Erbjuder er region mobil röntgen för de som bor på äldreboende?

Ny teknik förbättrar möjligheterna att undvika onödiga transporter och väntetid på sjukhuset för den som ramlat på äldreboendet. Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet.

Foto: Mostphotos

Mobil röntgen


Nu finns det mobila röntgenutrustningar som gör att äldre som ramlat inte behöver åka till sjukhus för att bli undersökta. I Norrtälje så testas detta på alla äldreboenden som finns inom kommunen. En sjuksköterska på sjukhuset tar med sig röntgenutrustningen och åker till äldreboendet istället för att den äldre ska behöva åka ambulans fram och tillbaka till sjukhuset, sitta och vänta på en akutmottagning med allt vad det innebär.  

Minskar såväl lidande som kostnader


Införandet av mobil röntgen måste vara en stor vinst för både sjukvården och den äldre. Vid allvarliga fallolyckor och när det sannolikt är en fraktur så måste den boende åka i alla fall. Men många gånger så handlar det enbart om misstanke om fraktur och att sjuksköterskan tvingas skicka den boende för säkerhets skull. Nu kan sjuksköterska avvakta i samråd med läkare och hänskjuta undersökningen till den mobila röntgen.

Även andra röntgenundersökningar än de där man misstänker fraktur kan ske på äldreboendet. Om det visar sig att det är en fraktur så kan den boende läggas in direkt på en vårdavdelning utan att passera akutmottagningens väntrum.

Ett akutbesök för en person boende på äldreboende tar ofta uppemot sex timmar med transporter och undersökningar. För en människa med demenssjukdom och dennes närstående kan det bli mycket ansträngande att ge ökad förvirring. Att få göra en undersökning i hemmet blir förstås mycket lugnare.
Även andra röntgenundersökningar än de där man misstänker fraktur kan ske på äldreboendet. Om det visar sig att det är en fraktur så kan den boende läggas in direkt på en vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningens väntrum.  

Det finns studier från region Skåne som visar att det blir samhällsekonomiskt billigare att skicka röntgenutrustningen till äldreboendet. Framförallt genom att onödiga vårddygn och lidande undviks. Mer än hälften av de som skickas till röntgen för undersökning efter fallolycka har inga skador alls.
Mobil röntgen rimmar också väl med visionen om nära vård.  

Förbättrad vård i glesbygd


Mobil röntgen kan även med fördel användas i glesbygd där människor kan ha lång resväg till närmaste sjukhus eller kanske tvingas nyttja sjuktransport såväl till och från sjukhuset, kanske i onödan.

Undersköterska och vårdbiträde:
- Tar sjukvården till sig ny teknik i er region så att onödig transporter kan undvikas?
- Hur ser du på användningen av ny teknik för att göra livet enklare för våra äldre?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Finns det något ni kan göra för att minska behovet av ”onödiga” sjukhusbesök?
- Finns det annan teknik som också skulle kunna bidra till att minska onödiga transporter?

Boende och närstående:
- Hur ser du på utvecklingen att använda teknik för att göra mer på äldreboendet och undvika sjukhusbesök?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev