Minska risken för stölder av narkotika på äldreboendet: Effektiva åtgärder för ökad trygghet

Effektiva strategier för att förebygga stölder av narkotika på äldreboenden. Genom en kombination av säker medicinhantering, öppen kommunikation och kontinuerlig personalutbildning kan äldreboenden skapa en tryggare och mer säker miljö för både de boende och personalen. Det är viktigt att ha trygga rutiner för narkotikahantering. Med trygga rutiner upptäcks svinn tidigt och risken stöld minskar. Dessutom minskar risken att medarbetare dras in i ett drogmissbruk.  

Att förebygga svinn och stölder av narkotikaklassade läkemedel


Många äldreboenden har vid något tillfälle haft narkotikasvinn. Ibland är det bara rent slarv men det förekommer även stölder av narkotikaklassade läkemedel. Alla narkotikastölder behöver polisanmälas. Ibland finns det mer under ytan än vad som syns vid upptäckten. Den som missbrukar narkotikaklassade läkemedel hittar ofta smarta sätt att försöka dölja sitt missbruk.  

När sådant händer skrivs en avvikelse. I samband med att avvikelsen utreds så gäller det att förstå bakgrunden. Är rutinerna otillräckliga, finns det andra sätt att arbeta för att minska risken för att händelsen ska ske igen. Utgångspunkten måste alltid vara att först titta på verksamhetens rutiner.  

Här är spårbarhet viktigt. Att kunna kontrollera alla läkemedel som kommer till enheten och att följa läkemedlen i narkotikajournal tills de används eller kasseras. Regelbunden kontroll av narkotikaklassade läkemedel så att eventuella brister upptäcks snabbt.  

Det är också intressant vad som försvinner, var läkemedlen finns när de försvinner. Ibland går det också att hitta ett tidsspann där läkemedlen måste försvunnit. Med digital signering upptäcks svinn ofta tidigare.  

Skapa goda förutsättningar för att kontrollera narkotikahanteringen


Det är tillfället som gör tjuven och att minska mängden tillgängliga narkotikaklassade läkemedel är också ett sätt att minska stöldrisken. Finns det stora mängder tillgängliga så ökar kanske frestelsen samtidigt som möjligheterna att upptäcka minskar. Finns det trehundra tabletter i förrådet så kan det bli så att joursjuksköterskans förutsättningar att kontrollräkna försämras.  

Det är jobbigt och obehagligt att gå och misstänka kollegor för läkemedelsstölder. Det finns därför alla skäl i världen att utreda noggrant och snabbt. Med skärpta rutiner exempelvis daglig kontrollräkning kan det gå att ringa in när läkemedel försvunnit om händelserna upprepas.  

Narkotikasvinn förekommer dessbättre inte så ofta. När det sker så ställer det till en hel del problem i verksamheten. Det är lätt att börja misstänka kollegor på lösa grunder och att det uppstår rykten. Om det handlar om stölder ska dessa alltid polisanmälas. Polisutredningar och interna utredningar brukar ha svårt att hitta en entydig gärningsman och får ofta läggas ner. En del enheter ser då till att drogtesta alla medarbetare. Det förutsätter att det finns en tydlig drogpolicy och att verksamheten har en handlingsplan för hur de ska hantera medarbetare med drogproblem.  

Utöver säker medicinförvaring är det också avgörande att ha en öppen och förtroendefull dialog med både de boende och personalen. Genom att skapa en miljö där alla känner sig trygga att rapportera misstänkta händelser eller beteenden kan man snabbt ingripa och förebygga eventuella stölder av narkotika.

Slutligen är kontinuerlig utbildning och uppföljning av personalen avgörande för att säkerställa att alla förstår vikten av att följa säkerhetsrutiner och att vara uppmärksam på tecken på stölder av narkotika.

Samtidigt är det viktigt att inte rutinerna innebär att den boende inte får den medicin som behövs för att lindra smärta eller ångest.  

Reflektionsfrågor - narkotikasvinn
Undersköterska och vårdbiträde:
- Följer sjuksköterskorna upp utlämnad narkotika på ett bra sätt?
- Har det förekommit svinn på boendet?
- Känns rutinerna trygga?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni bra rutiner för kontrollräkning?
- Har ni tydliga rutiner för att hantera svinn?
- Är innehållet i läkemedelsförrådet lagom stort?

Boende och närstående:
- Känns läkemedelshanteringen på boendet trygg och säker?  


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev