Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

En boende på äldreboende som får feber blir lätt orkeslös och sängliggande. Det kan snabbt bli trycksår. Har ni antidecubitusmadrasser för akuta behov?

Foto: Mostphotos

En boende blev dålig och fick feber under en helg. Hen blev sängliggande. På måndagen när ordinarie sjuksköterska kom åter i tjänst uppmärksammades att den boende fått trycksår under helgen. Utredningen visade att undersköterskorna inte hade ringt joursjuksköterska, då de tyckte att den boende inte var ”så dålig”. Det framkom också i utredningen att om de hade ringt hade det inte funnits någon antidecubitusmadrass att tillgå.  

I Vårdhandboken kan vi läsa att riskfaktorer för trycksår varierar från individ till individ, därför är det viktigt att välja ett tyckfördelande underlag utifrån personens individuella behov.  

I en akut situation och om det inte finns tillgång till antidekubitusmadrass så är det viktigt att sätta in vändschema, smörja hälar och andra delar av kroppen som är extra utsatta för risk för tryckskada. Inspektera huden noga och fundera kring hur ni kan tryckavlasta på annat sätt. Sjuksköterska och om möjligt arbetsterapeut ska involveras så snart som möjligt. Det finns riskbedömningsinstrument i Senior Alert som också kan vara en stöd.  

Många boenden har tryckavlastande madrasser som standard. För de som bor på boendet är det en trygghet. Trots det är det viktigt att vara vaksam på när någon blir sängliggande så att inte trycksår uppstår.  

Sen är det bra att ha ett par antidekubitusmadrasser i reserv för händelser under jourtid.  

Undersköterska: Har ni tydliga rutiner för när ni ska kontakta sjuksköterska? Kommer de om ni ringer? Får ni tydliga ordinationer på vändschema och uppföljning när någon blir sängliggande?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra kontakt med era sjuksköterskor på jourtid? Kommer de när undersköterskorna ringer? Finns det madrasser med tryckfördelande egenskaper att tillgå för sjuksköterskor på jourtid? Är det känt var de finns? Fungerar rutiner med vändschema för de som behöver det?

Närstående: Vistas din närstående mycket i sängen? Har det gjorts någon riskanalys i verksamheten för detta? Vilken typ av madrass är det i sängen?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus