Internationell utblick v 4 2023

Vi tar ett nytt grepp och gör en internationell utblick på vad som händer i äldreomsorgen

Sverige
I Sverige har Älmhults kommun gjort en lex Sarah-anmälan
En omsorgstagare som larmat ett flertal gånger under natten hittades på morgonen nedkissad och uttorkad i sin säng. En lex Sarah-anmälan är upprättad och det ska bli intressant att följa vilka åtgärder Älmhults kommun vidtar för att händelsen inte ska återupprepas.

Tyskland
I Tyskland tvingas ett äldreboende i Rastatt nära Karlsruhe stänga, då hyresavtalet löper ut.

Det får till konsekvens att de 50 personer som bor på äldreboendet måste flytta till andra äldreboenden. De boende erbjuds att flytta till andra vårdboenden hos samma vårdgivare eller till andra vårdgivare. Stängningen är sannolikt tragisk för de många äldre som förlorar sina hem. Särskilt personer med demens har svårt att klara av att byta plats. Man får hoppas att flytten går smidigt

Vårdgivaren hoppas att många anställda vill stanna och arbeta vid andra enheter inom företaget men att det även finns andra leverantörer som kan vara intresserade av deras tjänster. För utbildade sjuksköterskor råder det sedan flera år stor brist, så de har inga svårigheter att hitta nya anställningar.

USA
I USA förutspås följande avseende hemvård inför 2023.

Det skakiga världsläget gör det svårt att förutspå vad som komma skall inom hemvårdens värld. Trots det är de flesta amerikanska experter optimistiska inför framtiden.
Kostnaderna för medicinskteknisk utrustning i hemmet kommer förbli ett stort problem. Förhoppningsvis kommer Covid-19-pandemin att lägga sig. För de som levererar medicinskteknisk utrustning som används i hemmet är blodsocker- och saturationsmätare (mätning av blodets syresättning) särskilt viktiga.

Möjligheterna att erbjuda digital vård behöver också permanentas. Ett stort antal människor som hittills under pandemin haft vårdinsatser via Medicaid riskerar förlora dem och därmed få ökade kostnader för sina medicinsktekniska produkter. Experterna anser att ersättningarna genom Medicare måste bli mer stabila och återspegla hela kostnadsomfånget för att erbjuda hemvård av hög kvalitet.

Hemvård av god kvalitet ses också som en viktig komponent för att möta behoven hos en åldrande befolkning under de närmaste decennierna. Samtidigt måste hemvårdsleverantörerna göra verksamheten mer effektiv för att möta kostnadsökningarna till följd av inflationen. Frågorna som uppstår är desamma som hos oss. Bättre inköpsrutiner, reklamera bristfälliga varor, sänkta transportkostnader osv. Även möjligheterna att outsourca funktioner eller att sluta utföra vissa tjänster nämns som möjligheter. Likaså behöver vårdgivare fundera på i vilken mån ny teknik kan användas. Senaten överväger också möjligheter till en ökad finansiering.

Brist på medarbetare i hemvården föreligger även i USA.

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2023-10-02 04:15 16 Sjukdom och död
  Urinvägsinfektioner kan ofta förebyggas
  info
 • 2023-10-01 04:00 09 Mat och måltid, 04 Bemötande, 15 Handlingsberedskap, 12 Personlig omvårdnad
  Hur ser ni till att inte sillen hamnar på risgrynsgröten?
  info
 • 2023-09-28 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Första intrycket är viktigt - det gäller även på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-25 04:00
  Hot och våld i vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-09-21 04:00 05 Planering, 07 Riskhantering
  Akuta händelser
  Foto-Tommy-Alvén-Mostphotos
  info
 • 2023-09-20 04:00 02 Värdegrund, 04 Bemötande, 12 Personlig omvårdnad
  Pratar ni någon gång om sexuella behov hos era boende?
  info
comments powered by Disqus