Äldreboenden runt om i världen

Det händer saker inom äldreomsorgen även i andra länder. Ibland kan man känna viss igenkänning.

Sverige
Från 1 juli 2023 är ”Undersköterska” en skyddad yrkestitel i Sverige. Det innebär att det är olagligt att kalla sig undersköterska om du inte har yrkesbevis. Den som den 1 juli har en fast anställning har 10 år på sig att skaffa yrkesbeviset, men för den som går på vikariat eller är under utbildning är det mer brådskande. Intressant är att det också är först 1 juli som man kan söka om ”skyddad yrkestitel”. En personlig reflektion är att det kan bli stora svårigheter med bemanningen inom exempelvis hemsjukvården i Stockholm där regelverket betalar timersättning för ”undersköterska” eller sjuksköterska. Där händer det att personer under annan vårdutbildning går in som vikarier. Misstänker att det kan bli mer kaos än det normalt sett är på flera håll i vården. Kompletterande information kommer i april, enligt Socialstyrelsen, ungefär samtidigt som verksamheterna bör ha sin sommarplanering klar.

En äldre man i Uppsala blev liggande med bruten höft. Mannen blev inskickad till akuten men läkaren bedömde att det inte behövdes någon röntgen. När närstående besökte mannen några veckor senare upptäckte de att han var sängliggande. Röntgenundersökning visade att höften var bruten. Händelsen är Lex Maria-anmäld.  Källa TT

Lekebergs kommun har gjort en Lex Sarah-anmälan av ett äldreboende i kommunen. Bristerna som framkommer visar att boende inte fått mat i tillräcklig omfattning, blivit sängliggande flera dagar, haft överfulla inkontinensskydd och inte blivit rakade och duschade. .

USA
För ett år sedan lyfte Biden frågan om minimibemanning på äldreboenden. Nu håller myndigheterna på att ta fram underlag för att sätta en minimistandard. Vårdgivarnas motstånd och argumentation mot en minimibemanning har varit kraftfull medan de boendes rätt till kvalitet i vården och medarbetarnas arbetsmiljö hamnar i bakgrunden menar ”The National Consumers Voice”. Frågan känns igen då Socialstyrelsen försökte sig på samma sak för några år sedan.  

USAs motsvarighet till Socialstyrelsen (HHS) har föreslagit en regel som ska tvinga vårdhem att öppet redovisa om de är ägda eller styrda av bolag vars främsta syfte är investeringar som ska ge avkastning. Bakgrunden är en trend där HHS menar att kvaliteten sjunker samtidigt som kostnaderna ökar. Även detta är en följd av president Bidens ambition att höja kvaliteten på äldreboenden. Källa: advisory.com

Inflationen får medarbetare på offentliga äldreboenden i Minnesota att söka sig till andra yrken. Det medför att det saknas personal. I slutändan blir det de boende som får betala priset i form av sämre omsorg enligt radiokanalen Fergus now, Lokal News.

Ett vårdboende i Illinois bötfälls för tre händelser där vården brister. Det handlar om bristande sårvård, bristande tillsyn då en dement person kunde lämna vårdboendet utan att någon märkte att hen var borta och bristande rutiner för provtagning av Covid-19 på medarbetare med symtom. Källa: Journal Star

Grekland
Med en ökande medellivslängd finns en oro för tillsynen av äldreboenden. I samband med tillsyn på ett äldreboende i sydvästra Aten framkom att åtta personer som saknade närstående som tittar till dem levde under miserabla förhållanden. Dessa åtta flyttades omedelbart i samband med inspektionen till andra vårdboenden. De övriga 35 boende fick flytta den dag då äldreboendet stängdes ner. Närstående fick hjälpa till med flytten av de boende. Källa: Ekathimerini.com

Storbritannien
Antalet sängar på äldreboenden minskade den senaste 12 månaders perioden. Detta i ett läge då sängplatsbristen på sjukhus är på krisnivå och det finns behov av att skriva ut tusentals patienter till den sociala omsorgen. En av orsakerna är svårigheten att rekrytera medarbetare som i sin tur bland annat beror på att andra branscher betalar bättre.

Schweiz
I Schweiz har en Socialdemokratisk ledamot av kantonparlamentet i Schwyz väckt debatt genom att lyfta  frågan om rätten till frivillig dödshjälp för personer som bor på äldreboenden. Källa Pilatus Today

Danmark
En tidigare anställd på ett vårdhem i Randers på Jylland dömdes till 16 års fängelse för att ha försökt förgifta fyra vårdtagare. De boende på äldreboendet fick starka doser av olika läkemedel. En av de fyra, en 81 årig dam avled. Källa: DN

Tyskland
En 46-åring kvinna står nu inför tingsrätten i Hildesheim. Hon anklagas för vållande till död och kroppskada samt förfalskning av handlingar. Kvinnan ska ha fejkat en dubbelvaccination mot Covid-19 genom att visa upp ett falskt vaccinationskort. I slutet av november 2021 ska hon själv obemärkt ha smittats av Corona och smittat en kollega i äldreboendet under en fikapaus. Sammanlagt 5 anställda och elva invånare blev smittade under de följande dagarna och veckorna. Tre kvinnor i åldrarna 80, 85 och 93 dog.

Erland Olsson
Kvalitet i äldreomsorgen
Bättre vård varje dag
Sofrosyne

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev