Som närstående kan det vara viktigt att vet om mamma har fått gå på promenad idag.

På ett äldreboende pågår hela tiden aktiviteter av olika slag. Samtidigt så kan det vara så att den boende inte kommer ihåg om de har varit ute eller deltagit i aktiviteter. Då är det viktigt att det dokumenteras på ett enkelt sätt.  

Foto: Mostphotos

En viktig princip i all kvalitetsledning är spårbarhet. Går det att följa att alla aktiviteter i en process verkligen genomförts.  

När en Volvo byggs inser alla att varje bil måste vara säker. Varenda del måste vara korrekt monterad, så att det inte visar sig att någon hade glömt att montera bromsrören korrekt. Borde det inte vara lika viktigt att alla följer processerna korrekt när vi arbetar med människor? Samtidigt finns en utmaning i och med att processen måste anpassas till den människa som får omsorgen

Kulturen ser lite annorlunda ut i vården. På något sätt så litar man på att alla vårdmedarbetare ska göra sitt bästa och att det därför ska bli bra. Det finns delar av vårdapparaten där denna typ av noggrannhet finns. Det gäller exempelvis på labb och i apoteksvärlden. Även tandvården har mer tydliga processer som följs. Likaså har laboratorier full koll på sina processer. Ett prov som hamnar i fel provrör eller hanteras fel blir inte möjligt att analysera eller i värsta fall ger felaktiga provsvar.  

När det gäller läkemedelshanteringen brukar det vara ganska enkelt att spåra vad som är gjort. Enheter som har elektronisk signeringen kan göra det med än större exakthet. Men hur är det med rörelseträning som är ordinerad eller sådant som överenskommits i genomförandeplanen. Likaså kan det vara viktigt att följa vikten eller att sår blivit omlagda.

På ett äldreboende kan det vara viktigt att veta vilka som erbjudits att delta i aktiviteter, promenader eller fått göra något speciellt under egen tid. Likaså att någon boende tackat nej till att delta. Annat som kan vara viktigt att ha koll på är när den boende fick duscha senast eller när lägenheten städades.  

Det kan också vara viktigt att följa upp hur lång tid de boende får vänta på larm vid olika tidpunkter på dygnet och att livsmedel har hanterats korrekt.  

Undersköterska: Finns det områden där ni borde ha bättre koll på att det som ska göras blir gjort? Har ni haft några avvikelser där det inte gått att reda ut vad som hänt egentligen?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut: Är det bra följsamhet till det som överenskommits i genomförandeplaner eller ordinerats i en vårdplan? Skiljer det sig med följsamheten? Om det gör det, vad beror det på? Går det att förbättra följsamheten genom att förbättra spårbarheten?

Boende och närstående: Ges de vårdinsatser som är beslutade på ett korrekt sätt? Dokumenterar medarbetarna så att det går att se vad som blivit gjort?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-12-11 04:00 09 Mat och måltid, 16 Sjukdom och död
  Har ni boende som lider av benskörhet?
  info
 • 2023-12-07 04:00 05 Planering
  Samordnad vårdplanering
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-04 04:00 13 Hygien, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Munvård - viktigare än många tror
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-12-01 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Finns det utrymme för lite guldkant?
  info
 • 2023-11-30 00:00 14 Läkemedelshantering
  Har ni bra ordinationsunderlag för läkemedelshanteringen?
  info
 • 2023-11-27 04:00 09 Mat och måltid, 05 Planering, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Måste alla dagar vara likadana?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus