
• Finns deltagande i aktiviteter dokumenterat?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev