Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.

De gröna i Bayern efterlyser mer sex för människor på äldreboenden och Joe Bidens läkemedelsreform ger billigare läkemedel till boende på äldreboenden.

Tyskland
Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet
Källa: Tidningen Nordbayern.
De gröna i Bayern efterlyser mer sex för människor på äldreboenden. De menar att människor även vid hög ålder ofta fortfarande har sexuell lust. Det är svårt att tillfredsställa sina sexuella behov vare sig det beror på platsbrist eller brist på partner

Om boende på äldreboenden vill leva ut sina sexuella behov finns det ofta inga möjligheter för dem att göra det. Detta leder till frustration, men kan också leda till övergrepp på vårdpersonalen. Florian Siekmann, vice ledare för De gröna i Bayerns delstatsparlament, kräver därför att möjligheterna för så kallat sexarbete på äldre- och äldreboenden utökas.

Parlamentsledamöterna skriver i en inlaga till bayerska hälsoministeriet att:
"Sexualitet är en del av vårt liv. Den är en del av vår personlighet och oumbärlig. På många vårdinrättningar saknas de grundläggande förutsättningarna och enbart bristen på kommunikation gör det svårt att uppnå en känsla av trygghet som skulle vara nödvändigt för framgångsrik intimitet".

Vidare kritiseras även
Att invånarna har liten eller ingen tillgång till information i ämnet sexuellt stöd. "Boende saknar ofta sexpartners och information om hur man hittar dem."
Det bayerska hälsoministeriet, med Klaus Holetschek (CSU) i spetsen, har inga uppgifter om så kallat sexarbete på vårdinrättningar eller motsvarande kontaktpersoner. I svaret står det att rum alltid ska finnas tillgängliga för tillfredsställelse av sexuella behov.

Det är dock viktigt att "säkra de boendes skydd och välbefinnande med hänsyn till deras oberoende, självbestämmande och eget ansvar". Så om du vill dra fördel av sexuell ledsagning måste de organisera det själv och se till att inte störa någon annan.

USA
Framgång för läkemedelsreform
I ett pressmeddelande från Vita huset presenteras en rapport om den läkemedelsreform President Biden genomförde när han tillträdde som president. Den har medfört att läkemedelskostnaderna för seniorer i hela landet har sjunkit drastiskt. Innan reformen så betalade amerikaner två till tre gånger mer för läkemedel än människor i andra länder. De har också kunnat införa ett inflationsskydd på läkemedel. Om läkemedelsföretagen höjer sina priser snabbare än inflationen så måste de ge rabatter till Medicare.

Medicare är ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem i USA. Det gäller för personer som är minst 65 år eller funktionshindrade. Ett krav är att man själv eller ens make/maka ska ha haft en anställning som är täckt av Medicare i minst tio år.

Biden föreslår nu i kommande budget att Medicare ska få mandat att förhandla om ännu fler läkemedel och han hoppas att det även ska kunna gälla för patienter som inte omfattas av Medicares sjukförsäkring. Flera läkemedelsföretag, bl.a. Eli Lilly och Novo Nordic har meddelat att de möter presidentens uppmaning och sänker priserna för insulin.

Rapporten antyder att 3,4 miljoner seniorer och personer med funktionsnedsättning kan spara i genomsnitt 70 USD per år på grund av gratis vacciner.

Bjäre kommun
Narkotikaklassad medicin stals på äldreboende
Källa: Carina Nilsson Bjäre NU
80 narkotikaklassade tabletter har stulits hos sammanlagt fem vårdtagare på ett av kommunens särskilda boenden.
– Vi ser väldigt allvarligt på det här. En anställd har fått en skriftlig varning och vi har skärpt våra rutiner, säger Suzanne Madar Bilalli som är avdelningschef för äldrevården.

Händelsen är polisanmäld och utredningen pågår. Kommunen har också bytt läkemedelskåp till nya med digitala lås så att det går att se vilka medarbetare som haft tillträde till skåpen.

Tyskland
Väpnat rån på ett äldreboende
Källa Bild:
Man kan ju utgå från att ett äldreboende ska vara tryggt och säkert. Men i Hamm, en bit utanför Dortmung skedde ett väpnat rån på ett äldreboende i fredags kväll. Enligt polisrapporten ska en rånare ska ha hotat en anställd med en pistol! Kvinnan skadades inte vid händelsen, uppger en polistalesman.

Fakta är fortfarande oklara, sade polisens talesman. Vad som stulits återstår att klargöra. Sökandet efter gärningsmannen fortsatte under morgonen.

Australien
Källa: Abc.net/news Ruth Brook och Rosanne Maloney
Rasismen "elefant i rummet" på Australiens äldreboenden
Pratik Sigdel från Nepal säger att han snabbt fick lära sig att acceptera rasism som en del av sitt jobb som äldreomsorgsarbetare. Den första dagen som han arbetade inom äldreomsorgen blev har tillsagd av en boende att åka tillbaka till där han kom ifrån.Han hade kommit till Australien mindre än ett år tidigare och kom in i ett jobb där rasism blev en del av hans vardagliga yrkesliv. Rasismen var så vanligt att han accepterade det som en del av jobbet.

Experter säger att rasism från äldrevårdsinvånare gentemot arbetare är en vanlig fråga i sektorn som ofta förbises. Den federala regeringens 2020 års folkräkningsrapport för äldreomsorgsarbetare visade att 35 procent av de direkta medarbetarna inom äldreomsorgen identifierades som kulturellt och/eller språkligt olika, vilket är en ökning med 26 procent från 2016.

Studier visar också att migrantmedarbetare skaffar sig en professionell vårdutbildning i högre grad än de medarbetare som är infödda australiensare. Behoven av migrantmedarbetare i äldreomsorgen i Australien bedöms öka framöver.

Många av migrantmedarbetarna är oroliga för att förlora sina jobb eller arbetstillstånd om de tar upp frågan. Återkommande rasistiska angrepp riskerar också att tära på självkänslan. De har rätt till en god arbetsmiljö precis som andra.

Många boende på äldreboende lider av demenssjukdomar. Det kan vara nästan omöjligt att ändra de boendes beteenden och främja respektfulla relationer. Men det kan ju inte innebära att medarbetarna inte ska få stöd. "Om du inte kan känna dig trygg på jobbet, hur ska du då kunna göra ett bra arbete?"


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev