Palliativa registret ger möjlighet att utveckla vården i livets slutskede

Palliativa registret är ett register där vården i livets slutskede utvärderas efter bortgången. Med dödsfallsenkäten så registreras en mängd faktorer som både kan bidra till att utveckla vården på den egna enheten men även nationellt. Att alltid använda palliativa registret är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

Foto: Mostphotos

Att lära av erfarenheten


Palliativa registret är ett register som registrerar vården av den döende i livets sista tid. Registreringen sker i efterhand. Ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige registreras i Palliativa registret. Att registrera är en lärande process både för den som registrerar, men rätt använt för hela verksamheten. Registreringen ger en återblick av hur väl verksamheten lyckats med vården under den sista perioden av den dödes liv. Den ger också en inblick i var verksamheten har sina styrkor och svagheter när det gäller vård i livets slutskede.  

All inrapportering görs digitalt via www.palliativ.se. Registret fylls i av ansvarig sjuksköterska eller läkare. Helst bör man samråda i arbetslaget innan enkäten fylls i.  

Enkäten tar upp frågor som

- Om personen fick ett brytpunktssamtal om att  livets slutskede närmade sig och att vården inriktades på livskvalitet och symtomlindring och att detta var dokumenterat i den medicinska journalen.  
- Att den döende under sin sista tid fick smärtlindring och lindring från andra besvärande symtom och att symtomen uppmärksammades på ett korrekt sätt.
- Att det fanns rätt ordinationer på vid behovs-läkemedel.  
- Att omvårdnaden var god och anpassad efter behoven
- Att den döende fick dö på den plats den önskade
- Att den döende inte behövde dö ensam
- Att de närstående fått det stöd de behövt och önskat.  

Kunskapsutveckling


Genom att använda registret bidrar ni inte enbart till att förbättra den egna vården på enheten. Siffrorna kan också användas på nationell och regional nivå för att stärka kvaliteten. Det kan handla om att sprida kunskap om hur man bäst stödjer den döende och närstående och hur vårdarbetet planeras och leds på bästa sätt.

Registret kan också användas för att hämta ut material för att se den egna verksamhetens styrkor och svagheter och därmed användas i planering av kompetensutveckling liksom för att jämföra sig med andra enheter och därmed se vad man kan lära av andra.

Reflektionsfrågor - Palliativa registret
Undersköterska och vårdbiträde:
- Brukar de som dör hos er få en bra sista tid?
- Har ni bra samarbete i teamet?
- Tas närstående omhand på ett bra sätt?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni bra teamsamarbete när det gäller vård i livets slutskede?
- Registrerar ni i palliativa registret?
- Gör ni utvärdering av vården i livets slutskede regelbundet?
- Vilka förbättringsområden har ni?  

Boende och närstående:
- Vet du om verksamheten registrerar i Palliativa registret?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev