Bristfälliga rutiner för kontroll av narkotika kan locka till stöld och missbruk.

Det är viktigt att ha trygga rutiner för narkotikahantering. Med trygga rutiner upptäcks svinn tidigt och risken stöld minskar.  

Många äldreboenden har vid något tillfälle haft narkotikasvinn. Ibland är det bara rent slarv men det förekommer även stölder av narkotikaklassade läkemedel. Alla narkotikastölder behöver polisanmälas. Ibland finns det mer under ytan än vad som syns vid upptäckten. Den som missbrukar narkotikaklassade läkemedel hittar ofta smarta sätt att försöka dölja sitt missbruk.  

När sådant händer skrivs en avvikelse. I samband med att avvikelsen utreds så gäller det att förstå bakgrunden. Är rutinerna otillräckliga, finns det andra sätt att arbeta för att minska risken för att händelsen ska ske igen. Utgångspunkten måste alltid vara att först titta på verksamhetens rutiner.  

Här är spårbarhet viktigt. Att kunna kontrollera alla läkemedel som kommer till enheten och att följa läkemedlen i narkotikajournal tills de används eller kasseras. Regelbunden kontroll av narkotikaklassade läkemedel så att eventuella brister upptäcks snabbt.  

Det är också intressant vad som försvinner, var läkemedlen finns när de försvinner. Ibland går det också att hitta ett tidsspann där läkemedlen måste försvunnit. Med digital signering upptäcks svinn ofta tidigare.  

Det är tillfället som gör tjuven och att minska mängden tillgängliga narkotikaklassade läkemedel är också ett sätt att minska stöldrisken. Finns det stora mängder tillgängliga så ökar kanske frestelsen samtidigt som möjligheterna att upptäcka minskar. Finns det trehundra tabletter i förrådet så kan det bli så att joursjuksköterskans förutsättningar att kontrollräkna försämras.  

Det är jobbigt och obehagligt att gå och misstänka kollegor för läkemedelsstölder. Det finns därför alla skäl i världen att utreda noggrant och snabbt. Med skärpta rutiner exempelvis daglig kontrollräkning kan det gå att ringa in när läkemedel försvunnit om händelserna upprepas.  

Narkotikasvinn förekommer dessbättre inte så ofta. När det sker så ställer det till en hel del problem i verksamheten. Det är lätt att börja misstänka kollegor på lösa grunder och att det uppstår rykten. Om det handlar om stölder ska dessa alltid polisanmälas. Polisutredningar och interna utredningar brukar ha svårt att hitta en entydig gärningsman och får ofta läggas ner. En del enheter ser då till att drogtesta alla medarbetare. Det förutsätter att det finns en tydlig drogpolicy och att verksamheten har en handlingsplan för hur de ska hantera medarbetare med drogproblem.  

Samtidigt är det viktigt att inte rutinerna innebär att den boende inte får den medicin som behövs för att lindra smärta eller ångest.  

Undersköterska: Följer sjuksköterskorna upp utlämnad narkotika på ett bra sätt? Har det förekommit svinn på boendet? Känns rutinerna trygga?  

Chef och legitimerad personal: Har ni bra rutiner för kontrollräkning? Har ni tydliga rutiner för att hantera svinn? Är innehållet i läkemedelsförrådet lagom stort?

Närstående: Känns läkemedelshanteringen på boendet trygg och säker?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-11-24 04:00 05 Planering, 19 Samhället utanför, 13 Hygien
  Fungerar beställningsrutinerna för verksamheten?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus