All vårdverksamhet ska ha trygga rutiner för att minimera verksamhetens miljöpåverkan

Läkemedelsanvändningen påverkar miljön. Som konsument finns idag ingen möjlighet att välja mest miljövänlig medicin. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Se till att överblivna läkemedel och sprutspetsar till återlämnas till apoteket eller tas omhand på rätt sätt.

Foto - Mostphotos

Riskavfall


Nålar och provtagningsstickor är riskavfall och ska hanteras på särskilt sätt för att undvika att någon skadas. Likaså ska överblivna läkemedel återlämnas till apotek eller omhändertas som riskavfall.  

Vissa läkemedel har miljöpåverkan när de utsöndras ur kroppen. För många är de ändå ett nödvändigt behandlingsinslag, men det finns skäl över vad man kan göra med för att hjälpa som ett alternativ till medicinering. Många tänker inte på att använda hormonplåster ska återlämnas till apoteket istället för att hamna i vanliga soporna. Förutom påverkan på djur och natur kan även människan ofrivilligt få i sig läkemedelsrester via exempelvis dricksvatten, en inte helt angenäm vetskap. Använda smärtplåster måste också återlämnas till apotek då dessa innehåller opioider som kan missbrukas om de råkar komma i fel händer.

Det pågår en diskussion om läkemedels miljöpåverkan. Det finns inte några miljömärkta läkemedel. Miljöutsläppen kan variera mellan olika fabriker som tillverkar samma läkemedel. Rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva läkemedel återfinns i naturen. Som konsumenter eller förskrivare går det  inte idag att påverka valet av läkemedel till det som ger minst miljöpåverkan. Det går inte heller att välja de läkemedel som har minst miljöpåverkan vid inköp på apoteket.  

Det som går att  göra är att be läkaren att skriva ut en provförpackning som första förskrivning, för att se om läkemedlet fungerar. Det går också låta bli att hämta ut läkemedel i stora doser i förtid. Det räcker med att ha de läkemedel som behövs för den närmaste månaden. Likaså se till att läkemedel, sprutspetsar och annat riskavfall hanteras som riskavfall.  

Ett äldreboende kan arbeta för att värna om miljön på flera olika sätt. Här är några exempel:


- Energianvändning: Installera energieffektiv belysning och apparater, och använd smarta energikontroller för att minska onödigt energislöseri. Utbilda personal och boende om att stänga av ljus och elektroniska enheter när de inte används.
- Avfallshantering: Införa en tydlig återvinningspolicy och se till att det finns tillräckligt med separerade avfallskärl för olika typer av material. Utbilda personal och boende om korrekt avfallshantering och återvinning.
- Mat och kost: Införa en "grön" meny som inkluderar ekologiskt odlade produkter och vegetariska alternativ. Minska matsvinn genom att planera måltiderna ordentligt och donera matrester till välgörenhetsorganisationer eller ta hand om på ett säkert sätt för senare användning.
- Gröna utrymmen: Skapa gröna och välbefinnande utrymmen för de boende att njuta av, som trädgårdar och gröna tak. Använd naturliga metoder för ogräs- och skadedjursbekämpning och undvik användning av kemikalier.
- Utbildning och medvetenhet: Utbilda personal och boende om vikten av att värna om miljön och hållbarhet. Ordna workshops, föreläsningar och utflykter med fokus på miljö och hållbarhet.
- Samarbeta med andra: Delta i lokala miljöinitiativ, samarbeta med miljöorganisationer och andra äldreboenden som också arbetar för miljöfrågor. Byt erfarenheter och bästa praxis för att gemensamt bidra till en bättre miljö.

Smärtplåster för äldre
Tänk på att smärtplåster också innehåller läkemedelsrester och ska hanteras som läkemedelsavfall. Det kan även finnas restprodukter i smärtplåster som kan missbrukas.

Genom att implementera dessa och liknande åtgärder kan ett äldreboende bidra till att minska sin miljöpåverkan och samtidigt främja en hållbar framtid.

Läs merMiljöarbete på äldreboende

Reflektionsfrågor -riskavfall
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni tillgång till behållare för hantering av riskavfall exempelvis insulinspetsar på enheten?
- Hur gör ni om ni tappar läkemedel på golvet?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni trygga rutiner för att skicka tillbaka kasserade läkemedel?
- Mäter ni hur mycket läkemedel ni kasserar?
- Följer ni upp svinnet och funderar på hur det kan minskas?  

Boende och närstående:
- Verkar enheten ha ett bra miljötänkande?
- Finns det återvinning tillgänglig för det som de boende kastar?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-05-28 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation
  Vikten av tydliga rutiner på äldreboendet: Att göra det "Lätt att göra rätt"
  Foto: Pixabay
  info
 • 2024-05-23 04:00 04 Bemötande, 05 Planering, 03 Ledarskap
  Vad kan ni göra för att ert boende ska vara attraktivt för den som ska flytta in?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-22 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-05-21 04:00 01 Kvalitet, 06 Dokumentation, 07 Riskhantering, 03 Ledarskap
  Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling
  Foto Pixabay
  info
 • 2024-05-17 04:00 01 Kvalitet, 15 Handlingsberedskap, 05 Planering
  Strategisk Planering för Kompetensutveckling på Äldreboendet: Att Stärka Personalens Färdigheter och Kvalifikationer
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-05-13 04:00 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Det är viktigt att ha ett samtalsklimat med högt i tak. Härskartekniker och repressalier sänker kvaliteten.
  Foto-Michael-Erhardsson-web
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev