Den verkliga värdegrunden syns i de administrativa rutinerna.

Kravbrev, krav med kort varsel, att bollas runt mellan olika vårdgivare utan tydlig information är exempel på administrativa rutiner som skapar stress och obehag för boende och närstående. När inte de administrativa rutinerna harmoniserar med värdegrunden riskerar de bygga ett misstroende mellan vården och den boende och deras närstående. Det kan vara viktigt att känna till hur de administrativa rutinerna fungerar för boende och närstående. När betalningstider, straffavgifter och indrivning av fakturor blir ett kännetecken påverkar det tilltron till verksamheten.

Pappan till en nära vän till mig hade pigg och glad åkt iväg på besök till sin tvillingbror i södra Sverige. Där insjuknade han och blev inlagd i på ett sjukhus. Efter några dagar flögs han till sin hemort för fortsatt vård. Där vårdades han under några dagar på ett regiondrivet sjukhus innan han flyttades över till en geriatrikavdelning på ett sjukhus som drivs av en privat vårdgivare. Förflyttningen skedde med kort varsel. Han vårdades 12 dagar på den privata geriatrikavdelningen. Därefter skickades han med ambulans akut tillbaka till det regiondrivna sjukhuset där han avled vid ankomsten till akuten.

Administrativa rutiner


Nu kommer vi till de administrativa rutinerna. Från sjukhuset i södra Sverige dröjde det länge innan fakturan kom. Från det offentliga sjukhuset på hemorten kom fakturan 12 dagar efter avslutad vård och med 30 dagars nettobetalning. Den privata enheten skickade en faktura först med 30 dagars nettotid dagar efter avslutad vård. Tre dagar senare kom ett kravbrev från ett inkassoföretag adresserad till pappans dödsbo där man kallt skriver att man tagit över bevakningen av fordran i pappans dödsbo. Plötsligt ska fakturan betalas omgående.

Den som någon gång mist en närstående vet att det är en svår period. När det kommer plötsligt är man helt oförberedd och har inte hunnit sätta sig in i allt praktiskt som måste ordnas. Det är inte okomplicerat att få tillgång till konton via banken osv. Har man som jag fem syskon kan det ta tid att få till fullmakter.
Både jag och de närstående tar anstöt av den osmakliga hanteringen i ett så känsligt ärende och framför allt då de mycket väl vet vad som har inträffat. De allra flesta instanser, myndigheter och andra företag jag har talat med i samband med en närståendes bortgång har åtminstone vett att beklaga det inträffade, både i muntlig framställan och i bekräftelsebrev på diverse uppsägningar av abonnemang. Patienter och anhöriga måste behandlas med respekt och värdighet.

Min vän skriver


”Vad vården beträffar på inrättningen vet jag inte vad jag ska tycka. Jo, det var rent och fräscht med trevlig personal, men det var också där han ådrog sig en komplikation som ledde till hans bortgång. Om den komplikationen hade kunnat förhindras eller botas kan jag inte uttala mig om. Vårdmiljön på det offentliga sjukhuset är jag däremot mer tveksam till. Mycket personal, aldrig samma kontaktperson, röriga salar och korridorer kan inte leda till en trygg och bra vård i mina ögon. Men det är en annan historia”.

Andra exempel


Andra exempel är kommuner som har inhumana krav exempelvis i samband med utflyttning och flyttstädning efter ett dödsfall. Här kan upplevelsen av “vårdfabrik” bli uppenbara. Det har även förekommit misstag till följd av detta där bårbilen ännu inte hunnit hämta den döde när lägenheten visas. Hantering av ersättning när verksamheten har förstört kläder i tvätten är ett annat område som kan skapa misstro.

Reflektion – Administrativa rutiner
Undersköterska och vårdbiträde
• Har du fått klagomål på administrativa rutiner på enheten?
• Upplever du att de administrativa rutinerna fungerar bra för den boende?
• Har ni trygga rutiner för att hantera den boendes ägodelar, pengar eller andra värdeföremål?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att säkerställa att även de administrativa rutinerna ligger i linje med er värdegrund?
• Hur ser de administrativa rutinerna gentemot de boende/närstående ut hos er?

Boende och närstående:
• Upplever ni att de administrativa rutinerna och kraven fungerar bra.  

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev