Värdighet i mötet - ett profesionellt förhållningssätt

Allt ska gå så fort. Dessvärre kan den kulturen även sprida sig in på äldreboendet. I yrkesrollen på äldreboendet möter vi de boende i olika situationer. Vi behöver då kunna samtala på ett avslappnat sätt. Det gäller att kunna vara såväl professionell som personlig. Om man går över gränsen och blir alltför privat riskerar man att förtroendet för yrkeskunnandet undermineras. Det är lätt att hamna i press och som vårdpersonal ska vi alltid vara "den vuxna i rummet". Det är ett professionellt förhållningssätt och bemötande.

Foto: Mostphotos

Den stressade verksamheten


Undersköterskor, legitimerad personal och chefer rusar runt för att åtgärda diverse problem. Det blir viktigare att göra än att vara. För den som är beroende av andras hjälp kan det innebära att man inte ber om det man gärna skulle vilja. Professionalitet innebär att inte låta stress gå ut över mötet med den enskilde.

I ett radioprogram berättade en kvinna om den läkare som kom för att konstatera dödsfallet när hennes mamma hade dött. Läkaren kom in i rummet på äldreboendet i snöiga stövlar och med kappan på, tog fram en spegel som hon satte över munnen och konstaterade att mamman var död, varpå hon lämnade rummet. Hon gjorde ingen ansträngning att skapa kontakt med de närstående och efterlämnade smutsiga blöta skoavtryck. För mig som professionell låter det konstigt då konstaterande av dödsfall kräver en genomgående undersökning, men detta var den närståendes upplevelse av besöket.

Det händer att sjuksköterskor och undersköterskor i hemsjukvården inte tar sig tid att hänga av sig ytterkläderna vid hembesök. Medarbetare på äldreboende bär inte ytterkläder, men kan ändå i kroppsspråk och attityd förmedla brådska. Vi uppfattar en person som väljer att stå upp och prata medan vi sitter ner eller som inte tar sig tid att hänga av sig kläderna eller ser ut som om de är jäktade. Den boende kanske då tänker “Vågar jag ställa den där besvärliga frågan om hon är jäktad?” eller “ Hinner jag få hjälp med toalettbesök?” För den som lider av afasi eller har svårt att kommunicera av andra skäl kan sådana signaler skapa osäkerhet och nedstämdhet.

Att vara professionell


Sätt samtal om kommunikation på agendan för personalmöte. Det finns aldrig någon ursäkt för dåligt bemötande. Vi har ett gemensamt ansvar för att sätta stopp för varje negativ tendens och utveckla ett professionellt förhållningssätt. Handledning, samtal om värdegrund och bemötande, kunskaper om lex Sarah, reflektion över händelser och avstämningar i personalgruppen är några sätt att förebygga.

Vid några tillfällen i mitt yrkesliv har jag stött på medarbetare som tappat geisten och som inte längre har förmågan att se människan eller känna sig in i den boendes situation. Medarbetare som fått byta arbetsgivare flera gånger till följd av upphandling och inte fått vare sig uppmuntran eller fortbildning under flera år kan tappa engagemang och drivkraft.  

Människor som arbetar i vårdande yrken behöver återkommande handledning och fortbildning för att klara av att hantera olika situationer som uppkommer. Handledning är en nödvändighet speciellt i situationer när personalen påverkas känslomässigt. Det kan då vara svårt att inte agera utifrån den egna känslan. För att kunna tillgodogöra sig handledning måste den vara regelbundet återkommande.

Handledningen kan innehålla många olika perspektiv exempelvis att lära sig bemöta andra värdigt trots att du själv inte får respekt. Människor med demenssjukdom kan uppträda irrationellt och ibland aggressivt. Medarbetaren i vården måste använda sig själv som verktyg för att nå fram. Att lära av kollegor och att bättre förstå den enskilde ger verktyg i mötet. Handledning och fortbildning kan vara stöd för ett förändrat arbetssätt.

Reflektion är en bra metod som leder till minskad stress och som hjälper personalen att komma fram till bra lösningar och ställningstaganden vid etiska dilemman. För att bibehålla förmågan att hjälpa andra måste vi lära oss hantera de känslor som svåra möten väcker inom oss. Därför är möjligheten till handledning och reflektion så viktig. Att vårda medarbetare måste vara viktigare än att vårda bilarna.

Enligt Wikipedia är ett professionellt förhållningssätt är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång sikt - gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att visa respekt, intresse, värme medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande.

Reflektion - värdighet i mötet
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad gör ni för att påminna varandra om att inte låta stress gå ut över mötet med den boende?
• Är det någon som upplever det genant i samband med toalettbesök e.d. och där ni visar extra hänsyn?
• Ger vi tillfälliga besökare på äldreboendet förutsättningar för ett bra möte?
• Har du eller har du haft kollegor som blir för privata i mötet med andra?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Har ni någon gemensam policy för hur ni gör när ni går in i någons lägenhet?
• Vad gör ni för att skapa en professionell kultur?
• Hur är du som professionell gentemot de boende och övriga medarbetare?

Boende och närstående:
• Tar sig alla företrädare för verksamheten tid att stanna upp och lyssna, när du eller din närstående vill säga något eller ställa en fråga?
• Upplever du att medarbetarna är professionella?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus