För vissa människor är naturläkemedel ett mildare alternativ som fungerar för dem.

Många som flyttar in på äldreboende har vanor som de vill få behålla även efter flytten. Det kan vara viktigt att berätta om vanorna så undviks onödig oro.  

Foto: Mostphotos

Det förekommer att boende vill äta naturläkemedel av olika slag. För äldreboendet är det viktigt att ha rutiner för hantering av detta. Naturläkemedel är läkemedel gjorda på växter eller annat i naturen. I grunden kommer alla läkemedel från naturen på ett eller annat sätt. Det finns ett släktskap mellan teer, kryddor och läkemedel. Många teer och kryddor har någon form av medicinsk effekt om man tar dem i tillräckligt stor mängd.

Likaså finns det ofta aktiva substanser i naturläkemedel som kan interagera (samreagera) med övriga läkemedel som den boende äter. Läkaren måste därför informeras och godkänna naturläkemedlen. Det är också viktigt att förstå vilka biverkningar som kan uppkomma när naturläkemedlet äts tillsammans med andra läkemedel. I värsta fall kan det vara biverkningar som ökar fallrisk eller blödningsbenägenheten.  

Alla naturläkemedel som är godkända av Läkemedelsverket kan rekommenderas av sjuksköterskor inom ramen för deras yrkeskompetens. Naturläkemedel bör journalföras precis som andra läkemedel. För sköra äldre är det ändå viktigt att läkaren är informerad om eventuellt intag av naturläkemedel.  

Det händer att de boende vill ha lite Valeriana till kvällen för att komma till ro. Detta kan ibland vara ett mindre riskfyllt alternativ till starkare sömnmediciner. Å andra sidan händer det att boende tar sig ett glas vin eller en whisky till natten som kan ha betydligt mer effekter.  

Det händer också att närstående kommer med naturläkemedel och där det är svårt att få den boendes samtycke. I den situationen hamnar vården i en knepig situation genom att närstående inte har rätt att besluta över en boende i medicinska frågor.  

Undersköterska: Händer det att boende vill ha hjälp att ta naturläkemedel? Hur brukar ni hantera det på äldreboendet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Hur ställer ni er till alternativa behandlingar? Är det OK med naturläkemedel? Finns det andra alternativa behandlingar som efterfrågas på boendet?

Boende och närstående: Har ni haft önskemål om behandling med naturläkemedel eller andra alternativa behandlingar? Hur har det bemötts?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus