Har ni en trygg hantering av miljöfarligt avfall i verksamheten?

Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

Foto - Mostphotos

Nålar och provtagningsstickor är riskavfall och ska hanteras på särskilt sätt för att undvika att någon skadas. Likaså ska överblivna läkemedel återlämnas till apotek eller omhändertas som riskavfall.  

Vissa läkemedel har miljöpåverkan när de utsöndras ur kroppen. För många är de ändå ett nödvändigt behandlingsinslag, men det finns skäl över vad man kan göra med för att hjälpa som ett alternativ till medicinering. Många tänker inte på att använda hormonplåster ska återlämnas till apoteket istället för att hamna i vanliga soporna. Förutom påverkan på djur och natur kan även människan ofrivilligt få i sig läkemedelsrester via exempelvis dricksvatten, en inte helt angenäm vetskap. Använda smärtplåster måste också återlämnas till apotek då dessa innehåller opioider som kan missbrukas om de råkar komma i fel händer.

Det pågår en diskussion om läkemedels miljöpåverkan. Det finns inte några miljömärkta läkemedel. Miljöutsläppen kan variera mellan olika fabriker som tillverkar samma läkemedel. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Som konsumenter eller förskrivare går det  inte idag att påverka valet av läkemedel till det som ger minst miljöpåverkan. Det går inte heller att välja de läkemedel som har minst miljöpåverkan vid inköp på apoteket.  

Det som går att  göra är att be läkaren att skriva ut en provförpackning som första förskrivning, för att se om läkemedlet fungerar. Det går också låta bli att hämta ut läkemedel i stora doser i förtid. Det räcker med att ha de läkemedel som behövs för den närmaste månaden. Likaså se till att läkemedel, sprutspetsar och annat riskavfall hanteras som riskavfall.  

Undersköterska: Har ni tillgång till behållare för hantering av riskavfall exempelvis insulinspetsar på enheten? Hur gör ni om ni tappar läkemedel på golvet?  

Chef och legitimerad personal: Har ni trygga rutiner för att skicka tillbaka kasserade läkemedel? Mäter ni hur mycket läkemedel ni kasserar? Följer ni upp svinnet och funderar på hur det kan minskas?  

Närstående: Verkar enheten ha ett bra miljötänkande? Finns det återvinning tillgänglig för det som de boende kastar?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-23 06:17
  Rätt till sexuell hjälp på äldreboendet m.m.
  info
 • 2023-03-17 11:10
  Patientsäkerhetsberättelse
  info
 • 2023-03-16 05:58 Debatt
  Utblick v 11
  info
 • 2023-03-13 04:00 15 Handlingsberedskap, 02 Värdegrund, 01 Kvalitet, 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 05 Planering
  Kunskapsutvecklingen inom äldreomsorgen går fort.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-06 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-02-28 09:50
  Äldreboenden runt om i världen
  info
comments powered by Disqus