Värdighet i mötet

Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet.

Foto: Mostphotos

Den stressade verksamheten
Undersköterskor, legitimerad personal och chefer rusar runt för att åtgärda diverse problem. Det blir viktigare att göra än att vara. För den som är beroende av andras hjälp kan det innebära att man inte ber om det man gärna skulle vilja. Professionalitet innebär att inte låta stress gå ut över mötet med den enskilde.

I ett radioprogram berättade en kvinna om den läkare som kom för att konstatera dödsfallet när hennes mamma hade dött. Läkaren kom in i rummet på äldreboendet i snöiga stövlar och med kappan på, tog fram en spegel som hon satte över munnen och konstaterade att mamman var död, varpå hon lämnade rummet. Hon gjorde ingen ansträngning att skapa kontakt med de närstående och efterlämnade smutsiga blöta skoavtryck på golvet.

Det berättas ibland om sjuksköterskor och undersköterskor i hemsjukvården som inte tar sig tid att hänga av sig ytterkläderna vid hembesök. På äldreboende kommer inte medarbetarna i ytterkläder, men kan ändå i kroppsspråk och attityd visa att de har bråttom. Vi uppfattar en person som väljer att stå upp och prata medan vi sitter ner eller som inte tar sig tid att hänga av sig kläderna eller ser ut som om de är på språng som jäktad. Den boende kanske då tänker “Vågar jag ställa den där besvärliga frågan om hon är jäktad?” eller “ Hinner jag få hjälp att gå på toaletten?”

Vi lever i ett stressat samhälle och att som besökare står upp antyder att brådska eller att man upplever hemmet som otrevligt eller ogästvänligt. För den som lider av afasi eller har svårt att kommunicera av andra skäl kan detta skapa osäkerhet och nedstämdhet.

Att vara professionell
Vi pratar ofta om att vara professionell. På ett äldreboende så kommer vi väldigt nära de som bor. Vi lär känna dem på djupet. Då är det lätt att övergå från professionell till personlig eller till och med privat. Att hålla på gränserna är viktigt för att upprätthålla en förtroendefull relation. De måste kunna lita på att vi kan lyssna utan att lägga fördomar eller personlig tro som ett filter.  

En chef som kände sig jagad av såväl medarbetare som boende och närstående skapade en rutin där hen gick runt på hela boendet tre gånger per dag. Det innebar att enkla problem kunde lösas direkt och att chefen övrig tid fick sitta i lugn och ro och planera verksamheten. Det var problem med varuleveranser, vikarier som inte riktigt förstod uppdraget, bemötande av närstående och alla möjliga och omöjliga frågor. Dessutom gav det den chefen en möjlighet att se verksamheten och hur den fungerade. Det gav också en möjlighet att ställa frågor. Frågor som fick medarbetarna att tänka efter. Genom att som chef visa intresse och lyssna så skapar du en värdegrund och är en förebild för hur medarbetare ska agera jämtemot varandra och i relation till de boende.  

Under arbetstid möter medarbetare kollegor och boende utifrån yrkesrollen. Den boende behöver känna sig trygg i att den har rätt att ha åsikter som skiljer sig från medarbetarnas utan att det påverkar bemötandet eller den vård de får. I det professionella ligger också att kunna förklara hur vi arbetar och varför. För att ge undersköterskorna stödet att hantera de svåra frågor som de ställs inför så behöver chef och legitimerade medarbetare finnas tillgängliga. Att gå runt och växla några ord med alla som arbetar är ett sätt. Ett annat är dagliga fem minuters avstämningar där antingen chef eller legitimerad personal är närvarande.

Det ingår också att kunna bemöta kritik på ett sakligt sätt. Även att kunna motivera sin ståndpunkt, förklara, vara lyhörd, lyssna in vad andra säger och visa förmågan att se saker ur bådas perspektiv.

Ett äldreboende behöver ha en tydlig värdegrund med välförankrade rutiner och arbetssätt. Det ger alla medarbetare en trygg roll. Genom att vara tillgänglig, trevlig, uppmärksam, stanna upp och svara på frågor går det att undvika många missförstånd.  

Att vara professionell innebär också ett ansvar att lägga ner tid på att utvecklas i sin yrkesroll och som människa. En aspekt av professionalitet i vård är vänskap. När någon vårdar en människa under lång tid lär den känna den personen på ett djupare plan. Den lär känna morgonhumör, humor, musiksmak, närstående och mycket annat på ett personligt plan. Detta kan fördjupas än mer för den som är kontaktman för personen.  

Ibland pratar vårdpersonal om skillnaden att vara personlig eller privat. Det finns en skillnad i perspektiven här. Den boende behöver kunna anförtro sig till den som vårdar med förtroende. Bekymmer om familjen, svek, sorg över döda eller drömmar som aldrig blev förverkligade kommer upp. Den som bor på enheten måste kunna lita på att den som lyssnar finns där, att de kan räkna med att den verkligen lyssnar. De måste också kunna lita på att den som lyssnar inte lägger fördomar eller personlig tro som ett filter.

Vad är en relation
En relation bygger på förtroende och det är svårt att bygga en relation på att enbart en part frågar den andre. Samtidigt kan det vara nödvändigt för att bygga en förtroendefull relation där personalen kan berätta att den ska på semester, att den har familj och kanske vad den brukar göra på sin fritid. Kanske något av barnen haft födelsedagskalas, spelat minigolf, badat eller varit på cykeltur. Kanske den åkt förbi en liten by man pratat om vid tidigare tillfälle. Det kan också behövas för att kunna samtala kring minnen från livet.

Inte sällan så minns medarbetare i vården en lång rad av de personer de vårdat under längre perioder. Namn, vilket rum personen bodde på eller kanske små egenheter som personen hade för sig. Ibland kan det handla om humor, relation till närstående eller något personen berättat om ur livet.  

Går det att vara för personlig? Det finns enstaka personer som pratar på utan att känna av samtalspartnerns intresse. Ett samtal är just flera som talar. En person som pratar på utan att lyssna in brukar kallas monolog och har inget att göra med att bygga relation.  

Att bli för privat
En medarbetare ska däremot inte bli privat.  En medarbetare bör inte börja prata om missfall, skilsmässa, missbruk eller otrohet. Sjukdomar i familjen är också av privat natur. Likaså får medarbetare inte lämna ut sina kollegor och deras privata bekymmer. Medarbetaren måste kunna skilja på vad som är personligt och vad som är privat. Privat är mer nära personen själv medan personligt kan vara mer den egnas åsikter och tycke.
Personligt är det du kan tänka dig att skriva på ett vykort. Privat är det du skulle skriva i dagboken eller prata om med en nära vän.

Vissa blir i stället stela och opersonliga i sin strävan att vara professionella. Det finns ingen motsättning mellan att vara professionell och personlig. Däremot tappar personalen sin professionella roll om den går in och blir privat. I den professionella rollen ligger att behandla alla rättvist och på ett likvärdigt sätt. Detta är en balansgång där man spelar på sig själv som instrument. Många utvecklar en trygghet över åren, medan andra verkar ha ett behov av att göra sig själva mer intressanta genom att berätta intima berättelser ur livet.  

Reflektionsfrågor kring värdighet i mötet
Undersköterska:
• Vad gör ni för att påminna varandra om att inte låta stress gå ut över mötet med den boende?
• Tänker ni på att ni går in i den boendes hem när ni går in i en lägenhet?
• Finns det någon boende som verkar mer mån om sitt revir och där ni behöver göra något särskilt?
• Är det någon som upplever det genant i samband med toalettbesök e.d. och där ni känner att ni behöver visa extra hänsyn?
• Skapar vi förutsättningar för de som kommer in på boendet som tillfälliga besökare att skapa ett bra möte?
• Vad pratar du med de boende om för att bygga en relation?
• Har du eller har du haft kollegor som blir för privata i relationen till de boende?
• Hur skulle du agera om situationen uppstod ?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni som ledare för att föregå med gott exempel?
• Har ni någon gemensam policy för hur ni gör när ni går in i någons lägenhet?
• Vad gör ni för att skapa en professionell kultur på boendet?
• Hur är du som professionell gentemot de boende och övriga medarbetare?
• Har ni en gemensam syn på bemötande i verksamheten?

Boende och närstående:
• Tar sig alla företrädare för verksamheten tid att stanna upp och lyssna, när du eller din närstående vill säga något eller ställa en fråga?
• Upplever du att medarbetarna är professionella?

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus