Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?

Den tekniska utvecklingen går fort i äldreomsorgen. Hänger ni med och är tekniken säker?

Foto: Mostphotos

Ett äldreboende fick strömavbrott. Det fanns ingen reservkraft. Huvudnyckeln var också inlåst i ett elstyrt skåp. Det innebar att personalen inte kom in på de boendes rum under två timmar. Nu hände detta på efternatten, men vad hade hänt om det skett inför frukosten?

Många vårdboenden blir alltmer tekniskt komplexa. Låssystem är ett teknikområde. Ett annat är larm. Det finns enheter som har tillgång till webbkamera på varje rum. TV-skärmen är en informationskanal och kan användas för exempelvis att göra närstående delaktiga i samband med vårdplaneringar.  

Det finns också digitala mjukdjur, läkemedelsautomater och matningsrobotar men dessa används inte i så stor utsträckning än. Vården har sedan länge använt sängar med elektisk hissanordning och inställningsmöjligheter. Trycksårsförebyggande madrasser är också väl beprövade.  

Sedan länge finns ett stort antal medicinsktekniska produkter som erbjuds den som behöver. Rollatorer, rullstolar och andra förflyttningsredskap är idag en självklar del av vården. De liftar som finns  underlättar medarbetarnas arbete och gör att de kan undvika obekväma arbetsställningar och tunga lyft.  

När det gäller larm så finns det sänglarm, rörelselarm samt larmanordningar för att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet. Inom hemtjänst används även larm som signalerar om inte kylskåpet öppnats på en viss tid. Tittkamera, där nattbesöket görs digitalt är en annat exempel på teknisk utveckling.  

Det är relativt vanligt att nybyggda äldreboenden installerar tvättmaskin i varje lägenhet. Det underlättar för den äldre och medarbetarna som lätt kan tvätta upp textilier som blivit nersmutsade.  

Journalsystemen har i de flesta fall varit digitala under flera årtionden. Alltfler enheter inför digitala signeringslistor som också påminner och säkerställer att den äldre får alla insatser som hen behöver för att ha en bra vardag.  

En del boenden erbjuder också de äldre möjlighet att låna datorer eller ha tillgång till fritt Wi-fi. Andra erbjuder tillgång till gym med diverse olika träningsredskap. Tvillingcykel är ett redskap som ger de boende möjlighet att komma ut och känna fartvinden.  

Samtidigt går det också att  se att det vid byggandet av äldreboenden finns en risk att ny teknik prioriteras medan mänskliga värden glöms bort. Det bör vara enkelt för äldre att lätt kan komma ut. Det borde inte få byggas äldreboenden utan tillgång till trädgård. Äldrevården ska kunna erbjuda de äldre utevistelse. På många enheter är möjligheterna till utevistelse begränsad. Andra enheter jobbar hårt för att de äldre ska få komma ut så ofta som möjligt. En enkel hiss från enheterna ner till trädgården kan vara en investering som gör stor skillnad i möjligheterna att komma ut.  

Undersköterska: Har ni testat några nyare tekniska hjälpmedel? Hur fungerar det? Finns det hjälpmedel som saknas idag? Har ni idéer på hjälpmedel som borde utvecklas? Har ni de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att underlätta ert arbete?

Chef och legitimerad personal: Vad händer med dörrarna vid ett strömavbrott? Är alla dörrar helt plötsligt låsta eller olåsta? Finns det reservsystem? Vad händer om låssystemen till läkemedelshanteringen krånglar? Finns det en avbrottsplan som är känd av personalen?  

Närstående: Används tekniska hjälpmedel på äldreboendet? Är de anpassade till de äldres behov? Används några hjälpmedel där den boende själv styr över användningen, förstår er anhörige i så fall hur utrustningen fungerar och hur den ska hanteras?  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2022-05-03 07:10

  Gav dubbel maxdos morfin - patienter dog

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 16:05

  Avloppsrester lämnades kvar på golvet på äldreboende

  Läs mer >>

  info
 • 2022-04-28 13:23

  Man på äldreboende i Uppsala satte mat i halsen – avled

  Läs mer >>

  info
 • 2022-10-03 04:00 03 Ledarskap, 15 Handlingsberedskap
  Ledarskap, team och individ
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-29 04:00 09 Mat och måltid
  Trivsamma måltider och måltidsmiljöer
  info
 • 2022-09-26 04:00 01 Kvalitet
  Ett äldreboende är ett hem
  info
 • 2022-09-22 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund
  Äldre har rätt till kvalitet i omsorgen
  info
 • 2022-09-19 04:00 19 Samhället utanför, 02 Värdegrund, 04 Bemötande
  Begravning och dödsbo
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2022-09-15 04:00 19 Samhället utanför
  Många äldre behöver personligt stöd med ekonomi och hjälp i livet.
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus